BibTex RIS Cite

Koç ve Teke Test İstasyonları Nasıl Planlanmalı: İspanya ve Fransa Örnekleri Işığında Türkiye İçin Bir Değerlendirme

Year 2013, Volume: 28 Issue: 2, 33 - 40, 01.12.2013

Abstract

Türkiye hayvancılığında nitelikli damızlık materyal ihtiyacını gidermek üzere İl Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici Birlikleri önemli bir adım atarak damızlık Koç- Teke depoları kurma çalışmalarına başlamışlardır. Bu çalışmalar doğrultusunda bazı il birlikleri, damızlık niteliği taşıyan hayvanları toplayarak yetiştiricilerin talebini karşılama yoluna gitmiştir. Bir kısım birlikler de daha bilimsel bir yol izlemiş ve test istasyonu veya damızlık test istasyonu niteliği taşıyan üniteler kurma çalışmalarına başlamıştır. Ancak bu tür üniteler gerek planlanması gerek işleyişi açısından bazı özellikleri ve teknik donanımları bünyesinde barındırmak zorundadır.Bu yazıda Yetiştirici Birliklerinin koç-teke deposu kurma faaliyetlerinin gerekliliği ve bu planlamalar yapılırken dikkate alınması gerekli olan bazı konular, gelişmiş ülkelerdeki uygulamalardan hatırlatmalar yapılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır

References

  • Anonim, 2015. www.tuik.org.tr. Erişim: 10.04.2015 ve Tarım İstatistikleri Özeti 1984-2003. Türkiye İstatistik Kurumu. ANKARA
  • Akman, N., Kumlu, S., Ertuğrul, M., Özkütük, K., Elibol, O., Aksoy, F., Durmuş, İ., Erdoğan, G., 2005. Türkiye’ de Damızlık Üretimi ve kullanımı. Türkiye Ziraat Müh. Odası, 6. Teknik Kongre, 3-7 Ocak, Ankara
  • Daşkıran, İ., Koluman Darcan, N., Sözen, Ö., 2012. Türkiye’de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Damızlık Üretim Stratejileri ve Geleceğe Yönelik Projeksiyon. 2012 Yılı Hayvancılık Grubu, Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, S:13-18, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. SalihliManisa

How Buck and Ram Test Stations will be planned: A case study for Turkey under the Light of Example of Spain and France

Year 2013, Volume: 28 Issue: 2, 33 - 40, 01.12.2013

Abstract

solve to demand of high quality stud. Some of them have selected high yielded stud from the commercial farms while a few of them established its own Ram-Buck Testing Centers. But these kind of studies are not well-organised and should have required technologies and qualifications. These criteria will be considered after careful examination and adaption to national conditions to obtain succesful results. In this manuscript, the neccesity to establish of Ram-Buck Testing Stations and some important topics which have been considered by developed countries, will be need to be taken into consideration while planning these activities

References

  • Anonim, 2015. www.tuik.org.tr. Erişim: 10.04.2015 ve Tarım İstatistikleri Özeti 1984-2003. Türkiye İstatistik Kurumu. ANKARA
  • Akman, N., Kumlu, S., Ertuğrul, M., Özkütük, K., Elibol, O., Aksoy, F., Durmuş, İ., Erdoğan, G., 2005. Türkiye’ de Damızlık Üretimi ve kullanımı. Türkiye Ziraat Müh. Odası, 6. Teknik Kongre, 3-7 Ocak, Ankara
  • Daşkıran, İ., Koluman Darcan, N., Sözen, Ö., 2012. Türkiye’de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Damızlık Üretim Stratejileri ve Geleceğe Yönelik Projeksiyon. 2012 Yılı Hayvancılık Grubu, Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, S:13-18, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. SalihliManisa

Details

Other ID JA22AS79KM
Journal Section Article
Authors

İrfan DAŞKIRAN This is me

Nazan KOLUMAN This is me

Publication Date December 1, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 28 Issue: 2

Cite

APA DAŞKIRAN, İ., & KOLUMAN, N. (2013). Koç ve Teke Test İstasyonları Nasıl Planlanmalı: İspanya ve Fransa Örnekleri Işığında Türkiye İçin Bir Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 33-40.
AMA DAŞKIRAN İ, KOLUMAN N. Koç ve Teke Test İstasyonları Nasıl Planlanmalı: İspanya ve Fransa Örnekleri Işığında Türkiye İçin Bir Değerlendirme. Ç.Ü.Z.F. Dergisi. December 2013;28(2):33-40.
Chicago DAŞKIRAN, İrfan, and Nazan KOLUMAN. “Koç Ve Teke Test İstasyonları Nasıl Planlanmalı: İspanya Ve Fransa Örnekleri Işığında Türkiye İçin Bir Değerlendirme”. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 28, no. 2 (December 2013): 33-40.
EndNote DAŞKIRAN İ, KOLUMAN N (December 1, 2013) Koç ve Teke Test İstasyonları Nasıl Planlanmalı: İspanya ve Fransa Örnekleri Işığında Türkiye İçin Bir Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 28 2 33–40.
IEEE İ. DAŞKIRAN and N. KOLUMAN, “Koç ve Teke Test İstasyonları Nasıl Planlanmalı: İspanya ve Fransa Örnekleri Işığında Türkiye İçin Bir Değerlendirme”, Ç.Ü.Z.F. Dergisi, vol. 28, no. 2, pp. 33–40, 2013.
ISNAD DAŞKIRAN, İrfan - KOLUMAN, Nazan. “Koç Ve Teke Test İstasyonları Nasıl Planlanmalı: İspanya Ve Fransa Örnekleri Işığında Türkiye İçin Bir Değerlendirme”. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 28/2 (December 2013), 33-40.
JAMA DAŞKIRAN İ, KOLUMAN N. Koç ve Teke Test İstasyonları Nasıl Planlanmalı: İspanya ve Fransa Örnekleri Işığında Türkiye İçin Bir Değerlendirme. Ç.Ü.Z.F. Dergisi. 2013;28:33–40.
MLA DAŞKIRAN, İrfan and Nazan KOLUMAN. “Koç Ve Teke Test İstasyonları Nasıl Planlanmalı: İspanya Ve Fransa Örnekleri Işığında Türkiye İçin Bir Değerlendirme”. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 28, no. 2, 2013, pp. 33-40.
Vancouver DAŞKIRAN İ, KOLUMAN N. Koç ve Teke Test İstasyonları Nasıl Planlanmalı: İspanya ve Fransa Örnekleri Işığında Türkiye İçin Bir Değerlendirme. Ç.Ü.Z.F. Dergisi. 2013;28(2):33-40.