BibTex RIS Cite

Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasının Yasal Durumu ve Tarihsel Gelişimi

Year 2014, Volume: 29 Issue: 1, 1 - 6, 01.06.2014

Abstract

Türkiye’de tarım sektörünün başlıca yapısal sorunlarından birisi de işletme ölçeğinin küçük ve tarım arazilerinin parçalı çok hisseli olmasıdır. Ülkemizde ortalama işletme büyüklüğü 59 dekar olup, ortalama 11 parçalı arazide tarım yapmaktadır. Başka bir deyişle, işletme başına 11 parsel düşmektedir. Birçok parselin yasal yolu ve sulama kanalına doğrudan erişimi bulunmamaktadır. Bu durum kaynakların verimli kullanılmasını engellemekte ve bir takım sosyal sorunlara neden olmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde arazi toplulaştırmasının yasal durumu ve tarihsel gelişimi içinde yaşanan gelişmeler ve gerçekleştirilen uygulamalar değerlendirilmiştir

References

  • Küsek, G., Türker, M., Gülsever Şaban, F.T.Z., Şahin, G. (2015). Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasında Gelişmeler Ve Arazi Bankacılığının Uygulanma İmkânları, 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 9-11 Haziran 2015, Bursa.
  • Polat, H.E. (2012). Kırsal Yerleşme Planlaması Arazi Toplulaştırması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Legal Status and Historical Developments of Land Consolidation in Turkey

Year 2014, Volume: 29 Issue: 1, 1 - 6, 01.06.2014

Abstract

One of the main structural problems in the agricultural sector of Turkey is very small scale and the multi shares of agricultural land. In our country, the average size of agricultural farms is 59 da, the agricultural production is carried out 11-piece of land on average. In other words, there are 11 parcels per farm. There are no many legal ways for the parcel, and there is no direct access to the irrigation channel. This situation hinders the efficient use of resources and could be caused a lot of social problems. In this study, the historical development of the legal status of the land consolidation, developments and applications have been assessed in Turkey

References

  • Küsek, G., Türker, M., Gülsever Şaban, F.T.Z., Şahin, G. (2015). Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasında Gelişmeler Ve Arazi Bankacılığının Uygulanma İmkânları, 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 9-11 Haziran 2015, Bursa.
  • Polat, H.E. (2012). Kırsal Yerleşme Planlaması Arazi Toplulaştırması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Details

Other ID JA22AK99DR
Journal Section Article
Authors

Gürsel KÜSEK This is me

Publication Date June 1, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 29 Issue: 1

Cite

APA KÜSEK, G. (2014). Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasının Yasal Durumu ve Tarihsel Gelişimi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 1-6.
AMA KÜSEK G. Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasının Yasal Durumu ve Tarihsel Gelişimi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi. June 2014;29(1):1-6.
Chicago KÜSEK, Gürsel. “Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasının Yasal Durumu Ve Tarihsel Gelişimi”. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29, no. 1 (June 2014): 1-6.
EndNote KÜSEK G (June 1, 2014) Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasının Yasal Durumu ve Tarihsel Gelişimi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29 1 1–6.
IEEE G. KÜSEK, “Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasının Yasal Durumu ve Tarihsel Gelişimi”, Ç.Ü.Z.F. Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 1–6, 2014.
ISNAD KÜSEK, Gürsel. “Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasının Yasal Durumu Ve Tarihsel Gelişimi”. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29/1 (June 2014), 1-6.
JAMA KÜSEK G. Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasının Yasal Durumu ve Tarihsel Gelişimi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi. 2014;29:1–6.
MLA KÜSEK, Gürsel. “Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasının Yasal Durumu Ve Tarihsel Gelişimi”. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 29, no. 1, 2014, pp. 1-6.
Vancouver KÜSEK G. Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasının Yasal Durumu ve Tarihsel Gelişimi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi. 2014;29(1):1-6.