Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2018, Volume 5, Issue 2, 119 - 127, 30.10.2018

Abstract

References

  • Akın, U. (2012). Kamu İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kişisel İnisiyatif Alma Durumları ve Öz-yeterlikleriyle İlişkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.Aydın, İ. (2012a). Eğitim ve Öğretimde Etik. (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.Aydın, İ. (2012b). Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik. (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.Balcı, A. (2010a). Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Pegem Akademi.Başaran, İ. E. (2000). Eğitim Yönetimi, Nitelikli Okul. Ankara: Feryal.Braham, M. & van Hees, M. (2012). An Anatomy of Moral Responsibility. Mind. 121 (483), 601-634.Brinkmann, J. (2007). Responsibility Sharing (Elements of a Framework for Understanding Insurance Business Ethics). Research in Ethical Issues in Organizations. 7, 85-113.Brinkmann, J. (2013). Combining Risk and Responsibility Perspectives: First Steps. Journal of Business Ethics. 112, 567-583.Bursalıoğlu, Z. (2005). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama (8. Baskı). Ankara: Pegem A .Devellioğlu, F. (2001). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat (18. Baskı). Ankara: Aydın.Drucker, P. F. (1994). Yönetim, Görevleri, Sorumlulukları, Uygulamaları. Fatoş Dilber (Çev.). Ankara: ODTÜ.Ekinci, A. (2010). İlköğretim Okullarında Çalışan Müdür ve Öğretmenlerin Mesleki Sorunlarına İlişkin Görüşleri. Elementary Education Online. 9 (2), 734-748.Fişek, K. (2011). Yönetim (3. Baskı). Ankara: Kilit.Gomez, L. L. (2008). Voluntary Action and Responsibility in Aristotle. Web: http://www.philosophy.ox.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0017/1907/Gomez_-_Aristotle.pdf adresinden 13 Eylül 2013 tarihinde alınmıştır.Gözler, K. (2013). İdare Hukuku. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.Kantos, Z. E. (2010). İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Kamu ve Özel İlköğretim Okulları için Bir Hesap Verebilirlik Modeli. (Yayımlanmamış Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.Karip, E. (2004). Yönetim Biliminin Alanı ve Kapsamı. Yüksel Özden ( Ed.). Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı (s.1-39). Ankara: Pegem A.Memduhoğlu, H. B. & Meriç, E. (2014). Okul Müdürlerinin Eğitim Yönetiminin İşlevleri Bağlamında Yönetim Sürecinde Karşılaştıkları Temel Sorunlar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 7 (33), 653-666.Roochnik, D. (2007). Responsible Fictions. Darling-Smith B. vd. (Ed.). Responsibility (p.15-26). Plymouth: Lexington.Smit, A. (2013). Responsible Leadership Development Thorough Management Education: A Business Ethics Perspective. African Journal of Business Ethics. 7 (2), 45-51.Taymaz, H. (2000). Okul Yönetimi (5. Baskı). Ankara: Pegem A.Türkeri, M. (2008). Etik Kuramları. Ankara: Lotus.Yılmaz, N. & Doğan, K. C. (2013). Max Weber’de Etik-Siyaset İlişkisi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8 (6), 881-893

Okul Yöneticilerinin Mevzuatta Olmasa Bile Fazladan Yüklenmek Durumunda Kaldığı Sorumluluklar

Year 2018, Volume 5, Issue 2, 119 - 127, 30.10.2018

Abstract

Okulların yöneticilerinin, yönetim etkinliklerini düzenli biçimde yerine getirirken ihtiyaç duyduğu ve hukuk kuralları tarafından tanımlanmış sorumlulukları bulunmaktadır. Sorumluluk, genel olarak bir işi istenilen nitelikte ve nicelikte yapma zorunluluğu olarak tanımlanmaktadır (Başaran, 2000). Bunun yanında, bazı durumlarda okul yöneticilerinin hukuk kurallarıyla belirlenen sorumlulukları yaşanan sorunları çözmeye yeterli olmamaktadır. Bu gibi durumlarda okul yöneticileri hukuksal olarak tanımlanmış olmasa bile, bazı ek sorumlulukları fazladan üstlenmek durumunda kalmaktadır. Okul yöneticilerinin mevzuatta olmasa bile fazladan yüklenmek durumunda kaldığı sorumlulukları ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Kamu okul yöneticilerinin (ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim), mevzuatta olmasa bile fazladan yüklenmek durumunda oldukları sorumlulukları belirlemek üzere, okul yöneticilerine açık uçlu bir soru yönetilmiştir. Ankara ili kamu okul yöneticilerinden oluşan çalışma grubu ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda 83 okul yöneticisinin görüşleri alınmıştır. Okul yöneticilerinin, mevzuatta olmasa bile, mali işlere yönelik, personel işlerine yönelik, öğrenci işlerine yönelik ve okul dışı işlere yönelik fazladan yüklenmek durumunda kaldıkları bazı sorumluluklar bulunmaktadır. Okul yöneticileri, mali işler açısından “kaynak sağlama / para toplama”; personel işleri açısından “okul binasının boya/tamirat işlerini yapma; öğrenci işleri açısından “veli sorunları ile ilgilenmek zorunda kalma” gibi sorumluluklarını fazladan yüklenmek durumunda kalmaktadır.

References

  • Akın, U. (2012). Kamu İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kişisel İnisiyatif Alma Durumları ve Öz-yeterlikleriyle İlişkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.Aydın, İ. (2012a). Eğitim ve Öğretimde Etik. (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.Aydın, İ. (2012b). Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik. (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.Balcı, A. (2010a). Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Pegem Akademi.Başaran, İ. E. (2000). Eğitim Yönetimi, Nitelikli Okul. Ankara: Feryal.Braham, M. & van Hees, M. (2012). An Anatomy of Moral Responsibility. Mind. 121 (483), 601-634.Brinkmann, J. (2007). Responsibility Sharing (Elements of a Framework for Understanding Insurance Business Ethics). Research in Ethical Issues in Organizations. 7, 85-113.Brinkmann, J. (2013). Combining Risk and Responsibility Perspectives: First Steps. Journal of Business Ethics. 112, 567-583.Bursalıoğlu, Z. (2005). Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama (8. Baskı). Ankara: Pegem A .Devellioğlu, F. (2001). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat (18. Baskı). Ankara: Aydın.Drucker, P. F. (1994). Yönetim, Görevleri, Sorumlulukları, Uygulamaları. Fatoş Dilber (Çev.). Ankara: ODTÜ.Ekinci, A. (2010). İlköğretim Okullarında Çalışan Müdür ve Öğretmenlerin Mesleki Sorunlarına İlişkin Görüşleri. Elementary Education Online. 9 (2), 734-748.Fişek, K. (2011). Yönetim (3. Baskı). Ankara: Kilit.Gomez, L. L. (2008). Voluntary Action and Responsibility in Aristotle. Web: http://www.philosophy.ox.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0017/1907/Gomez_-_Aristotle.pdf adresinden 13 Eylül 2013 tarihinde alınmıştır.Gözler, K. (2013). İdare Hukuku. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.Kantos, Z. E. (2010). İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Kamu ve Özel İlköğretim Okulları için Bir Hesap Verebilirlik Modeli. (Yayımlanmamış Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.Karip, E. (2004). Yönetim Biliminin Alanı ve Kapsamı. Yüksel Özden ( Ed.). Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı (s.1-39). Ankara: Pegem A.Memduhoğlu, H. B. & Meriç, E. (2014). Okul Müdürlerinin Eğitim Yönetiminin İşlevleri Bağlamında Yönetim Sürecinde Karşılaştıkları Temel Sorunlar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 7 (33), 653-666.Roochnik, D. (2007). Responsible Fictions. Darling-Smith B. vd. (Ed.). Responsibility (p.15-26). Plymouth: Lexington.Smit, A. (2013). Responsible Leadership Development Thorough Management Education: A Business Ethics Perspective. African Journal of Business Ethics. 7 (2), 45-51.Taymaz, H. (2000). Okul Yönetimi (5. Baskı). Ankara: Pegem A.Türkeri, M. (2008). Etik Kuramları. Ankara: Lotus.Yılmaz, N. & Doğan, K. C. (2013). Max Weber’de Etik-Siyaset İlişkisi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8 (6), 881-893

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

CANER CERECİ>
* Dr., Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-6586-979X
Türkiye

Publication Date October 30, 2018
Application Date March 28, 2018
Acceptance Date October 29, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { cybd410574, journal = {Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi}, eissn = {2564-7490}, address = {cybd.jcas@gmail.com}, publisher = {Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği}, year = {2018}, volume = {5}, number = {2}, pages = {119 - 127}, title = {Okul Yöneticilerinin Mevzuatta Olmasa Bile Fazladan Yüklenmek Durumunda Kaldığı Sorumluluklar}, key = {cite}, author = {Cereci, CANER} }
APA Cereci, C. (2018). Okul Yöneticilerinin Mevzuatta Olmasa Bile Fazladan Yüklenmek Durumunda Kaldığı Sorumluluklar . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 119-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cybd/issue/40030/410574
MLA Cereci, C. "Okul Yöneticilerinin Mevzuatta Olmasa Bile Fazladan Yüklenmek Durumunda Kaldığı Sorumluluklar" . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 119-127 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cybd/issue/40030/410574>
Chicago Cereci, C. "Okul Yöneticilerinin Mevzuatta Olmasa Bile Fazladan Yüklenmek Durumunda Kaldığı Sorumluluklar". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 119-127
RIS TY - JOUR T1 - Okul Yöneticilerinin Mevzuatta Olmasa Bile Fazladan Yüklenmek Durumunda Kaldığı Sorumluluklar AU - CANERCereci Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 127 VL - 5 IS - 2 SN - -2564-7490 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi Okul Yöneticilerinin Mevzuatta Olmasa Bile Fazladan Yüklenmek Durumunda Kaldığı Sorumluluklar %A CANER Cereci %T Okul Yöneticilerinin Mevzuatta Olmasa Bile Fazladan Yüklenmek Durumunda Kaldığı Sorumluluklar %D 2018 %J Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2564-7490 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Cereci, CANER . "Okul Yöneticilerinin Mevzuatta Olmasa Bile Fazladan Yüklenmek Durumunda Kaldığı Sorumluluklar". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 / 2 (October 2018): 119-127 .
AMA Cereci C. Okul Yöneticilerinin Mevzuatta Olmasa Bile Fazladan Yüklenmek Durumunda Kaldığı Sorumluluklar. JCAS. 2018; 5(2): 119-127.
Vancouver Cereci C. Okul Yöneticilerinin Mevzuatta Olmasa Bile Fazladan Yüklenmek Durumunda Kaldığı Sorumluluklar. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018; 5(2): 119-127.
IEEE C. Cereci , "Okul Yöneticilerinin Mevzuatta Olmasa Bile Fazladan Yüklenmek Durumunda Kaldığı Sorumluluklar", Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 119-127, Oct. 2018

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, tam metnin yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.