Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2564-7490 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği | http://www.cybd-jcas.com


Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014 yılında ilk sayısını çıkararak yayın hayatına başlayan Uluslararası bir dergidir. Dergi, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı,  yayınlanmaktadır. Dergimiz, SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi ve Google Scholar'da taranmaktadır. 2020 yılında yedinci yıl sayıları yayımlanacaktır. Dergimizde Yönetim, Eğitim, Sosyal Bilimler ve İşletme Yönetimi alanlarında kuramsal ve araştırma makalelerine yer verilmektedir. Her makale editöryal incelemeden sonra 2 hakeme yönlendirilir, iki hakemin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale yayına kabul edilir. makaleyle ilgili hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, makale üçüncü hakeme yönlendirilir, üçüncü hakem de olumlu görüş bildirirse makale yayına kabul edilir; üçüncü hakem olumsuz görüş bildirirse yayına kabul edilmez. Bir makalenin yayınlanabilmesi için en az iki hakem tarafından yayınlanabileceğine dair hakem görüşünün bulunması gerekir.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna gore yazılması ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir. Bir yazarın bir yıl içerisinde birden fazla makalesi kabul edilmez ve yayınlanamaz. Bir yıl içerisinde bir yazarın bir makalesi değerlendirme sürecine alınır ve eğer yayınlanırsa yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl boyunca dergiye yeni makale yayınlanması amacıyla başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yüklenmeyen makaleler değerlendirme sürecine alınmaz ve reddedilir. 

Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Makale Şablonuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Dergi Şablonu

Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makalelerin yazarı/ları aşağıdaki linkte yer alan CYBD Makale Telif Devir Hakkı Formunu doldurarak yazar bilgileri ekli makalesiyle birlikte yüklemelidir: f9ff/9d10/1333/5c758a434904a.docx

     Dergimiz “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel izin belgesi alınması” ile ilgili ulusal ve uluslararası, standart ve kurallara dikkat etmektedir. Araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu makale şablonuna eklenmiştir.TR Dizin kriterlerinin Etik kurallarla ilgili maddeleri gereğince; 2020 yılından itibaren yayınlanacak makalelerde Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

· Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar

· İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

· İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

· Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

· Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

· Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

· Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

· Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesiÇağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2564-7490 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği | http://www.cybd-jcas.com
Cover Image


Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014 yılında ilk sayısını çıkararak yayın hayatına başlayan Uluslararası bir dergidir. Dergi, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı,  yayınlanmaktadır. Dergimiz, SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi ve Google Scholar'da taranmaktadır. 2020 yılında yedinci yıl sayıları yayımlanacaktır. Dergimizde Yönetim, Eğitim, Sosyal Bilimler ve İşletme Yönetimi alanlarında kuramsal ve araştırma makalelerine yer verilmektedir. Her makale editöryal incelemeden sonra 2 hakeme yönlendirilir, iki hakemin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale yayına kabul edilir. makaleyle ilgili hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, makale üçüncü hakeme yönlendirilir, üçüncü hakem de olumlu görüş bildirirse makale yayına kabul edilir; üçüncü hakem olumsuz görüş bildirirse yayına kabul edilmez. Bir makalenin yayınlanabilmesi için en az iki hakem tarafından yayınlanabileceğine dair hakem görüşünün bulunması gerekir.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna gore yazılması ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir. Bir yazarın bir yıl içerisinde birden fazla makalesi kabul edilmez ve yayınlanamaz. Bir yıl içerisinde bir yazarın bir makalesi değerlendirme sürecine alınır ve eğer yayınlanırsa yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl boyunca dergiye yeni makale yayınlanması amacıyla başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yüklenmeyen makaleler değerlendirme sürecine alınmaz ve reddedilir. 

Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Makale Şablonuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Dergi Şablonu

Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makalelerin yazarı/ları aşağıdaki linkte yer alan CYBD Makale Telif Devir Hakkı Formunu doldurarak yazar bilgileri ekli makalesiyle birlikte yüklemelidir: f9ff/9d10/1333/5c758a434904a.docx

     Dergimiz “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel izin belgesi alınması” ile ilgili ulusal ve uluslararası, standart ve kurallara dikkat etmektedir. Araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu makale şablonuna eklenmiştir.TR Dizin kriterlerinin Etik kurallarla ilgili maddeleri gereğince; 2020 yılından itibaren yayınlanacak makalelerde Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

· Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar

· İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

· İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

· Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

· Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

· Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

· Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

· Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi