Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2564-7490 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği | http://www.cybd-jcas.com


Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014 yılında ilk sayısını çıkararak yayın hayatına başlayan Uluslararası bir dergidir. Dergi, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı,  yayınlanmaktadır. Dergimiz, SOBİAD indexinde taranmaktadır. 2019 yılında altıncı yıl sayıları yayımlanacaktır. Dergimizde Yönetim, Eğitim, Sosyal Bilimler ve İşletme Yönetimi alanlarında kuramsal ve araştırma makalelerine yer verilmektedir. Her makale editöryal incelemeden sonra 2 hakeme yönlendirilir, iki hakemin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale yayına kabul edilir. makaleyle ilgili hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, makale üçüncü hakeme yönlendirilir, üçüncü hakem de olumlu görüş bildirirse makale yayına kabul edilir; üçüncü hakem olumsuz görüş bildirirse yayına kabul edilmez. Bir makalenin yayınlanabilmesi için en az iki hakem tarafından yayınlanabileceğine dair hakem görüşünün bulunması gerekir.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, yazar bilgilerini içermemesi ve makale şablonunun kullanılması gerekmektedir. Bir yazarın bir yıl içerisinde birden fazla makalesi kabul edilmez ve yayınlanamaz. Bir yıl içerisinde bir yazarın bir makalesi değerlendirme sürecine alınır ve eğer yayınlanırsa yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl boyunca dergiye yeni makale yayınlanması amacıyla başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yüklenmeyen makaleler değerlendirme sürecine alınmaz ve reddedilir. 

Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Makale Şablonuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Dergi Şablonu

Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makalelerin yazarı/ları aşağıdaki linkte yer alan CYBD Makale Telif Devir Hakkı Formunu doldurarak yazar bilgileri ekli makalesiyle birlikte yüklemelidir. 

f9ff/9d10/1333/5c758a434904a.docx


Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2564-7490 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği | http://www.cybd-jcas.com
Kapak Resmi


Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014 yılında ilk sayısını çıkararak yayın hayatına başlayan Uluslararası bir dergidir. Dergi, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı,  yayınlanmaktadır. Dergimiz, SOBİAD indexinde taranmaktadır. 2019 yılında altıncı yıl sayıları yayımlanacaktır. Dergimizde Yönetim, Eğitim, Sosyal Bilimler ve İşletme Yönetimi alanlarında kuramsal ve araştırma makalelerine yer verilmektedir. Her makale editöryal incelemeden sonra 2 hakeme yönlendirilir, iki hakemin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale yayına kabul edilir. makaleyle ilgili hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, makale üçüncü hakeme yönlendirilir, üçüncü hakem de olumlu görüş bildirirse makale yayına kabul edilir; üçüncü hakem olumsuz görüş bildirirse yayına kabul edilmez. Bir makalenin yayınlanabilmesi için en az iki hakem tarafından yayınlanabileceğine dair hakem görüşünün bulunması gerekir.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, yazar bilgilerini içermemesi ve makale şablonunun kullanılması gerekmektedir. Bir yazarın bir yıl içerisinde birden fazla makalesi kabul edilmez ve yayınlanamaz. Bir yıl içerisinde bir yazarın bir makalesi değerlendirme sürecine alınır ve eğer yayınlanırsa yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl boyunca dergiye yeni makale yayınlanması amacıyla başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yüklenmeyen makaleler değerlendirme sürecine alınmaz ve reddedilir. 

Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Makale Şablonuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Dergi Şablonu

Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makalelerin yazarı/ları aşağıdaki linkte yer alan CYBD Makale Telif Devir Hakkı Formunu doldurarak yazar bilgileri ekli makalesiyle birlikte yüklemelidir. 

f9ff/9d10/1333/5c758a434904a.docx


Cilt: 6 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 2 - Eki 2019