Yazım Kuralları

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için makale şablonuna ve dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması gereklidir. Dergi yazım kurallarını ayrıntılı görmek için aşağıdaki linki tıklayınız.
Yazım Kılavuzu Linki:  https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25481


ÇYBD’ye ilk yüklenen makalenin yazar bilgilerini içermeyen isimsiz makale olması, makale şablonuna göre yazılması, etik kurul izni gerektiren araştırmalar için etik kurul onay dosyasının yüklenmesi veya etik kurul izni gerektirmeyen araştırmalar için “Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu”nun doldurularak sisteme yüklenmesi ve durumun makalede belirtilmesi gerekmektedir. Ek olarak benzerlik raporunun yüklenmesi, telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi ve yazar iletişim bilgilerinin yer verildiği bir kapak sayfasının yüklenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yüklenmeyen makaleler değerlendirme sürecine alınmaz ve reddedilir.
Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir.


Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi'ne makale başvurusunda bulunurken aşağıda belirtilen dosyaları yüklemeniz gerekmektedir:
1. Yazar Bilgilerini İçermeyen İsimsiz Makale
Makale Şablonu için tıklayınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/11582
2. Etik Kurul İzni veya Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyanı
Beyan için tıklayınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/20725
3. Benzerlik Raporu
4. Telif Hakkı Devir ve Yazar Sözleşmesi
Telif Hakkı  Devir ve Yazar Sözleşmesi için tıklayınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/17990
5. Yazar İletişim Bilgilerinin Verildiği Başlık/Kapak Sayfası (*)
Başlık/Kapak sayfası için tıklayınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25480


Dergimizde kör hakemlik süreci işletilmektedir. Bir makalenin yayınlanabilmesi için en az iki hakem tarafından yayınlanabileceğine dair hakem görüşünün bulunması gerekir. Yazar bilgileri bulunmayan isimsiz her makale editöryal incelemeden sonra 2 hakeme yönlendirilir. İki hakemin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale yayına kabul edilir. Makaleyle ilgili hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, makale üçüncü hakeme yönlendirilir. Üçüncü hakem görüşü ile makale ile ilgili süreç tamamlanmaktadır. Hakem değerlendirmeleri yazar ile paylaşılmaktadır. Yazar hakemlerin değerlendirmelerine göre makale üzerinde düzeltme yaparak, makalenin düzeltilmiş versiyonunu sisteme yeniden yüklemelidir.
Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, makalenin yöntem kısmında etik kurul belge tarih ve sayısı belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.
Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından son okumaları yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir.
* Makale yayım kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgilere derginin “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” ana başlığı altında “Makale Yayım Kuralları” alt başlığından ulaşabilirsiniz.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, tam metnin yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.