Dergi Kurulları

Editörler Kurulu

Dergi Yöneticisi
Dr. Adem ÇİLEK

Editör
Prof. Dr. Emine BABAOĞLAN ÇELİK Yozgat Bozok Ün.

Editör Yardımcısı
Dr. Mehtap NAİLLİOĞLU KAYMAK MEB

Alan Editörleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Prof. Dr. Emine BABAOĞLAN ÇELİK Yozgat Bozok Ün.
Prof. Dr. Nurhayat ÇELEBİ Karabük Ün.
Prof. Dr. Sevilay ŞAHİN Gaziantep Ün.
Doç. Dr. Metin ÖZKAN Gaziantep Ün.
Doç. Dr. Berna YÜNER Yozgat Bozok Ün.
Dr. Mehtap NAİLLİOĞLU KAYMAK MEB

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Doç. Dr. Yeşim ÖZER ÖZKAN Gaziantep Ün.
Doç. Dr. Özlem Yeşim ÖZBEK Çankırı Karatekin Ün.
Dr. Öğr. Üyesi Gözde SIRGANCI Yozgat Bozok Ün.

Fen Bilimleri Eğitimi 
Doç. Dr. Fatma YAMAN Yozgat Bozok Ün.
Dr. Öğr. Üyesi Duygu METİN PETEN Ege Ün.

Okul Öncesi Eğitimi
Doç. Dr. Vuslat OĞUZ Mersin Ün.
Dr. Öğr. Üyesi İpek ÖZBAY Yozgat Bozok Ün.

Spor Bilimleri Alan Editörü
Prof. Dr. Fatma ÇELİK KAYAPINAR İzmir Demokrasi Ün.

Temel Eğitim
Doç. Dr. Behsat SAVAŞ Dokuz Eylül Ün.

Türkçe Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Özge UĞURELLİ Yozgat Bozok Ün.

Türkçe Dil Editörü
Dr. Öğr.Üyesi Yağmur Özge UĞURELLİ Yozgat Bozok Ün.

İngilizce Dil Editörü
Doç. Dr. Berna YÜNER Yozgat Bozok Ün.
Mizanpaj Editörü 
Dr. Mehtap NAİLLİOĞLU KAYMAK MEB
Dr. Öğr. Üyesi Emine DOĞAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün.

Editör Danışma Kurulu
Prof. Dr. Ahmet ÜSTÜN, Amasya Un.
Assoc. Prof. Dr. Alparslan GÖZLER, Erciyes Un.
Prof. Dr. Ayhan AYDIN, Osmangazi Un.
Assoc. Prof. Dr. Aygun KHALILKIZI, Baku State Un., Azerbaijan
Asst. Prof. Dr. Ayşe KAZANCI TINMAZ, Ondokuz Mayıs Un.
Assoc. Prof. Dr. Charles Lowery, The Virginia Tech College of Liberal Arts&Human Sciences, USA
Prof. Dr. Elife DOĞAN KILIÇ, İstanbul Un.
Assoc. Prof. Dr. Elisabed BZHALAVA, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
Asst. Prof. Dr. Emine DOĞAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Un.
Asst. Prof. Dr. Fatih Mutlu ÖZBİLEN, Çanakkale Onsekiz Mart Un.
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ, Gazi Un.
Asst. Prof. Dr. Hatice TURAN BORA, Başkent Un.
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin ERGEN, Mersin Un.
Assoc. Prof. Dr. Kamil YILDIRIM, Aksaray Un.
Prof. Dr. Kemal KAYIKÇI, Akdeniz Un.
Assoc. Prof. Dr. Mohammed ALGHAMDI, Albaha Un., Saudi Arabia
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ, Yozgat Bozok Un.
Prof. Dr. Nurhayat ÇELEBİ, Karabük Un.
Prof. Dr. Nuri BALOĞLU, Ahi Evran Un.
Prof. Dr. Peter LITCHKA, Loyola Un., USA
Prof. Dr. Quintin ROBINSON, Santa Clara Un., USA
Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN, Başkent Un.
Prof. Dr. Sevilay ŞAHİN, Gaziantep Un.
Prof. Dr. Shabanov Djumali KAZİMOVİCH, Uzbekistan Tashkent State University, Uzbekistan
Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK
Prof. Dr. Şahnaz ŞAHBAZOVA, Azerbaijani State University of Economics, Azerbaijan
Prof. Dr. Takahiro YAMANOI, Hokkaido University, Japan
Prof. Dr. Temel ÇALIK, Gazi Un.
Assoc. Prof. Dr. Turdubaeva NAZGUL, Jusup Balasagyn Kyrgyz National Un., Kyrgyzstan
Prof. Dr. Türkan ARGON, Abant İzzet Baysal Un.
Prof. Dr. Walter POLKA, Niagara Un., USA
Prof. Dr. Yüksel KAVAK, TED Un.
Assoc. Prof. Dr. Zerrin TOKER, TED Un.

Prof. Dr. Emine BABAOĞLAN YOZGAT BOZOK UNIVERSITY Türkiye
Eğitim, Eğitim Yönetimi, Eğitimde Denetim
Dr. Mehtap NAİLLİOĞLU Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye
Eğitim Yönetimi
Prof. Dr. Nurhayat ÇELEBİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim Yönetimi
Prof. Dr. Sevilay ŞAHİN GAZİANTEP FACULTY OF EDUCATION Türkiye
Eğitim Yönetimi
Doç. Dr. Metin ÖZKAN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Eğitim, Eğitim Yönetimi, Yükseköğretim Çalışmaları
Doç. Dr. Berna YÜNER BOZOK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Eğitim, Eğitim Yönetimi
Doç. Dr. Özlem Yeşim ÖZBEK ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Teorileri ve Uygulamaları
Prof. Dr. Yeşim ÖZER ÖZKAN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Gözde SIRGANCI Yozgat Bozok Universitesi Türkiye
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Doç. Dr. Fatma YAMAN YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Fen Bilgisi Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu METİN PETEN EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Fen Bilgisi Eğitimi
Doç. Dr. Vuslat OĞUZ ATICI MERSİN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Okul Öncesi Eğitim
Dr. Öğr. Üyesi İpek ÖZBAY YOZGAT BOZOK UNIVERSITY Türkiye
Okul Öncesi Eğitim, Temel Eğitim (Diğer)
Prof. Dr. Fatma ÇELİK KAYAPINAR İzmir Demokrasi Üniversitesi Türkiye
Spor ve Egzersiz Beslenmesi, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Antrenman, Beden Eğitimi ve Oyun, Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi, Engelliler için Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite, Fiziksel Aktivite ve Sağlık, Fiziksel Uygunluk, Kinantropometri, Motor Kontrol
Doç. Dr. Behsat SAVAS DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Temel Eğitim, İlköğretim, Türkçe Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Beden Eğitimi ve Oyun
Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Özge UĞURELLİ BOZOK UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION Türkiye
Türkçe Eğitimi

Sekreterya, Mizanpaj-Düzenleme-Web

Dr. Mehtap NAİLLİOĞLU KAYMAK

Dr. Öğr. Üyesi Emine DOĞAN

Murat KOÇALİ

Son Güncelleme Zamanı: 28.04.2024 19:54:22

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, tam metnin yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.