Research Article
BibTex RIS Cite

A Theocratic Approach To Governance In Ancient Times: Assyrıans

Year 2024, Volume: 24 Issue: 1, 9 - 36, 31.03.2024
https://doi.org/10.33415/daad.1393786

Abstract

The organized belief systems, temple structures, and religion-state relations that emerged with the Sumerians in ancient Mesopotamia began to undergo Semiticization with the dominance of Semitic societies in the region. Sumerian cultural elements, which underwent Semiticization during the Old Babylonian period, assumed an Assyrian character with the rise of the Assyrian State in the Ancient Near East and its evolution into an imperial structure. The Assyrian society, known for its religious orientation, operated on a religion-based understanding of state organization and the formulation of state policies. It was believed that divine requests and orders influenced various situations, such as kings' legitimacy, heirs' determination, and decisions regarding wars and peace. The land was perceived as belonging to the gods, and the kings were seen as representatives of the gods on earth. This study aims to uncover the theocratic aspects of Assyrian state administration based on information gleaned from cuneiform sources and modern literature.

References

 • Akyüz, Faruk - Toptaş, Koray. ‘Yeni Asur İmparatorluğu: Savaşın Kralları’. Eski Mezopotamya’nın Siyasi Tarihi. ed. L. Gürkan Gökçek et al. 195–244. İstanbul: Değişim Yayınları, 1st Ed., 2020.
 • Bauer, Susan Wise. Dünya Tarihi. trans. Mihriban Doğan. İstanbul: Say Yayınları, 2015.
 • Bordreuil, Pierre et al. Tarihin Başlangıçları, Eski Yakındoğu Kültür ve Uygarlıkları. trans. Levent Başaran. İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım, 2015.
 • Brinkman, Jennifer A. ‘Babylonia in the Shadow of Assyria (747-626 B.C.)’. The Cambridge Ancient History. ed. J. Bordman et al. 3/1–70. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
 • Brinkman, Jennifer A. ‘Foreign Relations of Babylonia from 1600 to 625 B.C.: The Documentary Evidence’. American Journal of Archaeology 76 (1972), 271–281.
 • Çilingiroğlu, Altan. ‘Tanrı Assur’a Bir Mektup’. Tarih İncelemeleri Dergisi II (1984), 1–26.
 • Delaporte, Louis Joseph. Mesopotamia: The Babylonian and Assyrian Civilization. New York: Routledge, 1996.
 • Demirci, Kürşat. Eski Mezopotamya Dinlerine Giriş Tanrılar, Ritüel, Tapınak. İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2nd Ed., 2013.
 • Diakov, V. - Kovalev, S. İlkçağ Tarihi. trans. Özdemir İnce. İstanbul: Yordam Kitap, 2014.
 • Duymuş Florioti, H. Hande. ‘Eski Mezopotamya’da Kehanet Olgusuna Genel Bir Bakış’. Tarih Okulu Dergisi 6/15 (2013), 23–42.
 • Frame, Grant. The Royal Inscriptions of Sargon II, King of Assyria (721–705 BC), (The Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period 2). ed. Grant Frame et al. University Park, USA: Eisenbrauns, 2021.
 • Frankfort, Henri. Kingship and the Gods. Chicago: The University of Chicago Press, 1st Ed., 1978.
 • Friedell, Egon. Mısır ve Antik Yakındoğu’nun Kültür Tarihi. trans. Ersel Kayaoğlu. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2006.
 • Gökçek, L. Gürkan. Asurlular. Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 1st Ed., 2015.
 • Grayson, A. Kirk. The Royal Inscriptions of Mesopotamia - Assyrian Periods - Assyrian Rulers of the Early First Millenium BC I (1114-859 BC) 2. Toronto: University of Toronto Press, 2002.
 • Grayson, A. Kirk. The Royal Inscriptions of Mesopotamia - Assyrian Periods - Assyrian Rulers of the Third and Second Millennia BC (To 1115 BC) 1. Toronto: University of Toronto Press, 2002.
 • Holloway, Steven W. Aššur Is King! Aššur Is King!: Religion in the Exercise of Power in the Neo-Assyrian Empire. Leiden: Brill, 2002.
 • Hooke, Samuel Henry. Babylonian and Assyrian Religion. Watford: William Brendon and Son, Ltd., 1953.
 • Horunlu, Tuğçe. ‘Yeni Asur Dönemi Devlet Politikalarında Din Faktörü’. Mezopotamya’nın Eski Çağlarından İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı. ed. L. Gürkan Gökçek et al. İstanbul: Değişim Yayınları, 1st Ed., 2019.
 • İplikçioğlu, Bülent. Eskiçağ Tarihinin Ana Hatları. İstanbul: Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1990.
 • Kılıç, Yusuf - Ay, Şeyma. ‘Eski Mezopotamya’da Siyasi Örgütlenmede Din Olgusu’. Turkish Studies 8/5 (2013), 387–403.
 • Köroğlu, Kemalettin. Eski Mezopotamya Tarihi Başlangıcından Perslere Kadar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.
 • Kuhrt, Amélie. Eski Çağ’da Yakındoğu 1. trans. Dilek Şendil. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.
 • Kuhrt, Amélie. Eski Çağ’da Yakındoğu 2. trans. Dilek Şendil. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.
 • Leichty, Erle. The Royal Inscriptions of Asarhaddon, King of Assyria (680-669 BC). (The Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period 4). ed. Grant Frame et al. Winona Lake: Eisenbrauns, 2011.
 • Lewy, Hildegard. ‘Assyria, c.2600-1816 BC’. The Cambridge Ancient History. ed. Ioworth E. S. Edwards et al. 1(2)/729–770. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
 • Livingstone, Alasdair. Mystical and Mythological Explanatory Works of Assyrian and Babylonian Scholars. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1st Ed., 2007.
 • Luckenbill, Daniel David. Ancient Records of Assyria and Babylonia 2. Chicago: The University of Chicago Press, 1927.
 • Mackenzie, Donald A. Myths of Babilonia and Assyria. London: The Gresham Publishing Company, 1st Ed., 1915.
 • Maisels, Charles Keith. Uygarlığın Doğuşu. trans. Alaeddin Şenel. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 1999.
 • Oates, Joan. Babil. trans. Fatma Çizmeli. Ankara: Arkadaş Yayınları, 2015.
 • Oppenheim, A. Leo. Ancient Mesopotamia. Chicago: The University of Chicago Press, 1st Ed., 1977.
 • Özbudun, Sibel. Ayinden Törene Siyasal İktidarın Kurulma ve Kurumsallaşma Sürecinde Törenlerin İşlevleri. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi, 1997.
 • Parpola, Simo. Assyrian Prophecies. Helsinki: Helsinki University Press, 1st Ed., 1997.
 • Pekşen, Okay. ‘Çivi Yazılı Kaynaklara Göre Eski Mezopotamya Toplumlarında Siyasal Erdem ve Yemin’. İnsan, Din ve Erdemlilik. ed. Mustafa Çakmak - Hüseyin Algur. 495–504. İstanbul: DEM Yayınları, 2022.
 • Pekşen, Okay. ‘Eski Mezopotamya’daki Savaşlarda Tanrıların Rolü’. History Studies 8/2 (2016), 55–68.
 • Pekşen, Okay. ‘İnanç ve Tanrılar’. Eski Mezopotamya’nın Kültür Tarihi. ed. L. Gürkan Gökçek et al. İstanbul: Değişim Yayınları, 1st Ed., 2022.
 • Pekşen, Okay. ‘Southern Policy Of The Neo-Assyrian State And The Elamite-Babylonian Alliance’. Tarih İncelemeleri Dergisi 36/2 (2021), 621–641.
 • Pinches, Theophilus G. The Religion of Babilonia and Assyria. London: A. Constable & Company Limited, 1st Ed., 1906.
 • Şahin, Hasan Ali. ‘Kültepe Metinlerine Göre Eski Anadolu Ve Asur’da Yemin’in Anlamı’. History Studies 4/Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı (2012), 413–422.
 • Sarıkçıoğlu, Ekrem. Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi. Isparta: Fakülte Kitabevi Yayınları, 2011.
 • Smith, Gary V. ‘The Concept of God/The Gods as King in The Ancient Near East and The Bible’. Trinity Journal 3 NS (1982), 18–38.
 • Starr, Ivan. State Archives of Assyria IV. ed. Simo Parpola. Helsinki: The Helsinki University Press, 1st Ed., 1990.
 • Tadmor, Hayim - Yamada, Shigeo. The Royal Inscriptions of Tiglath-Pileser III (744-727 BC), and Shalmaneser V (726-722 BC), King of Assyria, (The Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period 1). ed. Grant Frame et al. Winona Lake: Eisenbrauns, 2011.
 • Temir, Hakan. ‘Kutsalın Tezahürü ve Mekânın Etkisi Bakımından İslam Öncesi Arap Yarımadasındaki Kâbe/Beytler?’ Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 26 (2021), 120–149.
 • Toptaş, Koray. Asarhaddon Asur Kralı, Babil Yöneticisi, Mısır Fatihi. Ankara: Berikan Yayınevi, 1st Ed., 2021.
 • Toptaş, Koray. ‘Yeni Asur Belgelerinde Geçen “ina Qibit (Tanrı Buyruğu) İfadesi’. Mezopotamya’nın Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı. ed. L. Gürkan Gökçek et al. İstanbul: Değişim Yayınları, 1st Ed., 2019.
 • Toptaş, Koray - Kahya, Ömer. ‘Asurca ve Babilce Metinlerde Yemin’. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 23/2 (2019).
 • Wright, Edwin M. ‘The Eighth Campaign of Sargon II of Assyria (714 B.C.)’. Journal of Near Eastern Studies 2/3 (1943), 173–186.
 • Yıldırım, Ercüment. ‘Concept of Leadership in the Ancient History and Its Effects on the Middle East’. Sociology and Anthropology 4/8 (2016), 710–718.
 • Yıldırım, Ercüment. Eskiçağ Mezopotamya’sında Liderler, Krallar, Kahramanlar. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1st Ed., 2017.

A THEOCRATIC APPROACH TO GOVERNANCE IN ANCIENT TIMES: ASSYRIANS

Year 2024, Volume: 24 Issue: 1, 9 - 36, 31.03.2024
https://doi.org/10.33415/daad.1393786

Abstract

The organized belief systems, temple structures, and religion-state relations that emerged with the Sumerians in ancient Mesopotamia began to undergo Semiticization with the dominance of Semitic societies in the region. Sumerian cultural elements, which underwent Semiticization during the Old Babylonian period, assumed an Assyrian character with the rise of the Assyrian State in the Ancient Near East and its evolution into an imperial structure. The Assyrian society, known for its religious orientation, operated on a religion-based understanding in state organization and the formulation of state policies. It was believed that various situations such as the legitimacy of kings, the determination of heirs, and decisions regarding wars and peace were influenced by divine requests and orders. The land was perceived as belonging to the gods, and the kings were seen as representatives of the gods on earth. This study aims to uncover the theocratic aspects of Assyrian state administration based on information gleaned from cuneiform sources and modern literature.

References

 • Akyüz, Faruk - Toptaş, Koray. ‘Yeni Asur İmparatorluğu: Savaşın Kralları’. Eski Mezopotamya’nın Siyasi Tarihi. ed. L. Gürkan Gökçek et al. 195–244. İstanbul: Değişim Yayınları, 1st Ed., 2020.
 • Bauer, Susan Wise. Dünya Tarihi. trans. Mihriban Doğan. İstanbul: Say Yayınları, 2015.
 • Bordreuil, Pierre et al. Tarihin Başlangıçları, Eski Yakındoğu Kültür ve Uygarlıkları. trans. Levent Başaran. İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım, 2015.
 • Brinkman, Jennifer A. ‘Babylonia in the Shadow of Assyria (747-626 B.C.)’. The Cambridge Ancient History. ed. J. Bordman et al. 3/1–70. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
 • Brinkman, Jennifer A. ‘Foreign Relations of Babylonia from 1600 to 625 B.C.: The Documentary Evidence’. American Journal of Archaeology 76 (1972), 271–281.
 • Çilingiroğlu, Altan. ‘Tanrı Assur’a Bir Mektup’. Tarih İncelemeleri Dergisi II (1984), 1–26.
 • Delaporte, Louis Joseph. Mesopotamia: The Babylonian and Assyrian Civilization. New York: Routledge, 1996.
 • Demirci, Kürşat. Eski Mezopotamya Dinlerine Giriş Tanrılar, Ritüel, Tapınak. İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2nd Ed., 2013.
 • Diakov, V. - Kovalev, S. İlkçağ Tarihi. trans. Özdemir İnce. İstanbul: Yordam Kitap, 2014.
 • Duymuş Florioti, H. Hande. ‘Eski Mezopotamya’da Kehanet Olgusuna Genel Bir Bakış’. Tarih Okulu Dergisi 6/15 (2013), 23–42.
 • Frame, Grant. The Royal Inscriptions of Sargon II, King of Assyria (721–705 BC), (The Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period 2). ed. Grant Frame et al. University Park, USA: Eisenbrauns, 2021.
 • Frankfort, Henri. Kingship and the Gods. Chicago: The University of Chicago Press, 1st Ed., 1978.
 • Friedell, Egon. Mısır ve Antik Yakındoğu’nun Kültür Tarihi. trans. Ersel Kayaoğlu. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2006.
 • Gökçek, L. Gürkan. Asurlular. Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 1st Ed., 2015.
 • Grayson, A. Kirk. The Royal Inscriptions of Mesopotamia - Assyrian Periods - Assyrian Rulers of the Early First Millenium BC I (1114-859 BC) 2. Toronto: University of Toronto Press, 2002.
 • Grayson, A. Kirk. The Royal Inscriptions of Mesopotamia - Assyrian Periods - Assyrian Rulers of the Third and Second Millennia BC (To 1115 BC) 1. Toronto: University of Toronto Press, 2002.
 • Holloway, Steven W. Aššur Is King! Aššur Is King!: Religion in the Exercise of Power in the Neo-Assyrian Empire. Leiden: Brill, 2002.
 • Hooke, Samuel Henry. Babylonian and Assyrian Religion. Watford: William Brendon and Son, Ltd., 1953.
 • Horunlu, Tuğçe. ‘Yeni Asur Dönemi Devlet Politikalarında Din Faktörü’. Mezopotamya’nın Eski Çağlarından İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı. ed. L. Gürkan Gökçek et al. İstanbul: Değişim Yayınları, 1st Ed., 2019.
 • İplikçioğlu, Bülent. Eskiçağ Tarihinin Ana Hatları. İstanbul: Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1990.
 • Kılıç, Yusuf - Ay, Şeyma. ‘Eski Mezopotamya’da Siyasi Örgütlenmede Din Olgusu’. Turkish Studies 8/5 (2013), 387–403.
 • Köroğlu, Kemalettin. Eski Mezopotamya Tarihi Başlangıcından Perslere Kadar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.
 • Kuhrt, Amélie. Eski Çağ’da Yakındoğu 1. trans. Dilek Şendil. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.
 • Kuhrt, Amélie. Eski Çağ’da Yakındoğu 2. trans. Dilek Şendil. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.
 • Leichty, Erle. The Royal Inscriptions of Asarhaddon, King of Assyria (680-669 BC). (The Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period 4). ed. Grant Frame et al. Winona Lake: Eisenbrauns, 2011.
 • Lewy, Hildegard. ‘Assyria, c.2600-1816 BC’. The Cambridge Ancient History. ed. Ioworth E. S. Edwards et al. 1(2)/729–770. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
 • Livingstone, Alasdair. Mystical and Mythological Explanatory Works of Assyrian and Babylonian Scholars. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1st Ed., 2007.
 • Luckenbill, Daniel David. Ancient Records of Assyria and Babylonia 2. Chicago: The University of Chicago Press, 1927.
 • Mackenzie, Donald A. Myths of Babilonia and Assyria. London: The Gresham Publishing Company, 1st Ed., 1915.
 • Maisels, Charles Keith. Uygarlığın Doğuşu. trans. Alaeddin Şenel. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 1999.
 • Oates, Joan. Babil. trans. Fatma Çizmeli. Ankara: Arkadaş Yayınları, 2015.
 • Oppenheim, A. Leo. Ancient Mesopotamia. Chicago: The University of Chicago Press, 1st Ed., 1977.
 • Özbudun, Sibel. Ayinden Törene Siyasal İktidarın Kurulma ve Kurumsallaşma Sürecinde Törenlerin İşlevleri. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi, 1997.
 • Parpola, Simo. Assyrian Prophecies. Helsinki: Helsinki University Press, 1st Ed., 1997.
 • Pekşen, Okay. ‘Çivi Yazılı Kaynaklara Göre Eski Mezopotamya Toplumlarında Siyasal Erdem ve Yemin’. İnsan, Din ve Erdemlilik. ed. Mustafa Çakmak - Hüseyin Algur. 495–504. İstanbul: DEM Yayınları, 2022.
 • Pekşen, Okay. ‘Eski Mezopotamya’daki Savaşlarda Tanrıların Rolü’. History Studies 8/2 (2016), 55–68.
 • Pekşen, Okay. ‘İnanç ve Tanrılar’. Eski Mezopotamya’nın Kültür Tarihi. ed. L. Gürkan Gökçek et al. İstanbul: Değişim Yayınları, 1st Ed., 2022.
 • Pekşen, Okay. ‘Southern Policy Of The Neo-Assyrian State And The Elamite-Babylonian Alliance’. Tarih İncelemeleri Dergisi 36/2 (2021), 621–641.
 • Pinches, Theophilus G. The Religion of Babilonia and Assyria. London: A. Constable & Company Limited, 1st Ed., 1906.
 • Şahin, Hasan Ali. ‘Kültepe Metinlerine Göre Eski Anadolu Ve Asur’da Yemin’in Anlamı’. History Studies 4/Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı (2012), 413–422.
 • Sarıkçıoğlu, Ekrem. Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi. Isparta: Fakülte Kitabevi Yayınları, 2011.
 • Smith, Gary V. ‘The Concept of God/The Gods as King in The Ancient Near East and The Bible’. Trinity Journal 3 NS (1982), 18–38.
 • Starr, Ivan. State Archives of Assyria IV. ed. Simo Parpola. Helsinki: The Helsinki University Press, 1st Ed., 1990.
 • Tadmor, Hayim - Yamada, Shigeo. The Royal Inscriptions of Tiglath-Pileser III (744-727 BC), and Shalmaneser V (726-722 BC), King of Assyria, (The Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period 1). ed. Grant Frame et al. Winona Lake: Eisenbrauns, 2011.
 • Temir, Hakan. ‘Kutsalın Tezahürü ve Mekânın Etkisi Bakımından İslam Öncesi Arap Yarımadasındaki Kâbe/Beytler?’ Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 26 (2021), 120–149.
 • Toptaş, Koray. Asarhaddon Asur Kralı, Babil Yöneticisi, Mısır Fatihi. Ankara: Berikan Yayınevi, 1st Ed., 2021.
 • Toptaş, Koray. ‘Yeni Asur Belgelerinde Geçen “ina Qibit (Tanrı Buyruğu) İfadesi’. Mezopotamya’nın Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı. ed. L. Gürkan Gökçek et al. İstanbul: Değişim Yayınları, 1st Ed., 2019.
 • Toptaş, Koray - Kahya, Ömer. ‘Asurca ve Babilce Metinlerde Yemin’. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 23/2 (2019).
 • Wright, Edwin M. ‘The Eighth Campaign of Sargon II of Assyria (714 B.C.)’. Journal of Near Eastern Studies 2/3 (1943), 173–186.
 • Yıldırım, Ercüment. ‘Concept of Leadership in the Ancient History and Its Effects on the Middle East’. Sociology and Anthropology 4/8 (2016), 710–718.
 • Yıldırım, Ercüment. Eskiçağ Mezopotamya’sında Liderler, Krallar, Kahramanlar. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1st Ed., 2017.

Eski Çağ’da Teokratik Bir Yönetim Yaklaşımı: Asurlular

Year 2024, Volume: 24 Issue: 1, 9 - 36, 31.03.2024
https://doi.org/10.33415/daad.1393786

Abstract

Eski Mezopotamya’da Sumerliler ile birlikte ortaya çıkan organize inanç sistemleri, tapınak yapılanması, din-devlet ilişkileri Sami toplumların bölgedeki egemenliğiyle Samileşmeye başlamıştır. Eski Babil Devleti ile Samileşen Sumer kültürel unsurları Asur Devleti’nin Eski Ön Asya’daki yükselişi ve emperyal bir yapıya dönüşmesiyle Asurlu bir karaktere bürünmüştür. Dindar bir toplum olarak dikkat çeken Asur toplumu, devlet organizasyonunda ve devlet politikalarının belirlenmesinde de dine dayalı bir anlayışa sahipti. Kralların meşruiyetini sağlaması, veliahtların belirlenmesi, savaşların ve barışların yapılması gibi pek çok durumun tanrısal bir istek ve emirle gerçekleştiğine inanılmaktaydı. Ülke tanrının mülkü olarak algılanmakta, krallar ise tanrıların yeryüzündeki vekili olarak kabul görmekteydi. Bu çalışmada, çivi yazılı kaynaklar ve modern literatürden elde edilen bilgilerden hareketle Asur devlet yönetim anlayışının teokratik yönleri ortaya konulmaya çalışılacaktır.

References

 • Akyüz, Faruk - Toptaş, Koray. ‘Yeni Asur İmparatorluğu: Savaşın Kralları’. Eski Mezopotamya’nın Siyasi Tarihi. ed. L. Gürkan Gökçek et al. 195–244. İstanbul: Değişim Yayınları, 1st Ed., 2020.
 • Bauer, Susan Wise. Dünya Tarihi. trans. Mihriban Doğan. İstanbul: Say Yayınları, 2015.
 • Bordreuil, Pierre et al. Tarihin Başlangıçları, Eski Yakındoğu Kültür ve Uygarlıkları. trans. Levent Başaran. İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım, 2015.
 • Brinkman, Jennifer A. ‘Babylonia in the Shadow of Assyria (747-626 B.C.)’. The Cambridge Ancient History. ed. J. Bordman et al. 3/1–70. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
 • Brinkman, Jennifer A. ‘Foreign Relations of Babylonia from 1600 to 625 B.C.: The Documentary Evidence’. American Journal of Archaeology 76 (1972), 271–281.
 • Çilingiroğlu, Altan. ‘Tanrı Assur’a Bir Mektup’. Tarih İncelemeleri Dergisi II (1984), 1–26.
 • Delaporte, Louis Joseph. Mesopotamia: The Babylonian and Assyrian Civilization. New York: Routledge, 1996.
 • Demirci, Kürşat. Eski Mezopotamya Dinlerine Giriş Tanrılar, Ritüel, Tapınak. İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2nd Ed., 2013.
 • Diakov, V. - Kovalev, S. İlkçağ Tarihi. trans. Özdemir İnce. İstanbul: Yordam Kitap, 2014.
 • Duymuş Florioti, H. Hande. ‘Eski Mezopotamya’da Kehanet Olgusuna Genel Bir Bakış’. Tarih Okulu Dergisi 6/15 (2013), 23–42.
 • Frame, Grant. The Royal Inscriptions of Sargon II, King of Assyria (721–705 BC), (The Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period 2). ed. Grant Frame et al. University Park, USA: Eisenbrauns, 2021.
 • Frankfort, Henri. Kingship and the Gods. Chicago: The University of Chicago Press, 1st Ed., 1978.
 • Friedell, Egon. Mısır ve Antik Yakındoğu’nun Kültür Tarihi. trans. Ersel Kayaoğlu. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2006.
 • Gökçek, L. Gürkan. Asurlular. Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 1st Ed., 2015.
 • Grayson, A. Kirk. The Royal Inscriptions of Mesopotamia - Assyrian Periods - Assyrian Rulers of the Early First Millenium BC I (1114-859 BC) 2. Toronto: University of Toronto Press, 2002.
 • Grayson, A. Kirk. The Royal Inscriptions of Mesopotamia - Assyrian Periods - Assyrian Rulers of the Third and Second Millennia BC (To 1115 BC) 1. Toronto: University of Toronto Press, 2002.
 • Holloway, Steven W. Aššur Is King! Aššur Is King!: Religion in the Exercise of Power in the Neo-Assyrian Empire. Leiden: Brill, 2002.
 • Hooke, Samuel Henry. Babylonian and Assyrian Religion. Watford: William Brendon and Son, Ltd., 1953.
 • Horunlu, Tuğçe. ‘Yeni Asur Dönemi Devlet Politikalarında Din Faktörü’. Mezopotamya’nın Eski Çağlarından İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı. ed. L. Gürkan Gökçek et al. İstanbul: Değişim Yayınları, 1st Ed., 2019.
 • İplikçioğlu, Bülent. Eskiçağ Tarihinin Ana Hatları. İstanbul: Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1990.
 • Kılıç, Yusuf - Ay, Şeyma. ‘Eski Mezopotamya’da Siyasi Örgütlenmede Din Olgusu’. Turkish Studies 8/5 (2013), 387–403.
 • Köroğlu, Kemalettin. Eski Mezopotamya Tarihi Başlangıcından Perslere Kadar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.
 • Kuhrt, Amélie. Eski Çağ’da Yakındoğu 1. trans. Dilek Şendil. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.
 • Kuhrt, Amélie. Eski Çağ’da Yakındoğu 2. trans. Dilek Şendil. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.
 • Leichty, Erle. The Royal Inscriptions of Asarhaddon, King of Assyria (680-669 BC). (The Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period 4). ed. Grant Frame et al. Winona Lake: Eisenbrauns, 2011.
 • Lewy, Hildegard. ‘Assyria, c.2600-1816 BC’. The Cambridge Ancient History. ed. Ioworth E. S. Edwards et al. 1(2)/729–770. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
 • Livingstone, Alasdair. Mystical and Mythological Explanatory Works of Assyrian and Babylonian Scholars. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1st Ed., 2007.
 • Luckenbill, Daniel David. Ancient Records of Assyria and Babylonia 2. Chicago: The University of Chicago Press, 1927.
 • Mackenzie, Donald A. Myths of Babilonia and Assyria. London: The Gresham Publishing Company, 1st Ed., 1915.
 • Maisels, Charles Keith. Uygarlığın Doğuşu. trans. Alaeddin Şenel. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 1999.
 • Oates, Joan. Babil. trans. Fatma Çizmeli. Ankara: Arkadaş Yayınları, 2015.
 • Oppenheim, A. Leo. Ancient Mesopotamia. Chicago: The University of Chicago Press, 1st Ed., 1977.
 • Özbudun, Sibel. Ayinden Törene Siyasal İktidarın Kurulma ve Kurumsallaşma Sürecinde Törenlerin İşlevleri. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi, 1997.
 • Parpola, Simo. Assyrian Prophecies. Helsinki: Helsinki University Press, 1st Ed., 1997.
 • Pekşen, Okay. ‘Çivi Yazılı Kaynaklara Göre Eski Mezopotamya Toplumlarında Siyasal Erdem ve Yemin’. İnsan, Din ve Erdemlilik. ed. Mustafa Çakmak - Hüseyin Algur. 495–504. İstanbul: DEM Yayınları, 2022.
 • Pekşen, Okay. ‘Eski Mezopotamya’daki Savaşlarda Tanrıların Rolü’. History Studies 8/2 (2016), 55–68.
 • Pekşen, Okay. ‘İnanç ve Tanrılar’. Eski Mezopotamya’nın Kültür Tarihi. ed. L. Gürkan Gökçek et al. İstanbul: Değişim Yayınları, 1st Ed., 2022.
 • Pekşen, Okay. ‘Southern Policy Of The Neo-Assyrian State And The Elamite-Babylonian Alliance’. Tarih İncelemeleri Dergisi 36/2 (2021), 621–641.
 • Pinches, Theophilus G. The Religion of Babilonia and Assyria. London: A. Constable & Company Limited, 1st Ed., 1906.
 • Şahin, Hasan Ali. ‘Kültepe Metinlerine Göre Eski Anadolu Ve Asur’da Yemin’in Anlamı’. History Studies 4/Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı (2012), 413–422.
 • Sarıkçıoğlu, Ekrem. Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi. Isparta: Fakülte Kitabevi Yayınları, 2011.
 • Smith, Gary V. ‘The Concept of God/The Gods as King in The Ancient Near East and The Bible’. Trinity Journal 3 NS (1982), 18–38.
 • Starr, Ivan. State Archives of Assyria IV. ed. Simo Parpola. Helsinki: The Helsinki University Press, 1st Ed., 1990.
 • Tadmor, Hayim - Yamada, Shigeo. The Royal Inscriptions of Tiglath-Pileser III (744-727 BC), and Shalmaneser V (726-722 BC), King of Assyria, (The Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period 1). ed. Grant Frame et al. Winona Lake: Eisenbrauns, 2011.
 • Temir, Hakan. ‘Kutsalın Tezahürü ve Mekânın Etkisi Bakımından İslam Öncesi Arap Yarımadasındaki Kâbe/Beytler?’ Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 26 (2021), 120–149.
 • Toptaş, Koray. Asarhaddon Asur Kralı, Babil Yöneticisi, Mısır Fatihi. Ankara: Berikan Yayınevi, 1st Ed., 2021.
 • Toptaş, Koray. ‘Yeni Asur Belgelerinde Geçen “ina Qibit (Tanrı Buyruğu) İfadesi’. Mezopotamya’nın Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı. ed. L. Gürkan Gökçek et al. İstanbul: Değişim Yayınları, 1st Ed., 2019.
 • Toptaş, Koray - Kahya, Ömer. ‘Asurca ve Babilce Metinlerde Yemin’. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 23/2 (2019).
 • Wright, Edwin M. ‘The Eighth Campaign of Sargon II of Assyria (714 B.C.)’. Journal of Near Eastern Studies 2/3 (1943), 173–186.
 • Yıldırım, Ercüment. ‘Concept of Leadership in the Ancient History and Its Effects on the Middle East’. Sociology and Anthropology 4/8 (2016), 710–718.
 • Yıldırım, Ercüment. Eskiçağ Mezopotamya’sında Liderler, Krallar, Kahramanlar. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1st Ed., 2017.
There are 51 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects History of Religion
Journal Section Research Articles
Authors

Okay Pekşen 0000-0003-4841-5427

Yasin Topaloğlu 0000-0002-3048-0207

Publication Date March 31, 2024
Submission Date November 21, 2023
Acceptance Date January 30, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 24 Issue: 1

Cite

ISNAD Pekşen, Okay - Topaloğlu, Yasin. “A Theocratic Approach To Governance In Ancient Times: Assyrıans”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 24/1 (March 2024), 9-36. https://doi.org/10.33415/daad.1393786.