Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-9199 | e-ISSN 1303-9199 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Yavuz ÜNAL |


Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi,  Mart (Makale kabulü 1 Ekim-1 Ocak) ve Eylül (Makale kabulü 1 Nisan-1 Temmuz) aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır. Tarandığımız uluslararası indeksler aşağıda sunulmuştur: 

ESCI: http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=1303-9199

TR Dizin:  http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizin-konu-veri-tabanlari/

ISAM: http://ktp2.isam.org.tr/?-skip=697&-max=10&DergiAdi=din+bilimleri+akademik+araştırma+dergisi&blm=sonucmklilh&geldi=ara_mklilh&navdil=tr

Wordcat : http://www.worldcat.org/search?q=dinbilimleri+akademik&qt=results_page

Asos index : http://asosindex.com/alljournals/letter/D

Dergi ile ilgili bilgi almak veya bir sorun iletmek için db@dinbilimleri.com  mail adresinden iletişime geçiniz.Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

ISSN 1303-9199 | e-ISSN 1303-9199 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Yavuz ÜNAL |
Kapak Resmi


Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi,  Mart (Makale kabulü 1 Ekim-1 Ocak) ve Eylül (Makale kabulü 1 Nisan-1 Temmuz) aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır. Tarandığımız uluslararası indeksler aşağıda sunulmuştur: 

ESCI: http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=1303-9199

TR Dizin:  http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizin-konu-veri-tabanlari/

ISAM: http://ktp2.isam.org.tr/?-skip=697&-max=10&DergiAdi=din+bilimleri+akademik+araştırma+dergisi&blm=sonucmklilh&geldi=ara_mklilh&navdil=tr

Wordcat : http://www.worldcat.org/search?q=dinbilimleri+akademik&qt=results_page

Asos index : http://asosindex.com/alljournals/letter/D

Dergi ile ilgili bilgi almak veya bir sorun iletmek için db@dinbilimleri.com  mail adresinden iletişime geçiniz.Cilt 20 - Sayı 1 - 31 Mar 2020
 1. İMGE VE BOŞLUK: TEVHİD ANLATISINA DAİR FELSEFİ BİR ANALİZ
  Sayfalar 9 - 23
  Burhanettin TATAR
 2. VAHDETİN İNŞASINDA VAHİY VE HZ. PEYGAMBER
  Sayfalar 25 - 53
  Yavuz ÜNAL
 3. TEVHİDİ BOZAN BİR OLGU OLARAK ŞİRK: KUR’AN’DA ŞİRKİN KAVRAMSAL ANLAM ALANI
  Sayfalar 55 - 94
  Rıza KORKMAZGÖZ
 4. CAHİLİYE ARAPLARINDA NÜBÜVVET İNANCI “KUR’AN MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA”
  Sayfalar 95 - 127
  Şevket KOTAN
 5. KADIN DİNDARLIĞININ SOSYOLOJİSİ – BİR GİRİŞ DENEMESİ
  Sayfalar 129 - 164
  Ejder OKUMUŞ
 6. GELENEKSEL YORUBA DİNİNDE ORİŞA (TANRISAL VARLIK) FİKRİ
  Sayfalar 165 - 197
  Canan SEYFELİ , Elif KUL
 7. ÇAĞDAŞ DÖNEMDE USÛL-İ FIKHIN YENİLENMESİ TARTIŞMALARI
  Sayfalar 199 - 233
  Soner DUMAN , Shaker JABARİ
 8. POSTFORDİST PİYASADA DİNDAR İŞ ADAMLARININ DİNİ DEĞERLERİ YENİDEN YORUMLAMASI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR İNCELEME
  Sayfalar 235 - 262
  Erol SUNGUR
 9. BİR YÜKSEKÖĞRETİM MODELİ OLARAK MEDRESE VE GÜNÜMÜZ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK ÇIKARIMLAR
  Sayfalar 263 - 298
  Enes ERYILMAZ
 10. YUNUS EMRE’NİN DİVAN’INDAKİ PEYGAMBER ANLAYIŞI
  Sayfalar 299 - 327
  Mustafa ÖZTOPRAK
 11. ÜÇ NESİL HADİS İCÂZETİ TOPLAYAN BİR ULEMÂ ÂİLESİ: REİSÜLKÜTTAP MUSTAFA EFENDİ, ŞEYHÜLİSLAM ÂŞİR EFENDİ, KAZASKER HAFÎD EFENDİ
  Sayfalar 329 - 357
  Mustafa Celil ALTUNTAŞ
 12. İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİNİ GRUPLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 359 - 395
  Ramazan BULUT
 13. HZ. HAFSA’YA NİSPET EDİLEN KIRAAT VECİHLERİNİN MÂTÜRÎDÎ TEFSİRİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 397 - 420
  Nesrişah SAYLAN
 14. ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ POLİS TEŞKİLATINDA MANEVİ BAKIMIN TARİHİ SÜRECİ VE UYGULAMA ŞEKLİ
  Sayfalar 421 - 452
  Ayse Gül GÜLER ÜNAL , Sema YILMAZ
 15. التفسير المنسوب إلى سفيان الثوري: مصادره وموضوعاته وآثار العصر الاجتماعية والسياسية على محتواه
  Sayfalar 453 - 486
  Ahmed Ali Hussein ALEZZİ , Sakin TAŞ
 16. “KISSALARIN DİLİ” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME YAZAR: MUSTAFA ÖZTÜRK, (ANKARA: ANKARA OKULU YAYINLARI, KASIM 2018, 9. BASKI, 367 SAYFA.)
  Sayfalar 487 - 494
  Serhan OSMANÇELEBİOĞLU
 17. SÛFÎ KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ- MELÂMÎLER ÖRNEĞİ- YAZAR: İBRAHİM GÜRSES, (ANKARA: HECE YAYINLARI, 2019.)
  Sayfalar 495 - 498
  Fatıma Elif KAVASOĞLU