Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-9199 | e-ISSN 1303-9199 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Yavuz ÜNAL |


Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi,  Mart (Makale kabulü 1 Ekim-1 Ocak) ve Eylül (Makale kabulü 1 Nisan-1 Temmuz) aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır. Tarandığımız uluslararası indeksler aşağıda sunulmuştur: 

ESCI: http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=1303-9199

TR Dizin:  http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizin-konu-veri-tabanlari/

ISAM: http://ktp2.isam.org.tr/?-skip=697&-max=10&DergiAdi=din+bilimleri+akademik+araştırma+dergisi&blm=sonucmklilh&geldi=ara_mklilh&navdil=tr

Wordcat : http://www.worldcat.org/search?q=dinbilimleri+akademik&qt=results_page

Asos index : http://asosindex.com/alljournals/letter/D

Dergi ile ilgili bilgi almak veya bir sorun iletmek için db@dinbilimleri.com  mail adresinden iletişime geçiniz.Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

ISSN 1303-9199 | e-ISSN 1303-9199 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Yavuz ÜNAL |
Kapak Resmi


Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi,  Mart (Makale kabulü 1 Ekim-1 Ocak) ve Eylül (Makale kabulü 1 Nisan-1 Temmuz) aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır. Tarandığımız uluslararası indeksler aşağıda sunulmuştur: 

ESCI: http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=1303-9199

TR Dizin:  http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizin-konu-veri-tabanlari/

ISAM: http://ktp2.isam.org.tr/?-skip=697&-max=10&DergiAdi=din+bilimleri+akademik+araştırma+dergisi&blm=sonucmklilh&geldi=ara_mklilh&navdil=tr

Wordcat : http://www.worldcat.org/search?q=dinbilimleri+akademik&qt=results_page

Asos index : http://asosindex.com/alljournals/letter/D

Dergi ile ilgili bilgi almak veya bir sorun iletmek için db@dinbilimleri.com  mail adresinden iletişime geçiniz.Cilt 19 - Sayı 2 - 30 Eyl 2019
 1. CUMHURİYET TÜRKİYESİ'NDE DİN EĞİTİMİ POLİTİKALARI
  Sayfalar 269 - 292
  İbrahim TURAN
 2. DİN DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI: ETNOMETODOLOJİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 293 - 321
  Ali BALTACI
 3. KADININ KABURGA KEMİĞİNDEN YARATILMASI MESELESİ (Rivâyetlerin Aslu’l-Hadîs ve Hadis Rivâyet Coğrafyası Açısından Ele Alınması)
  Sayfalar 323 - 338
  Hüseyin AKGÜN
 4. SAHABE MESLEKLERİNİN HADİS RİVAYETLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 339 - 364
  Seyit Ali GÜŞEN
 5. BİRGİLİ MEHMED EFENDİ’NİN KİŞİLİĞİ ÜZERİNE PSİKOLOJİK BİR ANALİZ
  Sayfalar 365 - 393
  Özer ÇETİN
 6. KİTAB-I MUKADDES ARKEOLOJİSİNİN ORTAYA ÇIKIŞI ve METODOLOJİK TARTIŞMALAR
  Sayfalar 395 - 423
  Halil TEMİZTÜRK
 7. DİNDARLARA YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GÜVENİRLİK ve GEÇERLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 425 - 451
  Ümit HOROZCU
 8. ÎSÂRIN TASAVVUFÎ DERİNLİĞİ: BİLİMSEL YAKLAŞIM İLE BİR KIYASLAMA
  Sayfalar 453 - 478
  Mehmet UYAR
 9. AYETLER IŞIĞINDA CAHİLİYEDEN İSLAM’A KIZ ÇOCUĞU/KADIN HAKLARININ TAHVÎLİ
  Sayfalar 479 - 518
  Hatice Şahin AYNUR
 10. OSMANLI DÖNEMİNDE YETİŞEN “KEFEVΔ NİSBELİ MÜFESSİRLER VE ESERLERİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
  Sayfalar 519 - 546
  Süleyman GÜR
 11. MEVLİTLER BAĞLAMINDA OSMANLI DİN KÜLTÜRÜNÜ BESLEYEN ESER-LERDE NÛR-İ MUHAMMEDÎ ANLAYIŞI ve DİĞER BAZI KÜLTÜRLERDEKİ BENZER DÜŞÜNCELERLE MUKAYESESİ
  Sayfalar 547 - 587
  Hidayet AYDAR
 12. KELÂMIN YENİLENMESİNE MUHALEFET TARTIŞMALARI ÜZERİNE BİR TAHLİL
  Sayfalar 589 - 614
  Faruk SANCAR , Muhammet Hanefi SULUOĞLU
 13. İLK DEİSTLERE GÖRE DEİZMİN TEMEL İNANÇLARI
  Sayfalar 615 - 642
  Mehmet Akif ALTUNIŞIK
 14. REYLE TEFSİRİ YASAKLAYAN RİVAYET BAĞLAMINDA REY-TEFSİR İLİŞKİSİ
  Sayfalar 643 - 671
  Enes BÜYÜK
 15. MUHTELİF ÂLİMLERİN SÜNNET TAKSİMATI VE SÜNNETİN BAĞLAYICILIĞI –İBN‘ÂŞÛR ÖRNEĞİ–
  Sayfalar 673 - 702
  Halil İbrahim DOĞAN
 16. SUFİ HERMENÖTİK: İBN ARABÎ’NİN YORUM FELSEFESİ YAZAR: NASR HÂMİD EBÛ ZEYD, ÇEV., SEMİH CEYHAN, (İSTANBUL: MANA YAYINLARI, 2018)
  Sayfalar 703 - 711
  Emrah KAYA