502 Bad Gateway


nginx

Yazım Kuralları

YAYIN İLKELERİ 

1- Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi hakemli bir dergi olup altı ayda (Mart-Eylül) bir yayımlanır.

2- Mart sayısı için 1 Ekim-15 Ocak tarihleri arasında Eylül sayısı için 1 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında makaleler kabul edilecektir. Bu tarihler dışında gönderilen makaleler, söz konusu tarihlere kadar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Dergiye gönderilen tüm yazıların yayımlama hakkı Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Yayın Kurulu'na aittir.

4- Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi’nde yayımlanan tüm eserlerin yasal sorumluluğu yazarın kendisine ait olup Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Yayın Kurulu’nu ilişkilendirilemez.

5- Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, gönderilen eserlerde düzeltme yapmak, yayımlamak ya da yayımlamamak hakkını saklı tutar.

6- Metinlerde bulunabilecek yazım ve imla hataları yazarın kendisine aittir.

7- Dergiye gönderilen makaleler (başlık, özet, kaynakça dahil) 9000 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

8- Makalenin 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce ve Türkçe özeti metnin başına eklenmeli, İngilizce özet verilirken ayrıca makalenin İngilizce tam başlığı da İngilizce özetin üstünde belirtilmelidir. Ayrıca 5 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler hem İngilizce hem de Türkçe olarak ifade edilmelidir.

9-Kaynakça dergipark sistemine uygun şekilde girilmelidir. Latin harfleri dışında yazılmış makalelerin (örneğin arapça) kaynakçası latin harflerine göre yazılmalıdır.

10- Makale yazarı veya çevirmeninin unvanı, görev yaptığı kuruluş ve kendisine ulaşılabilecek olan mail adresi yıldızlı dipnotta ifade edilmeli ayrıca makale bir çeviriyse çevirinin hangi kaynaktan yapıldığı açık bir şekilde yine dipnotta belirtilmelidir.

11-Tercüme türünde gelen makalelerin işleme alınabilmesi için makalenin orijinal dilinde belli sayıda (en az 5) atıf alması şartı aranmaktadır.  

12-Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile TÜRKÇE-İNGİLİZCE DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir.  Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.  Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.

13-Hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ile birlikte en az 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilmektedir.

14-Makaleleriniz http://dergipark.gov.tr/daad  adresinden istenilen formatta gönderilmelidir. İstenilen formatta tarafımıza ulaşmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

YAZIM İLKELERİ

1- Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa marjları şu şekilde ayarlanmalıdır:

Kağıt BoyutuDikey A4
Üst Kenar Boşluk5.5 cm
Alt Kenar Boşluk5.5 cm
Sol Kenar Boşluk4.5 cm
Sağ Kenar Boşluk4.5 cm
Yazı tipiBookman Old Style
Yazı tipi StiliNormal
Boyutu (normal metin)10 punto
Boyutu (dipnot metni)8 punto
Satır Aralığıtek

2- Makalelerde sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi kullanılmayacaktır.

3- Makale içerisindeki başlıklar sadece ilk harfleri büyük şekilde yazılacak başka bir stil uygulanmayacaktır. Ayrıca hiçbir başlık veya alt başlık genel formattan farklı bir stil veya biçimlendirmeyle imlenmemiş (başlık imlemeleri v.s.) olmalıdır.             

4- Metinde Türkçe seçilmiş ve Yazım Denetimi Dil Bilgisi taramasıyla olabilecek imla hatalarında olabildiğince arındırılmış olmalıdır.

5- Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında İsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.

 The Isnad Citation Style: http://www.isnadsistemi.org

ISNAD dipnotlu atıf verme kriterlerine uygun olmayan makaleler kabul edilmeyecektir.

Ortak bir standardın tutturulması için mutlak koşullarda yukarıdaki Makale Yazım Şartları’na uyulmalıdır. Makale yazımı ile ilgili sorularınız ve karşılaştığınız sorunlar için db@dinbilimleri.com adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. İstenilen formatta tarafımıza ulaşmayan makaleler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.