Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

THE EFFECT OF EMERGENCY REMOTE TEACHING ON STUDENTS: A CASE OF AN ARCHITECTURE DEPARTMENT COURSE

Year 2021, Volume 1, Issue 3, 233 - 246, 30.10.2021

Abstract

The Covid-19 epidemic that emerged at the end of 2019 has completely changed daily life. Education methods have also taken their share from these changes. With the measures taken, the face-to-face education process carried out in universities in Turkey has evolved into the online learning method. Universities tried to keep up with this rapid change and tried to complete the compulsory distance education process with different methods. In this context, the technical drawing applications made during the distance education process brought by the epidemic within the scope of the Building Information course, which is one of the application-oriented compulsory courses of the Department of Architecture, were analyzed and the thoughts of the students were tried to be learned through a survey study. The data obtained from the online survey conducted via Google Classroom were transferred to Microsoft Excel and SPSS program and basic analyzes such as frequency analysis were carried out. In the findings of the study, it was seen that the students made positive and negative changes in their projects with the applications. On the other hand, in the answers they gave to the survey questions, it was revealed that the students, who stated that they gained a different experience for the Construction Knowledge I course with the distance education process brought by the epidemic, wanted the theoretical subjects to be realized in the form of distance education and the applications face-to-face in the next process. At the end of the study, the findings were discussed and some suggestions were presented.

References

 • Bodur, A., Sevim Koşan, N., & Görmüş, Y. (2020). Mimarlık eğitiminde maket: Örnek bir yapı bilgisi dersi uygulaması. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 6(2), 128-145. doi: 10.47615/issej.748821
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. EDUCAUSE Review. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
 • Kahraman, M. E. (2020). COVID-19 salgınının uygulamalı derslere etkisi ve bu derslerin uzaktan eğitimle yürütülmesi: Temel Tasarım dersi örneği. Medeniyet Sanat- İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 6(1), 44-56. doi: 10.46641/medeniyetsanat.741737
 • Kulakaç, N., & Ulutaşdemir, N. (2020). Nursing education and distance learning in the Covid-19 process. In H. Çiftçi & M. Tampubolon (Eds.), III. International Conference on Covid-19 Studies Full Texts Book (pp. 444-449). ISPEC Publishing Agency.
 • Mahapatra, S., Chowdhury, S. B., & Bhattacharyya, P. R. (2020). Students’ perception towards education in the new normal. In C. Dureja (Ed.), II. International Conference on Covid-19 Studies Full Texts Book (pp. 170-178). ISPEC Publishing Agency.
 • Öner, A. (2020). Covid-19 uzaktan eğitim sürecinde konservatuvar ses eğitimi dersi öğrenci görüşleri. In S. Thakur & A. Yadav (Eds.), International Conference on Covid-19 Studies Full Texts Book (pp. 54-61). ISPEC Publishing Agency.
 • Öner, A. K. (2020). Uzaktan eğitim yoluyla ud dersine yönelik öğrenci görüşleri. In S. Thakur & A. Yadav (Eds.), International Conference on Covid-19 Studies Full Texts Book (pp. 62-70). ISPEC Publishing Agency.
 • Shaikh, M., Sario, K. A., & Abro, K. (2020). Analysis the effectiveness of online classes on student’s learning during Covid-19 crisis: A case study of Sindh-Pakistan. In S. Thakur & A. Yadav (Eds.), International Conference on Covid-19 Studies Full Texts Book (pp. 106-114). ISPEC Publishing Agency.
 • Singh, & A., Sisodia, A. (2020). Covid-19 outbreak & implications on the virtual learning environment: Prospects and issues. In S. Thakur & A. Yadav (Eds.), International Conference on Covid-19 Studies Full Texts Book (pp. 376-384). ISPEC Publishing Agency.
 • Şekerci, Y., Mutlu Danacı, H., & Kaynakcı Elinç, Z. (2021). Uzaktan eğitimin uygulamalı derslerde sürdürülebilirliği: Mimarlık bölümleri örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(1), 54-68. doi: 10.29048/makufebed.874055
 • Thakur, S. (2020). Global impact of coronavirus on education. In S. Thakur & A. Yadav (Eds.), International Conference on Covid-19 Studies Full Texts Book (pp. 673-676). ISPEC Publishing Agency.
 • Turchynova, G., Hladun, Т., Hnoievska, O., Harashchenko, L., Kozak, L., Rudenko, I., & Tarasova, V. (2020). Entrepreneurship Education of ІT-specialists through distance learning technologies. Journal of Entrepreneurship Education, 23(Special Issue 1). https://www.abacademies.org/articles/Entrepreneurship-education-of-it-specialists-1528-2651-23-S1-555.pdf
 • YÖK. (2020). Basın açıklaması - 26.03.2020. https://covid19.yok.gov.tr/Documents/alinan-kararlar/04-uzaktan-egitim-ve-yks-ertelenmesine-iliskin.pdf

ACİL DURUM UZAKTAN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR MİMARLIK BÖLÜMÜ DERSİ ÖRNEĞİ

Year 2021, Volume 1, Issue 3, 233 - 246, 30.10.2021

Abstract

2019 yılı sonunda ortaya çıkan Covid-19 salgını, günlük yaşamı tümüyle değiştirmiştir. Eğitim yöntemleri de bu değişimlerden kendine düşen payı almıştır. Alınan tedbirlerle birlikte, Türkiye’deki üniversitelerde yürütülen yüz yüze eğitim süreci çevrim içi öğrenme yöntemine evrilmiştir. Bu hızlı değişikliğe üniversiteler ayak uydurmaya çalışmış, zorunlu olarak yapılan uzaktan eğitim sürecini farklı metotlarla tamamlamaya çalışmışlardır. Bu kapsamda, acil durum uzaktan öğretiminin olumlu ve olumsuz çıktıları ile öğrencilerin kazanımları ve karşılaştıkları sorunlar araştırmaya değer görülmüştür. Bu bağlamda, Mimarlık Bölümü uygulama ağırlıklı zorunlu derslerinden Yapı Bilgisi dersi kapsamında, salgının getirdiği uzaktan eğitim sürecinde yaptırılan teknik çizim uygulamaları analiz edilmiş ve anket çalışmasıyla öğrencilerin düşünceleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Google Classroom üzerinden çevrim içi olarak yapılan anketten elde edilen veriler, Microsoft Excel ve SPSS programına aktarılarak frekans analizi gibi temel analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışma bulgularında, öğrencilerin uygulamalarla birlikte projelerinde olumlu ve olumsuz denebilecek değişikliklere gittiği görülmüştür. Öte yandan, anket sorularına verdikleri cevaplarda, salgının getirdiği uzaktan eğitim süreci ile Yapı Bilgisi I dersi için farklı bir deneyim elde ettiğini belirten öğrencilerin, bundan sonraki süreçte teorik konuların uzaktan eğitim, uygulamaların ise yüz yüze şeklinde gerçekleşmesini istedikleri ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonucunda, ortaya çıkan bulgular tartışılmış ve konuya dönük birtakım öneriler sunulmuştur.

References

 • Bodur, A., Sevim Koşan, N., & Görmüş, Y. (2020). Mimarlık eğitiminde maket: Örnek bir yapı bilgisi dersi uygulaması. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 6(2), 128-145. doi: 10.47615/issej.748821
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. EDUCAUSE Review. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
 • Kahraman, M. E. (2020). COVID-19 salgınının uygulamalı derslere etkisi ve bu derslerin uzaktan eğitimle yürütülmesi: Temel Tasarım dersi örneği. Medeniyet Sanat- İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 6(1), 44-56. doi: 10.46641/medeniyetsanat.741737
 • Kulakaç, N., & Ulutaşdemir, N. (2020). Nursing education and distance learning in the Covid-19 process. In H. Çiftçi & M. Tampubolon (Eds.), III. International Conference on Covid-19 Studies Full Texts Book (pp. 444-449). ISPEC Publishing Agency.
 • Mahapatra, S., Chowdhury, S. B., & Bhattacharyya, P. R. (2020). Students’ perception towards education in the new normal. In C. Dureja (Ed.), II. International Conference on Covid-19 Studies Full Texts Book (pp. 170-178). ISPEC Publishing Agency.
 • Öner, A. (2020). Covid-19 uzaktan eğitim sürecinde konservatuvar ses eğitimi dersi öğrenci görüşleri. In S. Thakur & A. Yadav (Eds.), International Conference on Covid-19 Studies Full Texts Book (pp. 54-61). ISPEC Publishing Agency.
 • Öner, A. K. (2020). Uzaktan eğitim yoluyla ud dersine yönelik öğrenci görüşleri. In S. Thakur & A. Yadav (Eds.), International Conference on Covid-19 Studies Full Texts Book (pp. 62-70). ISPEC Publishing Agency.
 • Shaikh, M., Sario, K. A., & Abro, K. (2020). Analysis the effectiveness of online classes on student’s learning during Covid-19 crisis: A case study of Sindh-Pakistan. In S. Thakur & A. Yadav (Eds.), International Conference on Covid-19 Studies Full Texts Book (pp. 106-114). ISPEC Publishing Agency.
 • Singh, & A., Sisodia, A. (2020). Covid-19 outbreak & implications on the virtual learning environment: Prospects and issues. In S. Thakur & A. Yadav (Eds.), International Conference on Covid-19 Studies Full Texts Book (pp. 376-384). ISPEC Publishing Agency.
 • Şekerci, Y., Mutlu Danacı, H., & Kaynakcı Elinç, Z. (2021). Uzaktan eğitimin uygulamalı derslerde sürdürülebilirliği: Mimarlık bölümleri örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(1), 54-68. doi: 10.29048/makufebed.874055
 • Thakur, S. (2020). Global impact of coronavirus on education. In S. Thakur & A. Yadav (Eds.), International Conference on Covid-19 Studies Full Texts Book (pp. 673-676). ISPEC Publishing Agency.
 • Turchynova, G., Hladun, Т., Hnoievska, O., Harashchenko, L., Kozak, L., Rudenko, I., & Tarasova, V. (2020). Entrepreneurship Education of ІT-specialists through distance learning technologies. Journal of Entrepreneurship Education, 23(Special Issue 1). https://www.abacademies.org/articles/Entrepreneurship-education-of-it-specialists-1528-2651-23-S1-555.pdf
 • YÖK. (2020). Basın açıklaması - 26.03.2020. https://covid19.yok.gov.tr/Documents/alinan-kararlar/04-uzaktan-egitim-ve-yks-ertelenmesine-iliskin.pdf

Details

Primary Language Turkish
Subjects Interior Architecture
Journal Section Research Articles
Authors

Alper BODUR (Primary Author)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4048-1158
Türkiye


Naide Sevim KOŞAN
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9157-8216
Türkiye

Publication Date October 30, 2021
Application Date September 20, 2021
Acceptance Date October 29, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 1, Issue 3

Cite

APA Bodur, A. & Koşan, N. S. (2021). ACİL DURUM UZAKTAN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR MİMARLIK BÖLÜMÜ DERSİ ÖRNEĞİ . Tasarım Mimarlık ve Mühendislik Dergisi , 1 (3) , 233-246 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dae/issue/65809/1024386