Year 2020, Volume , Issue 12, Pages 64 - 72 2020-07-31

The Study of Heat Distribution on Wheelsets Braked With Cast İron and Composite Brake Block by Using Numerical Analysis Method After a Long Term Tread Brake Application of a Freight Wagon
Pik Döküm ve Kompozit Fren Pabucu Kullanılan Yük Vagonunda Uzun Süreli Frenlenme Sonucu Tekerlekte Açığa Çıkan Isı Dağılımının Sayısal Analiz Metodu ile İncelenmesi

Nail KARAGÖZ [1] , Halil İbrahim ACAR [2] , Burhan SELÇUK [3]


Abstract: In freight wagons, brake action is maintained by friction force created between brake blocks and wheel tread surface. There are many long-distance rail routes with high slope values in Turkey. On these routes, in the downhill movement of the wagon, long-term brake application is required to control the wagon speed, which can lead to very high temperatures on the wheel tread surface. Due to these high temperatures, a wide variety of wheel damages can occur and this reduces railway safety. The dynamic brake in the locomotives is an additional brake that helps the air brake used by freight wagon. In this type of route, if a locomotive with a dynamic brake is used, it can be significantly reduce the thermal load applied to the wheels. However, it is known that in these type of routes, locomotives without dynamic braking system are also used and the number of these locomotives is approximately 42% of all locomotives in Turkey. In this study, the maximum temperature which occurs in the wheel after a long term tread braking is examined by using numerical analysis method. A freight wagon of 90 tons with four axles which has got a nominal wheel diameter of 920 mm (new) or 840 mm (wear limit in service) and an axle load of 22,5 t, moving downwards with a slope of 21 ‰ at constant speed of 70 km/h with tread braking during 40 km is considered as the reference scenario. All cases of whether the wheel is new (diameter 920 mm) or worn (diameter 840 mm), and whether grey cast iron or composite brake blocks are used, are handled separately.  

Yük vagonlarında frenleme, fren pabuçları (sabo) ile tekerlek yuvarlanma yüzeyi arasında oluşan sürtünme kuvvetiyle sağlanmaktadır. Türkiye’de birçok büyük eğim değerlerine sahip uzun demiryolu güzergahı bulunmaktadır. Bu güzergahlarda, vagonun aşağı yönlü hareketinde, vagon hızının kontrol altında tutulabilmesi için uzun süreli fren yapılması gerekmektedir. Frenleme sonrası tekerlek yuvarlanma yüzeyinde oluşan yüksek sıcaklıklar çok çeşitli tekerlek hasarlarına sebebiyet vermekte ve bu durum demiryolu güvenliğini azaltmaktadır. Lokomotiflerde bulunan dinamik fren, yük vagonlarında bulunan hava frenine yardımcı bir ek frendir. Bu tip güzergahlarda, dinamik freni olan lokomotiflerin kullanılması, tekerleklere uygulanan ısıl yükü önemli oranda azaltabilmektedir. Ancak Türkiye’de bu tip güzergahlarda dinamik fren sistemi olmayan lokomotiflerin de kullanıldığı ve bu lokomotiflerin sayısının tüm lokomotiflerin yaklaşık % 42'si olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, vagonların uzun süreli frenlenmesi sonrası tekerlekte oluşan maksimum sıcaklık değerleri, sayısal analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Yapılan analizde, dört dingilli 90 ton ağırlığındaki, 70 km/h sabit hızla giden bir vagonun, eğimi ‰ 21 olan bir yolda, 40 km boyunca frenleme yaparak aşağı yönde ilerlemesi, frenleme senaryosu olarak alınmıştır. Tekerleğin yeni (çap 920 mm ) veya son kullanım sınırında (çap 840 mm) olma durumu ve fren sabosu olarak pik veya kompozit sabo kullanımı durumu ayrı ayrı ele alınmıştır.
  • [1] Ö.Akbayır, “Yük vagonlarında kullanılan sabolar ve karşılaştırması,” 1.Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Çalıştayı, Karabük, Türkiye, 2012.
  • [2] Wheels and Wheelsets. Conditions Concerning the Use of Wheels of Various Diameters, UIC 510-2, 2014.
  • [3] Runaway /Derailment- Canadian, National Freight Train, Railway Investıgatıon Report R06V0136, 2006.
  • [4] Residual Stresses in Railroad Commuter Car Wheels, US Federal Railroad Administration, 1999.
  • [5] Brakes,General Conditions for Certification of Composite Brake Block, pp.26, UIC 541-4, 2007.
  • [6] Limites Thermiques des Roues et des Sabots , ORE B 169/RP1, 1987.
  • [7] R. Zima, P.J. Dvojkli, Wheelset. Bonatrans Group, 2012.
  • [8] D.Milutinovic, A. Radosavljevic, V. Lucanin, “Temperature and stress state of the block braked solid wheel in operation on Yugoslav Railways,” FME Transactions, vol. 31, no 1, pp. 16, 2003.
  • [9] R.Gallo, M. Bettineschi, F. Lombardo, G.Mancini, A.Fattori, “Effects of thermal loads on fatigue verification of wheels with web mounted brake discs,” pp.7-8, 2007.
  • [10] M. F. Modest, Radiative Heat Transfer. Akademic Press, 2013.
Primary Language tr
Subjects Engineering, Mechanical
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0002-5686-7987
Author: Nail KARAGÖZ (Primary Author)
Institution: tüdemsaş
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3951-6138
Author: Halil İbrahim ACAR
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ENERJİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5617-8674
Author: Burhan SELÇUK
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 31, 2020
Acceptance Date : June 30, 2020
Publication Date : July 31, 2020

Bibtex @research article { demiryolu746008, journal = {Demiryolu Mühendisliği}, issn = {2149-1607}, eissn = {2687-2463}, address = {}, publisher = {Demiryolu Mühendisleri Derneği}, year = {2020}, volume = {}, pages = {64 - 72}, doi = {10.47072/demiryolu.746008}, title = {Pik Döküm ve Kompozit Fren Pabucu Kullanılan Yük Vagonunda Uzun Süreli Frenlenme Sonucu Tekerlekte Açığa Çıkan Isı Dağılımının Sayısal Analiz Metodu ile İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Karagöz, Nail and Acar, Halil İbrahim and Selçuk, Burhan} }
APA Karagöz, N , Acar, H , Selçuk, B . (2020). Pik Döküm ve Kompozit Fren Pabucu Kullanılan Yük Vagonunda Uzun Süreli Frenlenme Sonucu Tekerlekte Açığa Çıkan Isı Dağılımının Sayısal Analiz Metodu ile İncelenmesi . Demiryolu Mühendisliği , (12) , 64-72 . DOI: 10.47072/demiryolu.746008
MLA Karagöz, N , Acar, H , Selçuk, B . "Pik Döküm ve Kompozit Fren Pabucu Kullanılan Yük Vagonunda Uzun Süreli Frenlenme Sonucu Tekerlekte Açığa Çıkan Isı Dağılımının Sayısal Analiz Metodu ile İncelenmesi" . Demiryolu Mühendisliği (2020 ): 64-72 <https://dergipark.org.tr/en/pub/demiryolu/issue/52737/746008>
Chicago Karagöz, N , Acar, H , Selçuk, B . "Pik Döküm ve Kompozit Fren Pabucu Kullanılan Yük Vagonunda Uzun Süreli Frenlenme Sonucu Tekerlekte Açığa Çıkan Isı Dağılımının Sayısal Analiz Metodu ile İncelenmesi". Demiryolu Mühendisliği (2020 ): 64-72
RIS TY - JOUR T1 - Pik Döküm ve Kompozit Fren Pabucu Kullanılan Yük Vagonunda Uzun Süreli Frenlenme Sonucu Tekerlekte Açığa Çıkan Isı Dağılımının Sayısal Analiz Metodu ile İncelenmesi AU - Nail Karagöz , Halil İbrahim Acar , Burhan Selçuk Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.47072/demiryolu.746008 DO - 10.47072/demiryolu.746008 T2 - Demiryolu Mühendisliği JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 72 VL - IS - 12 SN - 2149-1607-2687-2463 M3 - doi: 10.47072/demiryolu.746008 UR - https://doi.org/10.47072/demiryolu.746008 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Demiryolu Mühendisliği Pik Döküm ve Kompozit Fren Pabucu Kullanılan Yük Vagonunda Uzun Süreli Frenlenme Sonucu Tekerlekte Açığa Çıkan Isı Dağılımının Sayısal Analiz Metodu ile İncelenmesi %A Nail Karagöz , Halil İbrahim Acar , Burhan Selçuk %T Pik Döküm ve Kompozit Fren Pabucu Kullanılan Yük Vagonunda Uzun Süreli Frenlenme Sonucu Tekerlekte Açığa Çıkan Isı Dağılımının Sayısal Analiz Metodu ile İncelenmesi %D 2020 %J Demiryolu Mühendisliği %P 2149-1607-2687-2463 %V %N 12 %R doi: 10.47072/demiryolu.746008 %U 10.47072/demiryolu.746008
ISNAD Karagöz, Nail , Acar, Halil İbrahim , Selçuk, Burhan . "Pik Döküm ve Kompozit Fren Pabucu Kullanılan Yük Vagonunda Uzun Süreli Frenlenme Sonucu Tekerlekte Açığa Çıkan Isı Dağılımının Sayısal Analiz Metodu ile İncelenmesi". Demiryolu Mühendisliği / 12 (July 2020): 64-72 . https://doi.org/10.47072/demiryolu.746008
AMA Karagöz N , Acar H , Selçuk B . Pik Döküm ve Kompozit Fren Pabucu Kullanılan Yük Vagonunda Uzun Süreli Frenlenme Sonucu Tekerlekte Açığa Çıkan Isı Dağılımının Sayısal Analiz Metodu ile İncelenmesi. Demühder. 2020; (12): 64-72.
Vancouver Karagöz N , Acar H , Selçuk B . Pik Döküm ve Kompozit Fren Pabucu Kullanılan Yük Vagonunda Uzun Süreli Frenlenme Sonucu Tekerlekte Açığa Çıkan Isı Dağılımının Sayısal Analiz Metodu ile İncelenmesi. Demiryolu Mühendisliği. 2020; (12): 64-72.