Railway Engineering
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2149-1607 | e-ISSN 2687-2463 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Demiryolu Mühendisleri Derneği | https://dergipark.org.tr/demiryolu


Demiryolu Mühendisliği Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizini'nde taranmakta ve yayımlanan makaleler DOI numarası almaktadır.

Makale şablonuna ve yazım kurallarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

Dergimiz Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanmakta olup; kabul edilen makaleler için yayımlanmadan önce e-posta ile "Makale Kabul Belgesi" gönderilmektedir. Dergimiz makale kabulüne sürekli açıktır.





Railway Engineering

ISSN 2149-1607 | e-ISSN 2687-2463 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Demiryolu Mühendisleri Derneği | https://dergipark.org.tr/demiryolu
Cover Image


Demiryolu Mühendisliği Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizini'nde taranmakta ve yayımlanan makaleler DOI numarası almaktadır.

Makale şablonuna ve yazım kurallarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

Dergimiz Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanmakta olup; kabul edilen makaleler için yayımlanmadan önce e-posta ile "Makale Kabul Belgesi" gönderilmektedir. Dergimiz makale kabulüne sürekli açıktır.





Issue 12 - Jul 31, 2020
 1. AHP, COPRAS ve Tamsayılı Programlama Entegrasyonu ile Demiryolu Araçlarında Bakım Planlaması
  Pages 1 - 12
  Sezgin OZDEMIR , Evren Can ÖZCAN
 2. Yeni Nesil Çevreci Kompozit Traversler
  Pages 13 - 21
  Ozan YAZICI
 3. Metro AC CER Güç Dağıtım Sistemlerinde Yük Paylaşımının Modellenmesi
  Pages 22 - 33
  Turan ÖLMEZ , Beyhan KİLİC
 4. Demiryolu Yol Altyapısının Parçalanmış Atık Lastik - Kum Karışımları ile Stabilizasyonu
  Pages 34 - 42
  Seyfettin Umut UMU , Derviş Volkan OKUR
 5. Dinamik Fren Kullanımının Yük Vagonu Tekerleklerine Gelen Isıl Yüke Etkisinin Gerçek İşletme Şartlarında Deneysel Olarak İncelenmesi
  Pages 43 - 51
  Nail KARAGÖZ , Halil İbrahim ACAR
 6. Demiryolu Ray ve Kusurlarını Tespit Etmek İçin Geliştirilen İki Yeni Yöntem
  Pages 52 - 63
  Ahmet ÇELİK
 7. Pik Döküm ve Kompozit Fren Pabucu Kullanılan Yük Vagonunda Uzun Süreli Frenlenme Sonucu Tekerlekte Açığa Çıkan Isı Dağılımının Sayısal Analiz Metodu ile İncelenmesi
  Pages 64 - 72
  Nail KARAGÖZ , Halil İbrahim ACAR , Burhan SELÇUK
 8. Yatar Gövdeli Demiryolu Araç Teknolojisi ve Türkiye
  Pages 73 - 82
  Fatih YILDIZHAN
 9. Türkiye’deki Lojistik Merkezleri Yatırım Önceliklerinin Değerlendirilmesinde Çok Ölçütlü Bir Karar Modeli Önerisi
  Pages 83 - 94
  Sezgin OZDEMIR , Bekir KESKİN , Tamer EREN , Evrencan ÖZCAN
 10. A Research on Externalities in Transportation Sector
  Pages 95 - 105
  Meserret NALÇAKAN
 11. Türkiye’de Demiryolu İstasyonlarının Değerlendirilmesi İçin Analitik Hiyerarşi Süreci Uygulaması
  Pages 106 - 115
  Sinem KAYA , Fahriye MERDİVENCİ
Indexes and Platforms