Author Guidelines

1. Dergimiz Araştırma Makalesi Türkçe şablonuna ve İngilizce şablonuna bağlantılardan erişebilirsiniz. Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen makalelerin şablon üzerinde ve şablonda belirtilen kurallara uygun hazırlanması zorunludur. Aksi durumda ön kontrol aşamasında hakem değerlendirmesine girmeden reddedilir.

2. Derleme Makale için Editörle iletişim kurunuz lütfen. Derleme makaleler için kontenjan %20 dir. Sosyal Bilimler alanına giren makaleler için kontenjan %20 dir. Mevcut sayıda kontenjanın dolmuş olması halinde sonraki sayıda yayınlanır.

3. Hakemlerimiz tarafından aday makaleleri değerlendirmede kullanılan dergimiz “Hakem Değerlendirme Formu” için tıklayınız. Yazarların makalelerini söz konusu kriterlere göre yapılandırmasını tavsiye ederiz.

4. Dergimizde yayınlanmak istenen tüm makaleler içinTelif Hakkı Devir Formu tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve bu belge taranarak sisteme yüklenmelidir.

5. Tüm yazarların ORCID numarasına sahip olması zorunlu hale getirilmiştir. 30 saniyede ORCID numarası almak için https://orcid.org/register

6. Çok yazarlı makalelerde tüm yazarların https://dergipark.org.tr ye kayıtlı olması zorunludur.

7. İlk defa araştırma makalesi veya derleme makale hazırlayan veya bunlara hakemlik yapanların aşağıdaki İngilizce kaynakları okuması tavsiye edilir: