Aim

Ulaşım sektörünün gelişmesiyle; ülkelerin içinde gelir dağılımı dengeli olmakta, bölgesel kaynakların dağıtımının maliyeti azalmakta, iç ve dış pazara yönelik üretim yapılabilmektedir. Böylece ülkenin ekonomisi büyümekte ve refah seviyesi artmaktadır. Ulaşım sektörüne gerekli önemin verilmesi ülkelerin ekonomik büyümelerini hızlandırmaktadır. 

Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika olarak demiryollarına önem verilmiştir. Gerçekleştirilen planlar sonucunda, ülkenin önemli yerleşim ve üretim merkezleri demiryolu ağlarıyla birbirine bağlanmıştır. 1940’lara kadar süren bu demiryolu inşa döneminden sonra demiryolları için durgunluk dönemi başlatmış, 1990 lara kadar devam etmiştir.

Türkiye’de ulaştırma modlarında yolcu ve yük taşımacılığında karayolu hâkimdir. Türkiye’deki yolcu trafiği ve yük trafiği artışının devam edeceği düşünüldüğünde, yolcu ve yük taşıma talebinin artık tamamen karayolu ağırlıklı olarak sürdürülebilmesi mümkün görülmemektedir. Raylı sistemlerin etkin bir şekilde kullanılması vazgeçilmez bir zorunluluktur. Bu durum son yıllarda diğer ulaştırma modlarına yapılan yatırımlarla değişmeye başlamış, özellikle raylı sistem taşımacılığında şehirlerarası ve kentiçi taşımacılık oranı artış eğilimindedir. 

Son yıllarda Asya’dan Avrupa’ya yapılan ticaretin artması, Türkiye’nin de bu koridorlar üzerinde bulunması sebebiyle ulaştırma sektörü daha önemli hale gelmiştir. Türkiye jeopolitik konumu gereği uluslararası ulaştırma koridorlarının geçiş merkezinde bulunmaktadır.

2017 yılında açılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattı ile; Çin'den yola çıkan yükün Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi ile Bakü Alat Limanı'na, oradan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması mümkün hale gelmiştir. Bakü-Tiflis-Kars projesi ile bölgede yeni bir enerji koridoru yaratılmıştır. Türkiye’nin; BTK ve Marmaray projeleriyle ile birlikte Çin-Avrupa demiryolu trafiğinde önemli bir rol üstlenmesi öngörülmektedir. 

Türkiye yüksek hızlı tren hatları ile 2009 yılında tanışmıştır. 2011 tarihinde Ankara–Konya, 2013 tarihinde Eskişehir–Konya, 2014 tarihinde Ankara-İstanbul ve İstanbul-Konya hatları yapımı ve hizmeye açılmasıyla beraber 2016 yıl sonunda 1213 kilometrlik Yüksek Hızlı Tren Hattı işletmeciliğine ulaşılmıştır. Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir projeleri için yapım çalışmaları hızla sürmektedir.

Ülkemizde kara araç sayısının her yıl artması, nüfus yoğunluğunun belirli bölgelerde toplanması gibi sebeplerle, ulaştırma sektöründeki enerji tüketimi her yıl düzenli olarak artmaktadır. Ulaşım sektörünün petrol ürünlerine, dolayısıyla neredeyse tamamen ithal kaynaklara olan bağımlılığı hem Türkiye enerji sektörü hem de çevre için önemli sorunlar doğurmaktadır. Artışın hızla devam ettiği düşünüldüğünde enerji tüketimi ve çevresel etkileri azaltmak açısından taşıma talebinin artık neredeyse tamamının karayolu ile sürdürülebilmesi mümkün görülmemektedir.

Son 20 yılda Türkiye’deki kent nüfus sayısının neredeyse iki katına çıkmış olması yoğun yerleşim bölgeleri oluşmasını sağlamıştır ve bu da ulaşım ihtiyaçlarındaki artışı doğurmuştur. Şehirlerdeki hızlı büyüme ve nüfus artışından çok daha hızlı meydana gelen araç sayısındaki artış özellikle büyük şehirlerde trafik sıkışıklığı, gürültü kirliliği, hava kirliliği gibi sorunların artmasına neden olmuştur. Fosil yakıtlarla işletilen konvansiyonel karayolu toplu taşıma araçlarının gerek çevre kirliliğini arttırdığı gerek yeterli güvenilirlik, konfor, hız sağlayamadığı için efektif çözüm olmadığı görülmüştür. Bu sorunlara ancak raylı sistem taşımacılığının çözüm olacağı düşünülmektedir.

1950li yıllardan 1990lı yıllara kadar çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığı oranı azalmıştır. Demiryolu taşımacılığı oranındaki düşüşün ana nedeninin demiryolu sektörünün devlet tekelinde olması ve bu nedenle rekabetin olmaması olduğu düşünülmüştür. Demiryolu taşımacılık oranının artırılması için çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de demiryolu sektörünün yeniden yapılanma ve serbestleşme süreci hukuki olarak 1 Kasım 2011 tarihinde başlatılmıştır. Günümüzde, demiryolu sektörünün sadece diğer ulaştırma türleri karşısında rekabet gücünü arttırmaya değil, birden fazla işleticinin faaliyetine olanak sağlayacak şekilde sektör içinde de rekabet yaratılmaya çalışılmaktadır.

Türkiye'de raylı sistem ve ulaşım alanında son yıllarda birçok gelişme olmuştur. Yaşanan bu gelişmelere rağmen söz konusu alanlarda ulusal düzeyde bilimsel, akademik eser sayısının az olduğu görülmektedir. Bu husustaki eksikliğin kapatılmasına yönelik olarak Demiryolu Mühendisliği Dergisi’nde hakemli makalelerin yayınlanması için gerekli altyapı hazırlanmıştır.  Dergimiz raylı sistem alanında bilimsel yayınlar sunan çok disiplinli uluslararası hakemli bir dergidir. Gönderilen çalışmalar çift taraflı kör hakemlik uygulaması ile değerlendirilmektedir. Hakem havuzumuz, alanında uzman akademisyenlerden, demiryolu ve kent içi raylı sistem taşımacılığı çalışanlarından oluşmaktadır.

Burada, demiryolu ve kent içi taşımacılık konusunda akademisyenlerin, uygulayıcıların geliştirdikleri yeni bilgi ve uygulamaları paylaşabilecekleri bir platform meydana getirmek amaçlanmıştır. Dergimizde; hakemli araştırma makaleleri ve derleme makaleler yayınlanmaktadır.

Dergimiz 2014 yılında yayın hayatına Popüler Yayınlar ile başlamıştır. 2018 yılında Popüler Yayınlar, Araştırma Makaleleri ve Derleme Makaleler birlikte yayınlanmıştır. 2019 yılından itibaren sadece Araştırma Makaleleri ve Derleme Makaleler yayınlanmaktadır. Dergimiz; gelecekte sadece Araştırma Makaleleri yayınlayan ulusal ve uluslararası indekslerde taranan, demiryolu ve raylı sistem alanında Türkiye’de en çok izlenen ve en çok makalesi indirilen konuma gelmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak; yayınlanacak sayının her açıdan bir önceki sayıdan daha iyi olması ile mümkün olacaktır. 

Scope

Railway Systems - Electrical & Electronics Engineering
Railway Signalling Systems and Design
Advanced Signalling in Rail Systems
Rail Systems Signalization (Conventional, CBTC, ERTMS, ECTS Etc.)
Rail Systems Communications
Electrification & Energy Supply
Electrotechnical for Railway Systems
Command and Control
Power Electronic Systems
Power System Analysis
Control of Induction Machines
Nonlinear Control Systems
Safety-Critical Computer Systems
Dynamics of Electrical Machines
Basic Electrical Machinery
Control Centres
Asset Management
Certification & Homologation
Maintenance
RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) Analysis
Data and the Digital Railway
Analysis and Design of Traction Systems
AC and DC Traction Control
Catenary Power Systems
Modern Control Systems
Neuro-Fuzzy Control
Electronics and Relay Coordination Systems
Computer Reliability and Security
Traffic Flow in Railway Systems
Operation and Control of Railway Systems
Rail System of Electrification AC and DC
Rail Transport Vehicles Motion Control
Design and Operation of Energy Efficient Systems
Live Optimization and Fleet Management
Rail Transport Means Automation
SCADA Applications
Passenger and Driver Information Systems
Functional Security
Emergency and Disaster Planning
Simulation of Railway Systems and Components
Rail Transport System Informatics

Railway Systems - Mechanical Engineering
Mechanics of Railway Systems
Design and Analysis of Railway Vehicles and Components
Design Methodology
Experimental Mechanics
Noise and Vibration Control
Testing and Acceptance of Railway Vehicles According to International Standards
Railway Systems Fuel and Lubricants
Finite Element Analysis in Engineering
Mechanical Properties of Rail Steel
Technical Specifications
Operational Performance
Rolling Stock Purchasing Strategy
Seat Capacity, On-Board Service and Internal Design
Rolling Stock Depots
Motive Power, Traction and Rolling Stock
Energy and Environment
Asset Management
Certification & Homologation
Maintenance and Repair of Rolling Stock
Disposal System
Reliability, Availability, Maintainability and Safety Analysis
Rail Systems Rolling Stock Dynamics
Rail and Wheel Interaction
Train and Track Interaction
Bogie and Wagon Design Fundamentals
Train Aerodynamics
Ergonomics and Aesthetics
Testing and Calibration in Rail Systems
Certification in Rail Systems
Depot Operation
Advanced Engineering Materials
Material Characterization
Non-destructive Tests
Corrosion
Ceramic Materials
Component Wear
Experimental and Numerical Characterization, Improvement and Development of the Structural Strength of Railway Vehicles and Moving Parts in Railway Systems
Fuels and Energy Technology
Lubricants and Waste Management
Railway Vehicles Dynamics, Vibration Characterisation, Improvement and Development Activities
Bogie Systems, Bogie Dynamic Characterization, Optimization and Development
Aerodynamic Properties, Characterisation, Improvement and Development Activities in High Speed Trains
Passenger Comfort Evaluation and Improvement in Rail Transportation
Acoustic Problems in Railway Systems, Passenger Comfort and the Investigation of the Noise Impact on Living Spaces, Reducing the Effects of the Noise
Structural Weight Optimisation of Body and Undercarriage Design, Characterization and Evaluation with High-Tech Material

Railway Systems - Civil Engineering
Bridges
Viaducts
Tunnels
Earthworks
Landscape Design
Environmental Impact Assessment
Planning and Project Management of Railway Investments
Operation of Urban Railway Transportation Systems
Special Topics on Railway Superstructure
Concrete Bridges Design
Soil Improvement
Advanced Methods in Steel Bridge Design
High Speed Railways
Railway Superstructure Computations
Real Estate Management
Certification & Homologation
Maintenance
Reliability, Availability, Maintainability and Safety Analysis
Advanced Substructure Design
Advanced Track Design
Rail and Wheel Interaction
Testing, Inspection and Fault Analysis on Tracks
Track Dynamics in Rail Systems
Track Maintenance Management in Rail Systems
Train and Track Interaction
Construction and Maintenance of Superstructure and Infrastructure
The Environmental Impact of The Rail System and External Costs
Construction and Operating Costs of The Rail System
Rail Systems Sustainability
Railway Systems Infrastructure and Construction Methods
In-Place Static and Dynamic Tests of Superstructure of Railway Systems
Fatigue Tests of Rails, Steel Bridge Components
Superstructure Defects Based on Wheel-Rail Interaction
Characterization and selection of the Superstructure Elements
Superstructure Types and Design
Determination of Geometric Standards
Accidents and Risk Analysis
Reinforced Concrete and Steel Bridges
Route Design

Railway Systems Operation, Logistics etc
Station Management and Operation
Fares Policy
Service Quality
Business Diversification
Marketing and Advertising
Traffic Management and Operations Under Regular Conditions
Traffic Management and Operations Under Extreme Conditions
Combined Transport
Transport Economics Including Cost and Production Functions, Capacity, Demand, Pricing, Externalities, Modal Studies
Intermodal Competition
Modal Complementarity
Traffic Forecasting
Mobility Trends
Commissioning into Use
Capacity Management
Station Design and Locating
Station Functionalities
Connections with Urban and Regional Networks
Architectural Design
Franchising
Access to Infrastructure and Stations
Traffic Flow
Design and Analysis of Transportation Networks
Control and Scheduling
Optimization
Queuing Theory
Logistics
Supply Chains
Development and Application of Statistical, Econometric and Mathematical Models for Transportation Problems
Cost models
Pricing and/or Investment
Traveller or Cargo Behaviour
Cost-Benefit Methodologies
Railway Safety
Functional Safety in Railways
Numerical Methods in Optimization
Industrial Automation Systems
Rail Education
Rail Governance & Regulation
Railway History
Railway Literature
Design and/or Analysis of Rail Transportation Systems
Emerging Technologies Related Rail Transportation Systems
Environmental Impacts of Rail Transportation
Rail Accidents and Incidents
Carriage of Hazardous Materials by Rail
Policy and Practice
Traffic Psychology and Behaviour
Infrastructure and Investment Appraisal
Evaluation of Public Policies
Logistics and Operations Models
Logistics and Supply-Chain Management
Light Rail / Urban Transit - Metro
Maglev
Pneumatic Capsule Transport / Hyperloop
Interaction of Vehicles with the Infrastructure and the Environment
Inter-modal Transport
Multi-modal Transport
Human Factors
Reliability and Safety
Customer Interfaces
Railway Engineering Trends
Advanced Operational Research
Transport Network Analysis
Service Quality Management
Transport Economy
Rail Systems Operations Management
Risk Analysis and Management
Rail Systems Project Management
Risk and Security Analysis and Management
Human Factor
Accident Investigation and Reporting
Rail Systems Safety Standards and Regulations
Rail systems Safety Project Management
Operation of The Rail Systems
Investment Planning of Rail Systems
Economic Evaluation of Investment in The Rail Systems
Train Accidents