About

DENETİŞİM, Türkiye’de kamu iç denetçilerinin tek sivil mesleki kuruluşu olan Kamu İç Denetçileri Derneği’nin (KİDDER) yayın organı olarak 18 Şubat 2009 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. TRDizin, ASOS, SOBIAD ve Academindex tarafından taranmakta olan dergimiz, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.

DENETİŞİM temelde yönetişim, iç denetim, dış denetim, risk yönetimi, iç kontrol, BT denetimi, performans denetimi, kamu mali yönetimi, muhasebe ve stratejik planlama tematik alanlarında akademisyen ve meslektaşlarımızın makale gönderimlerine dergipark üzerinden sürekli açıktır.


 

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.