Case Report
PDF EndNote BibTex RIS Cite

PORTO ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM ÖRNEĞİ

Year 2018, Issue: 18, 88 - 98, 28.12.2018

Abstract

Portekiz’de, iç denetim mevzuatla düzenlenmemesine rağmen Porto Üniversitesinde yönetim kurulu kararı ile oluşturulan “Denetim ve İç Kontrol Birimi” tarafından Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları esas alınarak iç denetim faaliyetinde bulunulmaktadır. Birim tarafından ayrıca dış denetime destek ve idare yıllık risk raporu hazırlanması faaliyetlerinin de yürütülmesi iç denetim faaliyetine ayrılan kaynak miktarını oldukça azaltmaktadır. İç denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklarının net bir şekilde belirlenmemesi bağımsızlıklarının zedelenmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Türkiye’de iç denetimin Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları esas alınarak mevzuatla düzenlenmesi çok önemli bir avantajdır.

Bu çalışmanın amacı; Porto Üniversitesi iç denetim uygulamasını tanımak, değerlendirmek ve Türkiye’deki iç denetim uygulaması ile karşılaştırmaktır.

References

 • ARCAGÖK, M. S. ve ERÜZ, E. (2006). Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi, Ankara: Maliye Hesap Uzmanları Derneği.
 • Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Programı Çalışma Kağıtları, Temmuz/2017.
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2003), T. C. Resmi Gazete, 25326, (24.12.2003).
 • İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2006), T. C. Resmi Gazete, 26226, (12.07.2006)
 • Kamu İç Denetim Standartları (2011), T. C. Resmi Gazete, 28027, (16.08.2011).
 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (2006), T. C. Resmi Gazete, 26111, (17.03.2006).
 • Kamu İç Denetim Rehberi (2013), İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Eylül/2013
 • https://sigarra.up.pt/up/en/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=home (Erişim Tarihi, 2 Ağustos 2017).
 • http://www.idkk.gov.tr/Sayfalar/AnaSayfa.aspx# (ErişimTarihi, 22 Mayıs 2018).
 • http://www.bumko.gov.tr/ (Erişim Tarihi, 22 Mayıs 2018).

INTERNAL AUDIT SAMPLE OF PORTO UNIVERSITY

Year 2018, Issue: 18, 88 - 98, 28.12.2018

Abstract

Although internal audit is not regulated by legislation in Portugal, internal audits in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing is conducted in the University of Porto by the “Audit and Internal Control Department” established by a decision of the Board of Directors. The resources devoted to internal auditing is significantly reduced due to the Department also providing support to external audits and carrying out annual risk report preparation activities. The duties, powers and responsibilities of internal auditors not being clearly determined also brings about the risk of their independence being harmed. The fact that internal auditing in Turkey isregulated in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing is a very significant advantage.

The purpose of this study is to understand and evaluate the internal audit practices of the University of Porto and to compare it with the internal audit practices in Turkey.

References

 • ARCAGÖK, M. S. ve ERÜZ, E. (2006). Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi, Ankara: Maliye Hesap Uzmanları Derneği.
 • Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Programı Çalışma Kağıtları, Temmuz/2017.
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2003), T. C. Resmi Gazete, 25326, (24.12.2003).
 • İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2006), T. C. Resmi Gazete, 26226, (12.07.2006)
 • Kamu İç Denetim Standartları (2011), T. C. Resmi Gazete, 28027, (16.08.2011).
 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (2006), T. C. Resmi Gazete, 26111, (17.03.2006).
 • Kamu İç Denetim Rehberi (2013), İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Eylül/2013
 • https://sigarra.up.pt/up/en/WEB_BASE.GERA_PAGINA?p_pagina=home (Erişim Tarihi, 2 Ağustos 2017).
 • http://www.idkk.gov.tr/Sayfalar/AnaSayfa.aspx# (ErişimTarihi, 22 Mayıs 2018).
 • http://www.bumko.gov.tr/ (Erişim Tarihi, 22 Mayıs 2018).

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makale
Authors

Hasibe USTA This is me
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9004-5971

Publication Date December 28, 2018
Published in Issue Year 2018 Issue: 18

Cite

APA Usta, H. (2018). PORTO ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM ÖRNEĞİ . Denetişim , (18) , 88-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/denetisim/issue/43464/530312

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.