Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İÇ DENETÇİ PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

Year 2020, Issue: 20, 55 - 68, 28.01.2020

Abstract

Bu çalışma, kurum faaliyetlerinin geliştirilmesi ve hesap verme konusunda sorumluluk üstlenen iç denetçilerin kendi performanslarının ölçümüne yönelik olarak hazırlanmıştır. İç denetçiler kurumlarına sağladıkları katma değer kadar örgütlerinde yer edinirler. Kurum süreçlerine değer katmayı ve geliştirmeyi hedefleyen iç denetçiler çalışmalarında monotonluğa kapılmamalı ve sürekli gelişim göstermelidir. Üst yönetimin iç denetimden beklentilerinin artması, iç denetimin mali ve mali olmayan tüm alanlarda çalışması ve denetimlerde artık çağdaş denetim araç, yöntem ve yaklaşımlarının uygulanma ihtiyacı, iç denetçi yetkinliğini ve performansını akıllara getirmektedir. Bu kapsamda iç denetçilerin performansının ölçümü için çeşitli yöntemlerin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu makalede de iç denetçilerin performansının ölçümüne yönelik bir model geliştirilerek uygulamaya yönelik açıklamalarda bulunulmaktadır.

References

 • Aldakhılallah, A. K. & Parante, D. H. ( 2002). Redesigning a square peg: total quality management performance appraisals. Total Quality Management, 13(1), 39-51.
 • Aldemir, C., Ataol A., & Budak G. (2004). İnsan kaynakları yönetimi (5. Baskı). İzmir: Fakülteler Kitabevi.
 • Bamber, E.M., Payne, E.A. & Ramsay, R.J. (2014). The effect of alternative methods of review on auditors’ accountability and performance (Working paper). University of Georgia, University of Louisville, and University of Kentucky.
 • Bayram, L. (2006). Geleneksel performans değerlendirme yöntemlerine yeni bir alternatif: 360 derece performans değerlendirme. Sayıştay Dergisi, 62, 47-65.
 • Bingöl, D. (1996), Personel yönetimi (2. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Carpenter T. D., Wisecarver M. M., Deagle E. A, Mendini K. G. & Rumsey M. G. (2005). Special forces interpersonal performance assessment system. Arlington, VA: U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences.
 • Emby, C. & Etherington, L.D. (1996). Performance evaluation of auditors: role perceptions of superiors and subordinates. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 15(2), 99-109.
 • Ghalayını, A. M. & J. S. Noble (1996). The changing basis of performance measurement. International Journal of Operations and Production Management, 16(8), 63-80.
 • Görmen, M. (2017). Kamuda İç denetim performansının ölçümünde bir model önerisi: dengeli başarı göstergesi (DBG) yaklaşımı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,19(3), 975-997.
 • Harris M. M. (1994). Rater motivation in the performance appraisal context: A theoretical framework, Journal of Management, 20(4), 737–756.
 • Helvacı, M. A. (2002). Performans Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35( 1-2), 155-169.
 • IIA (2004). Definition of Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors. Altamonte Springs, FL.
 • IIA (2017). International Standards for the Practice of the Profession of Internal Auditing.
 • IIA (2018). International Standards for the Practice of the Profession of Internal Auditing.
 • IIA (2015). Common Body Of Knowledge (CBOK). Available at: http://www.theia.org/bookstore/product/charesterictic-of-an-internal-audit-activity.
 • Kaplan, S.E. & Reckers, P.M.J. (1985). An examination of auditor performance evaluation. Accounting Review, 60(3), 477-487.
 • Karnet I., & Rajkovic V. (2007). A computer supported multi-attribute hierarchical model for evaluating auditors’ work, M.S. thesis. Maribor: University of Maribor, Kranj: Faculty of Organizational Sciences.
 • Larkin J. M. & Schweikart J. A.(1992). A performance model for staff internal auditors: Implications for personnel management. Mid- American Journal of Business, 7(2), 19–24.
 • Ludeman, K.( 2000). How To Conduct Self Directed 360. Training and Development, 54(7), 44-47.
 • Miller, C. L. Fedor, D. B. & Ramsay, R. J. (2006). Effects of discussion of audit reviews on auditors’ motivation and performance. Behavioral Research in Accounting, 18(1), 135-146.
 • Nehme, R. (2017). Performance evaluation of auditors: a constructive or a destructive tool of audit output. Managerial Auditing Journal, 32(2), 215-231.
 • Oblak, I., Jereb, E.( 2007). A computer-supported multi-attribute hierarchical model for supporting assessment of teachers’ achievement at work. M.S. thesis. Maribor: University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences.
 • Pugh, D. (1991). Organizational behaviour. (ss.7-8) Londra: Prentice Hall International (UK) Ltd.
 • Palmer, J. M. (1993). Performans değerlendirmeleri. American Management Association, (Birinci Baskı) Rota Yayın, 9-73.
 • Sawyer L. B., Dittenhofer M. A., & Scheiner J. H. (2003). Sawyer's internal auditing. (5th edition) The practice of modern internal auditing, Altamonte Springs, FL: Institute of Internal Auditors.
 • Seol I., &. Sarkis J.(2005). A multi-attribute model for internal auditor selection. Managerial Auditing Journal, 20(8/9), 876–892.
 • Thomas Archie R. (2008). Essentials: An ınternal audit operations manual. IIA Research Foundation.

l(A MODEL PROPOSAL FOR MEASUREMENT OF INTERNAL AUDITOR PERFORMANCE)

Year 2020, Issue: 20, 55 - 68, 28.01.2020

Abstract

This study is designed to measure the performance of the internal auditors who take responsibility for the development of corporate activities and accountability. Internal auditors take place in their organizations as much as the value added they provide to their institutions. Internal auditors aiming to add and improve the processes of the institution should not be monotonous in their work and should show continuous improvement. Increasing the expectations of senior management from internal audit, the need for the implementation of internal audit in all financial and non-financial areas and the necessity of applying contemporary audit tools, methods and approaches in audits now brings to mind the internal auditor competence and performance. In this context, it is necessary to determine various methods for measuring the performance of internal auditors. In this article, a model for measuring the performance of internal auditors is developed and explanations are made for implementation.

References

 • Aldakhılallah, A. K. & Parante, D. H. ( 2002). Redesigning a square peg: total quality management performance appraisals. Total Quality Management, 13(1), 39-51.
 • Aldemir, C., Ataol A., & Budak G. (2004). İnsan kaynakları yönetimi (5. Baskı). İzmir: Fakülteler Kitabevi.
 • Bamber, E.M., Payne, E.A. & Ramsay, R.J. (2014). The effect of alternative methods of review on auditors’ accountability and performance (Working paper). University of Georgia, University of Louisville, and University of Kentucky.
 • Bayram, L. (2006). Geleneksel performans değerlendirme yöntemlerine yeni bir alternatif: 360 derece performans değerlendirme. Sayıştay Dergisi, 62, 47-65.
 • Bingöl, D. (1996), Personel yönetimi (2. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Carpenter T. D., Wisecarver M. M., Deagle E. A, Mendini K. G. & Rumsey M. G. (2005). Special forces interpersonal performance assessment system. Arlington, VA: U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences.
 • Emby, C. & Etherington, L.D. (1996). Performance evaluation of auditors: role perceptions of superiors and subordinates. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 15(2), 99-109.
 • Ghalayını, A. M. & J. S. Noble (1996). The changing basis of performance measurement. International Journal of Operations and Production Management, 16(8), 63-80.
 • Görmen, M. (2017). Kamuda İç denetim performansının ölçümünde bir model önerisi: dengeli başarı göstergesi (DBG) yaklaşımı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,19(3), 975-997.
 • Harris M. M. (1994). Rater motivation in the performance appraisal context: A theoretical framework, Journal of Management, 20(4), 737–756.
 • Helvacı, M. A. (2002). Performans Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35( 1-2), 155-169.
 • IIA (2004). Definition of Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors. Altamonte Springs, FL.
 • IIA (2017). International Standards for the Practice of the Profession of Internal Auditing.
 • IIA (2018). International Standards for the Practice of the Profession of Internal Auditing.
 • IIA (2015). Common Body Of Knowledge (CBOK). Available at: http://www.theia.org/bookstore/product/charesterictic-of-an-internal-audit-activity.
 • Kaplan, S.E. & Reckers, P.M.J. (1985). An examination of auditor performance evaluation. Accounting Review, 60(3), 477-487.
 • Karnet I., & Rajkovic V. (2007). A computer supported multi-attribute hierarchical model for evaluating auditors’ work, M.S. thesis. Maribor: University of Maribor, Kranj: Faculty of Organizational Sciences.
 • Larkin J. M. & Schweikart J. A.(1992). A performance model for staff internal auditors: Implications for personnel management. Mid- American Journal of Business, 7(2), 19–24.
 • Ludeman, K.( 2000). How To Conduct Self Directed 360. Training and Development, 54(7), 44-47.
 • Miller, C. L. Fedor, D. B. & Ramsay, R. J. (2006). Effects of discussion of audit reviews on auditors’ motivation and performance. Behavioral Research in Accounting, 18(1), 135-146.
 • Nehme, R. (2017). Performance evaluation of auditors: a constructive or a destructive tool of audit output. Managerial Auditing Journal, 32(2), 215-231.
 • Oblak, I., Jereb, E.( 2007). A computer-supported multi-attribute hierarchical model for supporting assessment of teachers’ achievement at work. M.S. thesis. Maribor: University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences.
 • Pugh, D. (1991). Organizational behaviour. (ss.7-8) Londra: Prentice Hall International (UK) Ltd.
 • Palmer, J. M. (1993). Performans değerlendirmeleri. American Management Association, (Birinci Baskı) Rota Yayın, 9-73.
 • Sawyer L. B., Dittenhofer M. A., & Scheiner J. H. (2003). Sawyer's internal auditing. (5th edition) The practice of modern internal auditing, Altamonte Springs, FL: Institute of Internal Auditors.
 • Seol I., &. Sarkis J.(2005). A multi-attribute model for internal auditor selection. Managerial Auditing Journal, 20(8/9), 876–892.
 • Thomas Archie R. (2008). Essentials: An ınternal audit operations manual. IIA Research Foundation.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Murat GÖRMEN This is me
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
0000-0002-8120-1562
Türkiye

Publication Date January 28, 2020
Published in Issue Year 2020 Issue: 20

Cite

APA Görmen, M. (2020). İÇ DENETÇİ PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ . Denetişim , 0 (20) , 55-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/denetisim/issue/52586/691877

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.