Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

(THE DIGITAL TRANSFORMATION IN PUBLIC SECTOR WITH THE DIMENSIONS OF CYBER SECURITY AND DIGITAL TRUST AND THE ROLE OF INTERNAL AUDIT)

Year 2020, Issue: 20, 108 - 119, 28.01.2020

Abstract

Government and public sector is in a journey of digital transformation. This journey will bring citizen based service model and data analytic applications into agenda. This situation let government institutions prioritize digital trust and cyber security risks in their operations. In the future, the added value of internal audit will be directly related with the efficiency of assurance and advisory services delivered to the institutions by internal audit entities in the areas of cyber security and digital trust. This study, assess the main dimensions of digital transformation and evaluates the main services that internal audit deliver in cyber security and digital trust.

References

 • Dener C., Min Saw Yoang, (2013). Financial Management Information Systems and Open Budget Data. Wahington, D.C., Dünya Bankası.
 • Broadband Commission, The State of Broadband (2015). Switzerland, https://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-annualreport2015.pdf adresinden alındı. (Erişim tarihi, 15.04.2019). İDKK, (2018). Kamu İç Denetim Reform Uygulamalarının Derinleştirilmesi Projesi, Kapsamlı Değerlendirme Raporu, Ankara, EY. http://www.idkk.gov.tr/SiteDokumanlari/Manset/DBKonferans2018/ProjeSonucRaporu.pdf, adresinden alındı. (Erişim tarihi, 15.04.2019).
 • IIA, (2018). Risk in Focus 2019, UK, EIAA. https://www.iia.org.uk/media/1689824/risk-in-focus-2019.pdf, adresinden alındı. (Erişim tarihi, 15.04.2019).
 • Global Digital Report (2018). We Are Social, https://digitalreport.wearesocial.com/ adresinden alındı. (Erişim tarihi, 13.04.2019).
 • Cybersecurity Ventures Official Annual Cybercrime Report, (2017). https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/, adresinden alındı. (Erişim tarihi, 12.04.2019).
 • Digital Efficiency Report, (2012). UK, Cabinet Office, https://ofti.org/wp-content/uploads/2012/12/13281_digital-efficiency-report.pdf, adresinden alındı. (Erişim tarihi, 10.04.2019).
 • Cybersecurity Ventures Official Annual Cybercrime Report, (2017). https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/, adresinden alındı. (Erişim tarihi, 12.04.2019).

KAMUDA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SİBER GÜVENLİK VE DİJİTAL GÜVENCE BOYUTLARI VE İÇ DENETİMİN ROLÜ

Year 2020, Issue: 20, 108 - 119, 28.01.2020

Abstract

Günümüzde kamu sektörü önemli bir dijital dönüşüm süreci içerisindedir. Bu yolculuk beraberinde vatandaş odaklı hizmet modeli ve veri analitiği uygulamalarını gündeme getirmektedir. Söz konusu durum, kurumların faaliyetlerine ilişkin risk radarlarında dijital güvence ve siber güvenlik gibi alanların öne çıkmasına sebep olmaktadır. Gelecekte, iç denetim fonksiyonunun kurumlarına sağlayacağı katma değeri, siber güvenlik ve dijital güvence risklerine ilişkin verilen güvence ve danışmanlık faaliyetlerinin etkinliği ile değerlendirmek gerekecektir. Bu çalışmada, kamu sektörünün içerisinde olduğu dijital dönüşüm yolculuğunun temel bileşenleri tartışılmakta ve iç denetimin siber güvenlik ve dijital güvence alanında organizasyona nasıl katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

References

 • Dener C., Min Saw Yoang, (2013). Financial Management Information Systems and Open Budget Data. Wahington, D.C., Dünya Bankası.
 • Broadband Commission, The State of Broadband (2015). Switzerland, https://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-annualreport2015.pdf adresinden alındı. (Erişim tarihi, 15.04.2019). İDKK, (2018). Kamu İç Denetim Reform Uygulamalarının Derinleştirilmesi Projesi, Kapsamlı Değerlendirme Raporu, Ankara, EY. http://www.idkk.gov.tr/SiteDokumanlari/Manset/DBKonferans2018/ProjeSonucRaporu.pdf, adresinden alındı. (Erişim tarihi, 15.04.2019).
 • IIA, (2018). Risk in Focus 2019, UK, EIAA. https://www.iia.org.uk/media/1689824/risk-in-focus-2019.pdf, adresinden alındı. (Erişim tarihi, 15.04.2019).
 • Global Digital Report (2018). We Are Social, https://digitalreport.wearesocial.com/ adresinden alındı. (Erişim tarihi, 13.04.2019).
 • Cybersecurity Ventures Official Annual Cybercrime Report, (2017). https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/, adresinden alındı. (Erişim tarihi, 12.04.2019).
 • Digital Efficiency Report, (2012). UK, Cabinet Office, https://ofti.org/wp-content/uploads/2012/12/13281_digital-efficiency-report.pdf, adresinden alındı. (Erişim tarihi, 10.04.2019).
 • Cybersecurity Ventures Official Annual Cybercrime Report, (2017). https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/, adresinden alındı. (Erişim tarihi, 12.04.2019).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Serhat AKMEŞE This is me
EY Danışmanlık Hizmetleri
0000-0001-6884-8380
Türkiye

Publication Date January 28, 2020
Published in Issue Year 2020 Issue: 20

Cite

APA Akmeşe, S. (2020). KAMUDA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SİBER GÜVENLİK VE DİJİTAL GÜVENCE BOYUTLARI VE İÇ DENETİMİN ROLÜ . Denetişim , 0 (20) , 108-119 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/denetisim/issue/52586/692015

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.