Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Denetişim Dergisince;
Yazarlardan herhangi bir şekilde ücret talep edilmemektedir.
Makale gönderimi ve süreç işletimi işlemleri ücretsiz yürütülmektedir.
Yayımlanan yazılara 2022 Şubat ayından itibaren telif ücreti ödenmemektedir.

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.