Year 2020, Volume 12 , Issue , Pages 47 - 68 2020-06-02

TÜRKİYE’DEKİ DENİZCİLİK EĞİTİM KURUMLARININ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAMINDAKİ DENETİM SONUÇLARININ ANALİZİ
ANALYSIS OF RESULTS OF TURKISH MARITIME TRAINING INSTITUTES AUDITS AS PER DIRECTIVE FOR SEAFARERS TRAINING AND EXAMINATION

Esat GÜZEL [1] , Pelin BOLAT [2]


Dünyada eğitim kurumlarının eğitim kalitesinin değerlendirilmesi ve sıralanması için bazı metodolojiler geliştirilmiş ve bu hususta yayımlanmış “en iyi” sıralamaları mevcut olsa da, denizcilik eğitim kurumlarının eğitim kalitesini ve sıralamasını bilimsel ve sistematik bir yaklaşımla ele alan bir çalışma bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak, denizcilik eğitiminde karşılaşılan sorunlar, eğitim kurumlarındaki eğitimci profilleri, gemiadamlarının eğitimine yönelik diğer tespitler ve öneriler yer almaktadır. Yine bu çalışmalarda, denizcilik eğitim kurumlarında yapılan iç denetim, dış denetim veya idari denetim gibi nesnel bir izleme ve değerlendirme mekanizması sonucu elde edilen veriler ışığında yapılmış bir araştırmaya rastlanılmamış, ağırlıklı olarak eğitimci sayısı, öğrenci sayısı, akademik çalışma sayısı, altyapı olanakları gibi temel bilgiler irdelenmiştir. Türk denizcilik eğitim kurumlarının Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi çerçevesinde yapılan izleme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamındaki denetlemelerde elde edilen uygunsuzluklar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Gemiadamları Eğitim Bilgi Sistemi(GAEBS) bünyesinde kaydedilmektedir. Bu çalışmada, 2011-2017 yılları arasında 117 denizcilik eğitim kurumu denetlemesinde elde edilen uygunsuzlukların entropi tabanlı gri ilişki analiziyle irdelenerek Türk denizcilik eğitim kurumlarının eksik ve zayıf olduğu alanlar ve hususlar tespit edilmeye çalışılmış, bunların giderilmesi için düzeltici faaliyetler ve önleyici tedbirler önerilmiştir.
Although there are methodologies used for worldwide ranking of training institutions and published ranking lists, there is no study with a scientific and systematic approach to training quality evaluations and ranking of maritime training institutes. Studies usually concentrated on problems on maritime training, trainers’ profiles of maritime training institutes, other findings and suggestions. On the other hand, there is no study evaluating results of a monitoring and evaluation mechanisms such as internal, external or administrative audit; usually number of trainers, number of students, number of research studies and infrastructure facilities made the scope of the researches. Monitoring and evaluation results according to “Directive for Seafarers and Sea Pilots Training and Examination” of Turkish maritime training institutes are recorded to a database called Seafarers Training Information System (GAEBS) controlled by Ministry of Transport and Infrastructure. In this study, entropy based grey relational analysis of non-conformities found in monitoring and evaluations/audits executed between 2011-2017 of 117 Turkish maritime training institutes is carried out to determine deficiencies and weakness of these institutes and to eliminate these, corrective and preventive actions are suggested.
 • Asyalı, E., Tuna, O. ve Cerit, G.A. (2004). Denizcilikte aktif eğitim ve kalite yönetimi. 1. Aktif Eğitim Kurultayı Bildiriler Kitabı. 67-75, İzmir
 • Aşkın, F., Yılmaz, A. ve Yalçın, E. (2013). Dünya denizcilik eğitim faaliyetleriyle ilgili genel bir kıyaslama. Journal of ETA Maritime Science, 1 (2), 9-18.
 • Caner, E. ve Ceviz, E. ( 2015). Gri sistem teorisi kullanılarak Türkiye’nin büyüme oranı faktörlerinin analizi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(3), 361-369.
 • Chen, J., Shuanghong, Z., Lang, X., Zheng, W., Yijie F. ve Tianxiao, Z. (2019). Identification of key factors of ship detention under port state control. Marine Policy, 102, 21-27.
 • Dong, W.H. (2014). Research on maritime education and training in china: a broader perspective. The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 8(1).
 • Ioannidis, J. PA., Patsopoulos, N.A., Kavvoura, F. K., Tatsioni, A., Evangelou, E., Kouri, I., Contopoulos-Ioannidis, D. G. ve Liberopoulos, G. (2007). International ranking systems for universities and institutions: a critical appraisal. BMC Medicine 2007, 5-30.
 • Kennerley, A. (2002). Writing the History of Merchant Seafarer Education,Training and Welfare: Retrospect and Prospect, The Northern Mariner/I.e marin du nord, XII, No 2 (April 2002), 1-21.
 • Kung, C.Y., Yan, T.M. ve Chuang, S.C. (2006). GRA to assess the operating performance of non-life insurance companies in Taiwan. The Journal of Grey System, 2 (2006), 155-160.
 • Lin, S., Horng, S., Lee, B., Fan, P., Pan, Y., Lai, J., Chen, R. ve Khan, K. (2011). Application of grey-relational analysis to find the most suitable watermarking scheme. International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 7.
 • Meydan, C., Yıldırım, B. ve Senger, Ö. (2016). bıst’te işlem gören gıda işletmelerinin finansal performanslarının gri ilişkisel analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69 , 147-171.
 • Nas, S. ve Çelik., B. (2013). Türkiye’de denizcilik eğitimi veren kurumların akademisyen profili. Journal of ETA Maritime Science, 1, 7-14.
 • Nemlioğlu Koca, Y. (2016). Türkiye’de Denizcilik Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar (s. 367-383). Beta Yayıncılık.
 • Poyraz, Ö. (1995). Türk denizcilik eğitimi için sistem planlaması, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • PricewaterhouseCoopers LLC. (2018). Methodology for overall and subject rankings for the times higher education world university rankings. Londra.
 • Resmî Gazete (2018). Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönetmeliği. Resmi Gazete, 10 Şubat 2018, Sayı:30328. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180210-9.htm Erişim tarihi:11.10.2019
 • Shen, H. G.(2002). Study on the maritime education and training of marine officers in China, Doktora Tezi, Dalian Maritime University, Dalian,China.
 • Stanca, C. (2002). Implementation of quality management systems in romanian maritime education and training. Third General Assembly of the International Association of Maritime Universities, September 23-26, 2002, Rockport, Maine.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. (2018a). Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi. https://denizmevzuat.uab.gov.tr/uploads/pages/yonerge/gkkes.pdf Erişim Tarihi:11.10.2019
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı(2018b), Gemiadamları Eğitim ve Bilgi Sistemi(GAEBS), https://gbs.udhb.gov.tr/ Erişim Tarihi:11.10.2019
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı(2018c), Milli Deniz Ticaret Bilgi Sistemi, http://denbilsis.udhb.gov.tr, Erişim Tarihi:11.10.2019
 • Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO. (2017). Standarts of Training, Certification and Watchkeeping (STCW-1978) including 2010 Manila Amendments, (2017 Edition), Londra
 • Vatansever, K. ve Akgül, Y. (2018). Performance evaluation of websites using entropy and grey relational analysis methods: The case of airline companies. Decision Science Letters, 7.
 • Wu, H. (2002). A comparative study of using grey relational analysis in multiple attribute decision making problems. Quality Engineering, 15 (2), 209-217.
Primary Language tr
Subjects Marine Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Esat GÜZEL (Primary Author)
Institution: Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Country: Turkey


Author: Pelin BOLAT
Institution: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 2, 2020

Bibtex @research article { deudfd740156, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {47 - 68}, doi = {10.18613/deudfd.740156}, title = {TÜRKİYE’DEKİ DENİZCİLİK EĞİTİM KURUMLARININ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAMINDAKİ DENETİM SONUÇLARININ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Güzel, Esat and Bolat, Pelin} }
APA Güzel, E , Bolat, P . (2020). TÜRKİYE’DEKİ DENİZCİLİK EĞİTİM KURUMLARININ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAMINDAKİ DENETİM SONUÇLARININ ANALİZİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi , 12 () , 47-68 . DOI: 10.18613/deudfd.740156
MLA Güzel, E , Bolat, P . "TÜRKİYE’DEKİ DENİZCİLİK EĞİTİM KURUMLARININ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAMINDAKİ DENETİM SONUÇLARININ ANALİZİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 47-68 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deudfd/issue/54400/740156>
Chicago Güzel, E , Bolat, P . "TÜRKİYE’DEKİ DENİZCİLİK EĞİTİM KURUMLARININ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAMINDAKİ DENETİM SONUÇLARININ ANALİZİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 47-68
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DEKİ DENİZCİLİK EĞİTİM KURUMLARININ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAMINDAKİ DENETİM SONUÇLARININ ANALİZİ AU - Esat Güzel , Pelin Bolat Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18613/deudfd.740156 DO - 10.18613/deudfd.740156 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 68 VL - 12 IS - SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.740156 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.740156 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi TÜRKİYE’DEKİ DENİZCİLİK EĞİTİM KURUMLARININ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAMINDAKİ DENETİM SONUÇLARININ ANALİZİ %A Esat Güzel , Pelin Bolat %T TÜRKİYE’DEKİ DENİZCİLİK EĞİTİM KURUMLARININ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAMINDAKİ DENETİM SONUÇLARININ ANALİZİ %D 2020 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 12 %N %R doi: 10.18613/deudfd.740156 %U 10.18613/deudfd.740156
ISNAD Güzel, Esat , Bolat, Pelin . "TÜRKİYE’DEKİ DENİZCİLİK EĞİTİM KURUMLARININ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAMINDAKİ DENETİM SONUÇLARININ ANALİZİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 / (June 2020): 47-68 . https://doi.org/10.18613/deudfd.740156
AMA Güzel E , Bolat P . TÜRKİYE’DEKİ DENİZCİLİK EĞİTİM KURUMLARININ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAMINDAKİ DENETİM SONUÇLARININ ANALİZİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12: 47-68.
Vancouver Güzel E , Bolat P . TÜRKİYE’DEKİ DENİZCİLİK EĞİTİM KURUMLARININ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAMINDAKİ DENETİM SONUÇLARININ ANALİZİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12: 68-47.