Year 2018, Volume 5 , Issue 1, Pages 19 - 44 2018-05-29

OLGULAR VE DEĞERLER ARASINDAKİ DİKOTOMİK AYRIMIN WITTGENSTEIN’DA “ANLAM” KURAM(LAR)I KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ

Pınar TÜRKMEN BİRLİK [1]


Wittgenstein’ın dil açısından yanıtını aradığı temel soru “anlamın nasıl mümkün

olduğu”dur. Onun ilk dönemini ifade eden Tractatus ve ikinci dönemini ifade eden

Felsefe İncelemeleri’nde bu soruya verdiği yanıtlar birbirinden oldukça farklıdır. Bu

metindeki amacımız, bu birbirinden farklı anlam kuramları kapsamında

Wittgenstein’da olgular ve değerler arasında keşfettiğimiz dikotomik ayrımın

kendini ne şekilde ortaya koyduğunu gösterebilmektir. Bu bakımdan metin,

Wittgenstein’ın her iki döneminde de söz konusu olan dikotomik ayrımın, onun

anlam kuramı kapsamında kendini sunuyor olduğu temel iddiası çevresinde

şekillenir. Bu doğrultuda öncelikle onun Tractatus adlı yapıtında yer verdiği anlam

kuramına bakılacaktır. Burada öncelikle Wittgenstein’ın temel amacından hareketle

serimlemeye çalışacağımız bu ilk anlam kuramının olgular ve değerler arasında nasıl

aşılması güç bir duvar ördüğünü göstermeye çalışacağız. Akabinde, Felsefe

İncelemeleri’ne dönüp, buradaki anlam kuramını incelemeye yöneleceğiz. Burada

ise ilk dönemdeki anlam kuramının “neden ve nasıl” bir değişikliğe uğradığını

ortaya koymak suretiyle, olgu ve değerler alanına yönelik statü değişikliklerinin

izlerini sürmeye çalışacağız. Bu açılardan metin, düşünce tarihinde bulunan bu

ayrımı Wittgenstein özelinde “dil” açısından değerlendirmeye çalışarak, bu konuya

yeni bir bakış aşısı sunma gayreti taşır.

Dil, Anlam, Olgu
  • Alston, W. P. (1965). The Philosophy of Language. Englewood Cliff, N. J.: Prentice Hall. Altuğ, T. (2001). Dile Gelen Felsefe. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Altuğ, T. (2004). Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi. İstanbul: Etik Yayınları. Arslan, H. (1996). Yöntemizm, Bilimizm, Sosyal Bilimler ve Entellektüeller. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. Bacon, F. (2004). The New Organon. Ed. Lisa Jardine and Michael Silverthone. Cambridge: Cambridge University Press. Bauman, Z. (1998). Modernity and Ambivalence. Polity Press: Great Britain. Capra, F. (1983). The Turning Point. Newyork: Bantam Books. Cevizci, A. (2000). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma. Demir, G. Y. (2007). Sosyal Bir Fenomen Olarak Dilin Belirsizliği. İstanbul: Paradigma. Engelmann, P. (1967). Letters from Ludwig Wittgenstein, With a Memoir. Ed. B. F. McGinness, trans. By. L. Furthmüller. Oxford:Basil Blackwell. Gökberk, M. (1999). Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi. Heisenberg, W. (1990). Parça ve Bütün. İstanbul: Düzlem. Hertz, H. (1956). The Principles of Mechanics Presented in a New Form. Trs. By D. E. Jones and J. T. Walley. Newyork: Dover. Hume, D. (1939). An Equiry Concerning Human Understanding. The Modern Library, Random House Inc: New York. Kenny, A. (1973). Wittgenstein. Penguin Books: London. Malcolm, N. (1972). Wittgenstein in the Encylopedia of Philosophy. Vol.: 7-8. New York: The MacMillan Company, The Free Press. Magee, B. (1979). Yeni Düşün Adamları. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Meyer, R. W. (1985). Leibnitz and the Seventeeth-Century Revolution. Trs. J. P. Stern. Newyork: Garland Publishing. Newton, I. (1998). Doğal Felsefenin Matematiksel İlkeleri (Seçmeler). Çev.: Aziz Yardımlı. İdea: İstanbul. Janik A. Ve Toulmin, S. E. (2008). Witgenstein’ın Viyanası. İstanbul: Paradigma. Toulmin, S. E. (1970). Ed. Physical Reality: Philosophical Essays on Twentieth Century Physics. Newyork: Harper and Row. Wittgenstein, L. (1961). Tractatus Logico-Philosophicus. Trs. Pears and MacGuinness. London: Routledge&Kegan Paul. Wittgenstein, L. (1972). Philosophical Investigations. Oxford: Basil Blackwell.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Pınar TÜRKMEN BİRLİK (Primary Author)

Dates

Application Date : February 1, 2018
Acceptance Date : March 1, 2018
Publication Date : May 29, 2018

Bibtex @research article { deuefad428146, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-4958}, eissn = {2147-4419}, address = {DEÜ Edebiyat Fakültesi Tınaztepe Kampüsü Adatepe Mah. Doğuş Cad. 207/M 35390 Buca}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {19 - 44}, doi = {}, title = {OLGULAR VE DEĞERLER ARASINDAKİ DİKOTOMİK AYRIMIN WITTGENSTEIN’DA “ANLAM” KURAM(LAR)I KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Türkmen Bi̇rli̇k, Pınar} }
APA Türkmen Bi̇rli̇k, P . (2018). OLGULAR VE DEĞERLER ARASINDAKİ DİKOTOMİK AYRIMIN WITTGENSTEIN’DA “ANLAM” KURAM(LAR)I KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 5 (1) , 19-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/deuefad/issue/37120/428146
MLA Türkmen Bi̇rli̇k, P . "OLGULAR VE DEĞERLER ARASINDAKİ DİKOTOMİK AYRIMIN WITTGENSTEIN’DA “ANLAM” KURAM(LAR)I KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ" . Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018 ): 19-44 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deuefad/issue/37120/428146>
Chicago Türkmen Bi̇rli̇k, P . "OLGULAR VE DEĞERLER ARASINDAKİ DİKOTOMİK AYRIMIN WITTGENSTEIN’DA “ANLAM” KURAM(LAR)I KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018 ): 19-44
RIS TY - JOUR T1 - OLGULAR VE DEĞERLER ARASINDAKİ DİKOTOMİK AYRIMIN WITTGENSTEIN’DA “ANLAM” KURAM(LAR)I KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Pınar Türkmen Bi̇rli̇k Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 44 VL - 5 IS - 1 SN - 2147-4958-2147-4419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi OLGULAR VE DEĞERLER ARASINDAKİ DİKOTOMİK AYRIMIN WITTGENSTEIN’DA “ANLAM” KURAM(LAR)I KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ %A Pınar Türkmen Bi̇rli̇k %T OLGULAR VE DEĞERLER ARASINDAKİ DİKOTOMİK AYRIMIN WITTGENSTEIN’DA “ANLAM” KURAM(LAR)I KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-4958-2147-4419 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Türkmen Bi̇rli̇k, Pınar . "OLGULAR VE DEĞERLER ARASINDAKİ DİKOTOMİK AYRIMIN WITTGENSTEIN’DA “ANLAM” KURAM(LAR)I KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 / 1 (May 2018): 19-44 .
AMA Türkmen Bi̇rli̇k P . OLGULAR VE DEĞERLER ARASINDAKİ DİKOTOMİK AYRIMIN WITTGENSTEIN’DA “ANLAM” KURAM(LAR)I KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2018; 5(1): 19-44.
Vancouver Türkmen Bi̇rli̇k P . OLGULAR VE DEĞERLER ARASINDAKİ DİKOTOMİK AYRIMIN WITTGENSTEIN’DA “ANLAM” KURAM(LAR)I KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRİLMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2018; 5(1): 19-44.