Year 2018, Volume 5 , Issue 1, Pages 123 - 133 2018-05-29

SPİNOZA FELSEFESİNDE BİREYLEŞİM VE KİŞİ OLMA

Övünç CENGİZ [1]


Bu çalışma Spinoza açısından kişi olmanın özel bir ontolojik statü olarak değil genel bireyleşim kuramının bir alt başlığı olarak düşünülmesi gerektiğini öne sürüp kişi olma olgusuna dair Spinoza felsefesinden türetilebilecek bir yaklaşımın en genel çerçevesini tartışacaktır. Yazıda savunulacak olan yaklaşıma göre Spinoza, tözün uzamlı bir güç alanı olarak kavranmasını gerektiren dinamik bir ontoloji kurmaktadır. Tekil nesneler ise, bu alanın ifadeleri olarak, uzamdaki şeyler olarak değil uzamın özellikleri olarak düşünülmelidir. Bu durumda her bir tekil kendi belirlenimi içinde tözsel gücün bir dışa vurumu olarak algılanmalıdır. Bu ontolojik kavrayış ise bireyleşim olgusuna daha bütünsel ve edimsel bir yaklaşım getirir. Bu yaklaşıma göre tekiller oluşturdukları etkiler uyarınca birbirlerinden farklılaşır. Bu durumda kişi olma olgusunun da, öznenin sahip olduğu çeşitli indirgenemez zihinsel özellikler üzerinden değil, bir bütün olarak insan bedeninin oluşturduğu etkiler üzerinden anlaşılması gereği savunulacaktır.

Kişi Olma, Tekilleşme, Töz, Güç, Alan Metafiziği
  • Baruch, S. (1985). Descartes’ ‘Principles of Philosophy’. E. Curley (Der. ve Çev.) The Collected Works of Spinoza Volume 1: İçinde: 224-299. Princeton: Princeton University Press. Baruch, S. (1985). The Ethics. E. Curley (Der. ve Çev.) The Collected Works of Spinoza Volume 1: İçinde: 408-621. Princeton: Princeton University Press. Baruch, S. (1985). Letters: January 1671–Late 1676. E. Curley (Der. ve Çev.) The Collected Works of Spinoza Volume 2: İçinde: 374-491. Princeton: Princeton University Press. Bennett, J. (1984). A Study of Spinoza’s Ethics. Cambridge: Cambridge University Press. Cook, J. T. (1992). Do Persons Follow from Spinoza's God? The Personalist Forum, 8 (1): 243-248. Curley, E. (1988). Behind the Geometrical Method: A Reading of Spinoza’s Ethics. New Jersey: Princeton University Press. Garrett, D. (1994). Spinoza’s Theory of Metaphysical Individuation. K. F. Barber (Der.) Individuation and Identity in Early Modern Philosophy: Descartes to Kant: İçinde 73-101. New York: State University of New York Press. Hampshire, S. (1962). Spinoza. Baltimore: Penguin. Lin, M. (2005). Memory and Personal Identity in Spinoza. Canadian Journal of Philosophy 35 (2): 243-268. Rice, L. C. (1971). Spinoza on Individuation. The Monist 55 (4): 640-659. Viljanen, V. (2007). Field Metaphysic, Power, and Individuation in Spinoza. Canadian Journal of Philosophy 37 (3): 393-418.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Övünç CENGİZ
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ

Dates

Application Date : February 1, 2018
Acceptance Date : March 1, 2018
Publication Date : May 29, 2018

Bibtex @research article { deuefad428167, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-4958}, eissn = {2147-4419}, address = {DEÜ Edebiyat Fakültesi Tınaztepe Kampüsü Adatepe Mah. Doğuş Cad. 207/M 35390 Buca}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {123 - 133}, doi = {}, title = {SPİNOZA FELSEFESİNDE BİREYLEŞİM VE KİŞİ OLMA}, key = {cite}, author = {Cengi̇z, Övünç} }
APA Cengi̇z, Ö . (2018). SPİNOZA FELSEFESİNDE BİREYLEŞİM VE KİŞİ OLMA . Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 5 (1) , 123-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/deuefad/issue/37120/428167
MLA Cengi̇z, Ö . "SPİNOZA FELSEFESİNDE BİREYLEŞİM VE KİŞİ OLMA" . Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018 ): 123-133 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deuefad/issue/37120/428167>
Chicago Cengi̇z, Ö . "SPİNOZA FELSEFESİNDE BİREYLEŞİM VE KİŞİ OLMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018 ): 123-133
RIS TY - JOUR T1 - SPİNOZA FELSEFESİNDE BİREYLEŞİM VE KİŞİ OLMA AU - Övünç Cengi̇z Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 133 VL - 5 IS - 1 SN - 2147-4958-2147-4419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi SPİNOZA FELSEFESİNDE BİREYLEŞİM VE KİŞİ OLMA %A Övünç Cengi̇z %T SPİNOZA FELSEFESİNDE BİREYLEŞİM VE KİŞİ OLMA %D 2018 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-4958-2147-4419 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Cengi̇z, Övünç . "SPİNOZA FELSEFESİNDE BİREYLEŞİM VE KİŞİ OLMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 / 1 (May 2018): 123-133 .
AMA Cengi̇z Ö . SPİNOZA FELSEFESİNDE BİREYLEŞİM VE KİŞİ OLMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2018; 5(1): 123-133.
Vancouver Cengi̇z Ö . SPİNOZA FELSEFESİNDE BİREYLEŞİM VE KİŞİ OLMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2018; 5(1): 123-133.