Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

BUTLER FELSEFESİNDE KİMLİK SİYASETİNİN REDDİ: ÖZNE VE CİNSİYET TARTIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR OKUMA

Year 2020, Volume: 7 Issue: 2, 433 - 449, 22.10.2020

Abstract

Judith Butler’ın kimlik mefhumuna ve her türlü kimlik siyasetinin reddine yönelik yaklaşımına dair kuramsal bir tartışma yürüten bu makale, bu yaklaşımın temelini öznenin sürekli oluş halinde olduğu ve cinsiyetin sahte bir hakikate işaret ettiği tartışmalarına dayandırmaktadır. Öznelerin sabit, cinsiyetlerin ise verili olduğuna yönelik argümanların nasıl bağlantılı bir şekilde içinin boşaltıldığını göstermeye çalışarak, bu okuma sayesinde kimliklerin temsil siyasetine olanak tanımayan karakterini ortaya sermeyi ve kimlik kavramının yeni anlamlar kazanma potansiyelini görünür kılmayı amaçlamaktadır.

References

 • Baird, V. (2004). Cinsel Çeşitlilik: Yönelimler, Politikalar, Haklar ve İhlaller. Çev. Hayrullah Doğan. İstanbul: Metis.
 • Bora, T. (2017). Cereyanlar: Türkiye’de Siyasi İdeolojiler (2. Baskı). İstanbul: İletişim.
 • Butler, J. (2008). Olumsal Temeller: Feminizm ve “Postmodernizm” Sorusu. S. Benhabib, J. Butler, D. Cornell ve N. Fraser (Haz.). Çatışan Feminizmler Felsefi Fikir Alışverişi içinde. Çev. Feride Evren Sezer. İstanbul: Metis, s. 44-67.
 • Butler, J. (2010). Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi (2. Baskı). Çev. Başak Ertür. İstanbul: Metis.
 • Butler, J. (2013). Kritik Queer. S. Yardımcı ve Ö. Güçlü (Der.). Queer Tahayyül içinde. Çev. Cüneyt Çakırlar. İstanbul: Sel, s. 121-148.
 • Butler, J. (2014). Bela Bedenler. Çev. Cüneyt Çakırlar ve Zeynep Talay. İstanbul: Pinhan.
 • Callinicos, A. (2013). Toplum Kuramı Tarihsel Bir Bakış (6. Baskı). Çev. Yasemin Tezgiden. İstanbul: İletişim.
 • Direk, Z. (2012). Queer Kuram ve Cinsiyet Farklılığı. C. Çakılar ve S. Delice (Der.). Cinsellik Muamması: Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet içinde. İstanbul: Metis, s. 72-92.
 • Direk, Z. (2018). Cinsel Farkın İnşası: Felsefi Bir Problem Olarak Cinsiyet. İstanbul: Metis.
 • Durudoğan, H. (2012). Unes Femmes: Kristeva, Psikanaliz ve Kadın. Z. Direk (Der.). Cinsiyetli Olmak Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar içinde (2. Baskı). İstanbul: Yapı Kredi, s. 51-66.
 • Foucault, M. (2012). İktidarın Gözü (3. Baskı). Çev. Işık Ergüden. İstanbul: Ayrıntı,
 • Foucault, M. (2013). Cinselliğin Tarihi (5. Baskı). Çev. Hülya Uğur Tanrıöver. İstanbul: Ayrıntı.
 • Foucault, M. (2016). Özne ve İktidar (5. Baskı). Çev. Işık Ergüden. İstanbul: Ayrıntı.
 • Fraser, M. (2013). Queer’i Sınıflamak: Rekabet Halindeki Politikalar. S. Yardımcı ve Ö. Güçlü (Der.). Queer Tahayyül içinde. Çev. Kıvanç Tanrıyar ve Beray Selen. İstanbul: Sel, s. 179-214.
 • Hegel, G. W. F. (2011). Seçme Parçalar. Çev. Hüseyin Demirhan. Ankara: Onur.
 • Jagose, A. (2015). Queer Teori: Bir Giriş. Çev. Ali Toprak. Ankara: Notabene.
 • Özkazanç, A. (2014a). ODTÜ Sosyoloji Bölümü Teori Sohbetler 14. https://www.youtube.com/watch?v=aF4LP2eDmEA Son erişim: 14.04.2020.
 • Özkazanç, A. (2014b). Queer’in Siyasi Potansiyelleri Üzerine Düşünceler. Kaos Queer Çalışmaları Dergisi, Sayı 1, 83-90.
 • Özkazanç, A. (2015). Feminizm ve Queer Kuram. Ankara: Dipnot.
 • Putnam Tong, R. (2006). Feminist Düşünce. Çev. Zafer Cirhinlioğlu. İstanbul: Gündoğan.
 • Salih, S. (2002). Judith Butler. London & New York: Routledge.
 • Stevens, H. (2011). Gey Kurmacasında Normallik ve Queerlik. H. Stevens (Haz.). Gey ve Lezbiyen Yazını içinde. Çev. Kıvanç Tanrıyar. İstanbul: Sel, s. 110-30.
 • Turner, W. B. (2000). A Genealogy of Queer Theory. Philadelphia: Temple University Press.
 • Wittig, M. (2013). Straight Düşünce. Çev. Leman Sevda Darıcıoğlu ve Pınar Büyüktaş. İstanbul: Sel.
 • Wright, E. (2002). Lacan ve Postfeminizm. Çev. Ebru Kılıç. İstanbul: Everest.

Year 2020, Volume: 7 Issue: 2, 433 - 449, 22.10.2020

Abstract

References

 • Baird, V. (2004). Cinsel Çeşitlilik: Yönelimler, Politikalar, Haklar ve İhlaller. Çev. Hayrullah Doğan. İstanbul: Metis.
 • Bora, T. (2017). Cereyanlar: Türkiye’de Siyasi İdeolojiler (2. Baskı). İstanbul: İletişim.
 • Butler, J. (2008). Olumsal Temeller: Feminizm ve “Postmodernizm” Sorusu. S. Benhabib, J. Butler, D. Cornell ve N. Fraser (Haz.). Çatışan Feminizmler Felsefi Fikir Alışverişi içinde. Çev. Feride Evren Sezer. İstanbul: Metis, s. 44-67.
 • Butler, J. (2010). Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi (2. Baskı). Çev. Başak Ertür. İstanbul: Metis.
 • Butler, J. (2013). Kritik Queer. S. Yardımcı ve Ö. Güçlü (Der.). Queer Tahayyül içinde. Çev. Cüneyt Çakırlar. İstanbul: Sel, s. 121-148.
 • Butler, J. (2014). Bela Bedenler. Çev. Cüneyt Çakırlar ve Zeynep Talay. İstanbul: Pinhan.
 • Callinicos, A. (2013). Toplum Kuramı Tarihsel Bir Bakış (6. Baskı). Çev. Yasemin Tezgiden. İstanbul: İletişim.
 • Direk, Z. (2012). Queer Kuram ve Cinsiyet Farklılığı. C. Çakılar ve S. Delice (Der.). Cinsellik Muamması: Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet içinde. İstanbul: Metis, s. 72-92.
 • Direk, Z. (2018). Cinsel Farkın İnşası: Felsefi Bir Problem Olarak Cinsiyet. İstanbul: Metis.
 • Durudoğan, H. (2012). Unes Femmes: Kristeva, Psikanaliz ve Kadın. Z. Direk (Der.). Cinsiyetli Olmak Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar içinde (2. Baskı). İstanbul: Yapı Kredi, s. 51-66.
 • Foucault, M. (2012). İktidarın Gözü (3. Baskı). Çev. Işık Ergüden. İstanbul: Ayrıntı,
 • Foucault, M. (2013). Cinselliğin Tarihi (5. Baskı). Çev. Hülya Uğur Tanrıöver. İstanbul: Ayrıntı.
 • Foucault, M. (2016). Özne ve İktidar (5. Baskı). Çev. Işık Ergüden. İstanbul: Ayrıntı.
 • Fraser, M. (2013). Queer’i Sınıflamak: Rekabet Halindeki Politikalar. S. Yardımcı ve Ö. Güçlü (Der.). Queer Tahayyül içinde. Çev. Kıvanç Tanrıyar ve Beray Selen. İstanbul: Sel, s. 179-214.
 • Hegel, G. W. F. (2011). Seçme Parçalar. Çev. Hüseyin Demirhan. Ankara: Onur.
 • Jagose, A. (2015). Queer Teori: Bir Giriş. Çev. Ali Toprak. Ankara: Notabene.
 • Özkazanç, A. (2014a). ODTÜ Sosyoloji Bölümü Teori Sohbetler 14. https://www.youtube.com/watch?v=aF4LP2eDmEA Son erişim: 14.04.2020.
 • Özkazanç, A. (2014b). Queer’in Siyasi Potansiyelleri Üzerine Düşünceler. Kaos Queer Çalışmaları Dergisi, Sayı 1, 83-90.
 • Özkazanç, A. (2015). Feminizm ve Queer Kuram. Ankara: Dipnot.
 • Putnam Tong, R. (2006). Feminist Düşünce. Çev. Zafer Cirhinlioğlu. İstanbul: Gündoğan.
 • Salih, S. (2002). Judith Butler. London & New York: Routledge.
 • Stevens, H. (2011). Gey Kurmacasında Normallik ve Queerlik. H. Stevens (Haz.). Gey ve Lezbiyen Yazını içinde. Çev. Kıvanç Tanrıyar. İstanbul: Sel, s. 110-30.
 • Turner, W. B. (2000). A Genealogy of Queer Theory. Philadelphia: Temple University Press.
 • Wittig, M. (2013). Straight Düşünce. Çev. Leman Sevda Darıcıoğlu ve Pınar Büyüktaş. İstanbul: Sel.
 • Wright, E. (2002). Lacan ve Postfeminizm. Çev. Ebru Kılıç. İstanbul: Everest.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Atilla BARUTÇU
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5966-6438
Türkiye

Publication Date October 22, 2020
Submission Date April 20, 2020
Acceptance Date September 26, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 7 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { deuefad724231, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-4958}, eissn = {2147-4419}, address = {DEÜ Edebiyat Fakültesi Tınaztepe Kampüsü Adatepe Mah. Doğuş Cad. 207/M 35390 Buca}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2020}, volume = {7}, number = {2}, pages = {433 - 449}, title = {BUTLER FELSEFESİNDE KİMLİK SİYASETİNİN REDDİ: ÖZNE VE CİNSİYET TARTIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR OKUMA}, key = {cite}, author = {Barutçu, Atilla} }
APA Barutçu, A. (2020). BUTLER FELSEFESİNDE KİMLİK SİYASETİNİN REDDİ: ÖZNE VE CİNSİYET TARTIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR OKUMA . Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 433-449 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/deuefad/issue/57446/724231
MLA Barutçu, A. "BUTLER FELSEFESİNDE KİMLİK SİYASETİNİN REDDİ: ÖZNE VE CİNSİYET TARTIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR OKUMA" . Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 7 (2020 ): 433-449 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deuefad/issue/57446/724231>
Chicago Barutçu, A. "BUTLER FELSEFESİNDE KİMLİK SİYASETİNİN REDDİ: ÖZNE VE CİNSİYET TARTIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR OKUMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 7 (2020 ): 433-449
RIS TY - JOUR T1 - BUTLER FELSEFESİNDE KİMLİK SİYASETİNİN REDDİ: ÖZNE VE CİNSİYET TARTIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR OKUMA AU - AtillaBarutçu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 433 EP - 449 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-4958-2147-4419 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül University Journal of Humanities BUTLER FELSEFESİNDE KİMLİK SİYASETİNİN REDDİ: ÖZNE VE CİNSİYET TARTIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR OKUMA %A Atilla Barutçu %T BUTLER FELSEFESİNDE KİMLİK SİYASETİNİN REDDİ: ÖZNE VE CİNSİYET TARTIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR OKUMA %D 2020 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-4958-2147-4419 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Barutçu, Atilla . "BUTLER FELSEFESİNDE KİMLİK SİYASETİNİN REDDİ: ÖZNE VE CİNSİYET TARTIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR OKUMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 7 / 2 (October 2020): 433-449 .
AMA Barutçu A. BUTLER FELSEFESİNDE KİMLİK SİYASETİNİN REDDİ: ÖZNE VE CİNSİYET TARTIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR OKUMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2020; 7(2): 433-449.
Vancouver Barutçu A. BUTLER FELSEFESİNDE KİMLİK SİYASETİNİN REDDİ: ÖZNE VE CİNSİYET TARTIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR OKUMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2020; 7(2): 433-449.
IEEE A. Barutçu , "BUTLER FELSEFESİNDE KİMLİK SİYASETİNİN REDDİ: ÖZNE VE CİNSİYET TARTIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR OKUMA", Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 433-449, Oct. 2020