Aim

D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi’nin amacı; hukuk biliminin gelişmesine katkı sağlamak için hakem denetiminden geçen, nitelikli, özgün akademik makalelerin yayınlanmasıdır.

Scope

D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda ve basılı olarak yayımlanmaktadır. Bu kapsamda akademisyen, uygulayıcı ve araştırmacıların kamu hukuku ve özel hukuk alanlardaki makaleleri, karar incelemeleri, mevzuat değerlendirmesi, kitap incelemesi ve çevirileri kabul edilmektedir. Derginin yayın dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.