ISSN: 1303-6963
e-ISSN: 2587-1870
Başlangıç: 1980
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi

2021 - Cilt: 23 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. MOTORLU ARACIN İŞLETİLMESİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUKTA “KUSUR”UN ÖNEMİ VE SORUMLULUĞA ETKİSİ

Araştırma Makalesi

6. TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI

Araştırma Makalesi

7. İLETİŞİM SÜRECİ VE ORTAK ANLAM ORTAMI OLARAK HUKUK

Araştırma Makalesi

14. ANTİK YUNAN’DA CİNSİYET ROLLERİ

Araştırma Makalesi

15. YARGI KARARLARI IŞIĞINDA İDARİ YARGILAMA USULÜNDE TANIK

Araştırma Makalesi

16. SİNGAPUR MİLLETLERARASI TİCARET MAHKEMESİ (SICC)

Araştırma Makalesi

20. CEZA YARGILAMASININ GELECEĞİ: ROBOT HAKİM

Araştırma Makalesi

22. MANİPÜLASYON (PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU