Research Article
BibTex RIS Cite

Determining the Expectations of Farm Workers From Work Wears and Developing Functional Work Wear Models

Year 2020, Volume: 22 Issue: 64, 167 - 177, 24.01.2020
https://doi.org/10.21205/deufmd.2020226417

Abstract

Technological developments that
occurred in the production of clothing allow the producing of clothing having
different properties. Thus the concept of work clothes has emerged. In this
research, primarily, a survey was conducted to determine expectations of
employees' work wear in the agricultural sector. In continuation of the study,
new work wear has been developed to protect the health and safety of employees.
In the final part of the study, clothing experiment for fitting of body is
subjectively evaluated. In order to assess the overall posture and fitting,
eight male and eight female volunteers have been used for test subject and the
volunteers' opinions were obtained on work wear using a questionnaire. Subjective
wear trial results show that, unisex work wears for farm workers can be
designed. It was also determined that, the model details affect to the body
movement comfort and functionality of jumpsuits.   

Supporting Institution

Ege University

References

 • 1. Ağaç S, Yıldız Ş.G, 2008. “Hemşirelerin Giysilerine İlişkin Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma” 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, I. Cilt, pp.306, Trabzon.
 • 2. Branson, D. H.,DeJonge, J. O., Munson, D. 1986; “Thermal Response Associated With Prototype Pesticide Protective Clothing,” Textile Research Journal, V:56(1), pp. 27-34. DOI: 10.1533/joti.2005.0143
 • 3. Choi and Ashdown; 2002, “The Design and Testing of Work Clothing for Female Pear Farmers”; Clothing and Textiles Research Journal, V:20, pp.253-263. DOI: 10.1177/0887302X0202000409
 • 4. Choi, C.W.,Kim H. S., Jeong, Y. O.; 1987.; “A study on the comfortable pesticide-proof clothes”; Journal of the Korean Society of Clothing & Textiles, V:11(2), pp. 91-100.
 • 5. Çivitçi Ş.,Dengin S.; 2014; “İnfaz ve Koruma Memuru Üniformasının Giysi Konforu Açısından İncelenmesi”; E-Journal of New World Sciences Academy; pp:60-72.doi.org/10.12739/NWSA.2014.9.3.2C0052
 • 6. Çivitçi Ş, Saygılı B.B, 2008. “Çöp Toplama İşinde Çalışanların Giysilerinde Yaşadıkları Sorunlar ve Örnek Bir Tasarım” 14. Ulusal Ergonomi Kongresi II. Cilt, pp.585, Trabzon
 • 7. Dursun F., Abanoz G., Çalışan Ç.D.; 2010; “Özel Güvenlik Görevlilerinin İş Kıyafetlerine (Üniformalarına) İlişkin Memnuniyet Düzeyleri ve Beklentileri (Düzce Üniversitesi Örneği)”; 16. Ergonomi Kongresi Bildiriler Kitabı, pp: 601-611;Çorum.
 • 8. Kansoy, O., Dirgar, E.; 2004; “Giysi Konforu”, Tekstil ve Konfeksiyon, Vol: 14 (1), pp. 61-64.
 • 9. Kim R.,Kwon Y., Lee H., Lim J; 2015; “Safety evaluation of pesticide-proof materials for agricultural clothing using in-vivo test”; 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences; Procedia Manufacturing V:3 ( 2015 ) pp.1888 – 1895. doi: 10.1016/j.promfg.2015.07.231
 • 10. Kwon, Y G., Kim, C. H., Kim, H. K., Byun, S N.; 2002; “Ergonomic Redesign Of Personal Protective Equipment For Korean Policemen”;Occupational Ergonomics, Vol. 3, pp. 185-195.
 • 11. Tezel Z.,Şahin H., Şanlı H. S.; 2012; “Konaklama Tesislerinde Çalışan Personelin İş Kıyafetinden Memnun Olma Durumlarının İncelenmesi: Antalya Örneği”; E-Journal of New World Sciences Academy; V:7; pp:33-42

Tarım Çalışanlarının İş Giysilerinden Beklentilerinin Belirlenmesi ve Fonksiyonel İş Giysisi Geliştirilmesi

Year 2020, Volume: 22 Issue: 64, 167 - 177, 24.01.2020
https://doi.org/10.21205/deufmd.2020226417

AbstractGiyim üretiminde meydana gelen
teknolojik gelişmeler;  çeşitli
sektörlere yönelik özellikleri olan giysilerin üretilebilmesine olanak
vermiştir. Böylece iş giysisi kavramı ortaya çıkmıştır. Gerçekleştirilen bu
çalışmada; tarım sektöründe çalışanlar için; iş verimliliğini arttıran,
çalışanı sektörden kaynaklanan risklere karşı koruyan, bunun yanında
çalışanın vücut uzuvlarının rahat hareket etmesini de sağlayan giysiler
geliştirmek amaçlanmıştır.Araştırmada, öncelikle, tarım sektöründe çalışanların
iş giysilerinden beklentilerinin belirlenmesine yönelik bir anket çalışması
yapılmıştır. Elde edilen verilerden yola çıkılarak, tarım işletmelerinde
giyilebilecek, hem çalışanın sağlığını ve güvenliğini koruyan hem de hareket
kolaylığı sağlayan giysiler geliştirilmiştir.Yeni geliştirilen bu giysilerin
genel duruş ve vücuda uyumunu değerlendirmek amacıyla, sekiz erkek ve sekiz
kadın gönüllüye bu giysiler giydirilmiş ve oluşturulan subjektif skala ile
gönüllülerin giysiler hakkındaki görüşleri elde edilmiştir. Subjektif giyim denemesi
sonuçları, unisex işçiliğinin tarım işçilerine yönelik tasarlanabileceğini
göstermektedir. Ayrıca model detaylarının beden hareketinin rahatlığını ve
tulumların işlevselliğini etkilediği belirlenmiştir.


References

 • 1. Ağaç S, Yıldız Ş.G, 2008. “Hemşirelerin Giysilerine İlişkin Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma” 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, I. Cilt, pp.306, Trabzon.
 • 2. Branson, D. H.,DeJonge, J. O., Munson, D. 1986; “Thermal Response Associated With Prototype Pesticide Protective Clothing,” Textile Research Journal, V:56(1), pp. 27-34. DOI: 10.1533/joti.2005.0143
 • 3. Choi and Ashdown; 2002, “The Design and Testing of Work Clothing for Female Pear Farmers”; Clothing and Textiles Research Journal, V:20, pp.253-263. DOI: 10.1177/0887302X0202000409
 • 4. Choi, C.W.,Kim H. S., Jeong, Y. O.; 1987.; “A study on the comfortable pesticide-proof clothes”; Journal of the Korean Society of Clothing & Textiles, V:11(2), pp. 91-100.
 • 5. Çivitçi Ş.,Dengin S.; 2014; “İnfaz ve Koruma Memuru Üniformasının Giysi Konforu Açısından İncelenmesi”; E-Journal of New World Sciences Academy; pp:60-72.doi.org/10.12739/NWSA.2014.9.3.2C0052
 • 6. Çivitçi Ş, Saygılı B.B, 2008. “Çöp Toplama İşinde Çalışanların Giysilerinde Yaşadıkları Sorunlar ve Örnek Bir Tasarım” 14. Ulusal Ergonomi Kongresi II. Cilt, pp.585, Trabzon
 • 7. Dursun F., Abanoz G., Çalışan Ç.D.; 2010; “Özel Güvenlik Görevlilerinin İş Kıyafetlerine (Üniformalarına) İlişkin Memnuniyet Düzeyleri ve Beklentileri (Düzce Üniversitesi Örneği)”; 16. Ergonomi Kongresi Bildiriler Kitabı, pp: 601-611;Çorum.
 • 8. Kansoy, O., Dirgar, E.; 2004; “Giysi Konforu”, Tekstil ve Konfeksiyon, Vol: 14 (1), pp. 61-64.
 • 9. Kim R.,Kwon Y., Lee H., Lim J; 2015; “Safety evaluation of pesticide-proof materials for agricultural clothing using in-vivo test”; 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences; Procedia Manufacturing V:3 ( 2015 ) pp.1888 – 1895. doi: 10.1016/j.promfg.2015.07.231
 • 10. Kwon, Y G., Kim, C. H., Kim, H. K., Byun, S N.; 2002; “Ergonomic Redesign Of Personal Protective Equipment For Korean Policemen”;Occupational Ergonomics, Vol. 3, pp. 185-195.
 • 11. Tezel Z.,Şahin H., Şanlı H. S.; 2012; “Konaklama Tesislerinde Çalışan Personelin İş Kıyafetinden Memnun Olma Durumlarının İncelenmesi: Antalya Örneği”; E-Journal of New World Sciences Academy; V:7; pp:33-42

Details

Primary Language English
Subjects Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Arzu KILIÇ 0000-0002-2856-4196

Önder YÜCEL 0000-0001-5097-8435

Ceren LÜLECİ This is me 0000-0002-0120-0958

Kemal YANMAZ 0000-0003-4249-0362

Derya TAMA 0000-0002-2720-2484

Project Number 2012-BAMYO-001
Publication Date January 24, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 22 Issue: 64

Cite

APA KILIÇ, A., YÜCEL, Ö., LÜLECİ, C., YANMAZ, K., et al. (2020). Determining the Expectations of Farm Workers From Work Wears and Developing Functional Work Wear Models. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen Ve Mühendislik Dergisi, 22(64), 167-177. https://doi.org/10.21205/deufmd.2020226417
AMA KILIÇ A, YÜCEL Ö, LÜLECİ C, YANMAZ K, TAMA D. Determining the Expectations of Farm Workers From Work Wears and Developing Functional Work Wear Models. DEUFMD. January 2020;22(64):167-177. doi:10.21205/deufmd.2020226417
Chicago KILIÇ, Arzu, Önder YÜCEL, Ceren LÜLECİ, Kemal YANMAZ, and Derya TAMA. “Determining the Expectations of Farm Workers From Work Wears and Developing Functional Work Wear Models”. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen Ve Mühendislik Dergisi 22, no. 64 (January 2020): 167-77. https://doi.org/10.21205/deufmd.2020226417.
EndNote KILIÇ A, YÜCEL Ö, LÜLECİ C, YANMAZ K, TAMA D (January 1, 2020) Determining the Expectations of Farm Workers From Work Wears and Developing Functional Work Wear Models. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 22 64 167–177.
IEEE A. KILIÇ, Ö. YÜCEL, C. LÜLECİ, K. YANMAZ, and D. TAMA, “Determining the Expectations of Farm Workers From Work Wears and Developing Functional Work Wear Models”, DEUFMD, vol. 22, no. 64, pp. 167–177, 2020, doi: 10.21205/deufmd.2020226417.
ISNAD KILIÇ, Arzu et al. “Determining the Expectations of Farm Workers From Work Wears and Developing Functional Work Wear Models”. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 22/64 (January 2020), 167-177. https://doi.org/10.21205/deufmd.2020226417.
JAMA KILIÇ A, YÜCEL Ö, LÜLECİ C, YANMAZ K, TAMA D. Determining the Expectations of Farm Workers From Work Wears and Developing Functional Work Wear Models. DEUFMD. 2020;22:167–177.
MLA KILIÇ, Arzu et al. “Determining the Expectations of Farm Workers From Work Wears and Developing Functional Work Wear Models”. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen Ve Mühendislik Dergisi, vol. 22, no. 64, 2020, pp. 167-7, doi:10.21205/deufmd.2020226417.
Vancouver KILIÇ A, YÜCEL Ö, LÜLECİ C, YANMAZ K, TAMA D. Determining the Expectations of Farm Workers From Work Wears and Developing Functional Work Wear Models. DEUFMD. 2020;22(64):167-7.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Tınaztepe Yerleşkesi, Adatepe Mah. Doğuş Cad. No: 207-I / 35390 Buca-İZMİR.