Year 2019, Volume 21 , Issue 3, Pages 893 - 922 2019-09-25

WALTER BENJAMİN VE DİYALEKTİK İMAJLAR: SANAT VE SOSYAL BİLİMLERİ BİRLEŞTİRMEK

Ömer KÜÇÜK [1]


Bu makalede, Benjamin’in külliyatının tarihsel ve sosyal çözümleme ile sanatsal yaratımı birleştirme girişimi olarak ele alınabileceği ileri sürüldü. Benjamin’in, bu kendine özgü sentezi, diyalektik imajlar inşa etme fikri aracılığıyla gerçekleştirdiği ortaya kondu. Diyalektik imaj kavramı ayrıntılı olarak incelendi; Benjamin’in kavramı teorik olarak nasıl konumlandırdığı ve diyalektik imajların pratikte nasıl oluşturulduğu ele alındı. Diyalektik imajlar hermeneutikteki anlama (versthen) kavramıyla, Hegel diyalektiğindeki spekülatif öğeyle ve Spinoza’nın ortak mefhumlarıyla karşılaştırılarak kavramın daha derinlikli bir kavranışına ulaşıldı. Diyalektik imajların arkasındaki mesiyanik zaman kavrayışının Baudelaire ve Proust’un eserlerinde bulunan estetik zaman deneyimine dayandığı ortaya kondu. Son olarak, görsel ve sözel imajlar dünyasından Benjamin’in diyalektik imaj kavramını tecessüm ettirdiği düşünülen örnekler verildi. Böylece, Benjamin üzerine literatürdeki diyalektik imajların teorik doğası ve daha somut özelliklerine yönelik sorgulamaya özgün bir katkıda bulunuldu. Ayrıca Benjamin’in külliyatının, sanat ve sosyal bilimleri makul ve meşru bir şekilde birleştiren beşeri disiplinlere ait bir girişim olduğu ortaya konarak bu konudaki mevcut kafa karışıklığı giderilmiş oldu.  

Walter Benjamin, Diyalektik imajlar, Ortak Mefhumlar, Mesiyanik Zaman
 • Benjamin, W. (1919/2012). Sanatta ve edebiyatta eleştiri. Alman Romantizminde Sanat Eleştirisi Kavramı (2. Bs.). (Çev.: E. Gen & M. Tüzel) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Benjamin, W. (1928/2009). The o of German Tragic Drama. (3. Bs.). (Çev.: J. Osborne) New York: Verso.
 • Benjamin, W. (1928/2016). Tek yön. (7. Bs.). (Çev. T. Turan) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Benjamin, W. (1929/2012). Proust imgesi. W. Benjamin, Son Bakışta Aşk içinde (Çev.: O. Koçak, 6. Bs., s. 101-115). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Benjamin, W. (1939/2001). Baudelaire'de bazı motifler üzerine. W. Benjamin, Pasajlar içinde (Çev.: A. Cemal, 3. Bs., s. 202-252). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Benjamin, W. (1950/2012). Tarih kavramı üzerine. W. Benjamin, Son Bakışta Aşk içinde (Çev.: N. Gürbilek & S. Yücesoy, 6. Bs., s. 39-50). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Benjamin, W. (1969/2001). Charles Baudelaire: Kapitalizmin Yükseliş çağında bir lirik şair. W. Benjamin, Pasajlar içinde (Çev.: A. Cemal, 3. Bs., s. 108-201). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Benjamin, W. (1982/1999). The Arcades project. (Çev.: H. Eiland & K. McLaughlin) Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Benjamin, W. (2002a). Analogy and relationship. M. Bullock & M. W. Jennings (Der.), Selected Writings Volume I 1913-1926 içinde (Çev.: R. Livingstone, 5. Bs., s. 207-209). Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Benjamin, W. (2002b). On perception. M. Bullock & M. W. Jennings (Der.), Selected Writings Volume I 1913-1926 içinde (Çev.: R. Livingstone, 5. Bs., s. 93-96). Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Benjamin, W. (2005a). Doctrine of the similar. H. E. Michael & W. Jennings (Der.), Selected Writings Volume 2, Part 2 içinde (Çev.: M. Jennings, s. 694-698). Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Benjamin, W. (2005b). Experience. H. E. Michael & W. Jennings (Der.), Selected Writings Volume 2, Part 2 içinde (Çev.: R. L. vd., s. 553). Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Benjamin, W. (2005c). On the mimetic faculty. H. E. Michael & W. Jennings (Der.), Selected Writings Volume 2, Part 2 içinde (Çev.: E. Jephcott, s. 720-722). Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Benjamin, W. (2014). Brecht'i anlamak. (5. Bs.). (Çev.: H. Barışcan & G. Işısağ) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bod, R. (2013). A new history of the humanities. The Search for Principles and Patterns from Antiquity to the Present. New York: Oxford University Press.
 • Deleuze, G. (1966/2006). Bergsonculuk. (1. Bs.). (Çev.: H. Yücefer) İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Deleuze, G. (1970/2005). Spinoza. pratik felsefe. (Çev.: U. Baker) İstanbul: Norgunk Yayıncılık.
 • Deleuze, G. (1976/2004). Proust ve göstergeler. (1. Bs.). (Çev.: A. Meral) İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Gadamer, H.-G. (1960/2009). Hakikat ve yöntem. Cilt II (1. Bs.). (Çev.: H. Arslan & İ. Yavuzcan) İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Lacoue-Labaerthe, P. & Nancy, J.-L. (2015). Edebi mMutlak. Alman romantizmi edebiyat kuramı. (1. Bs.). (Çev.: S. T. Teysseyre) İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Lee, R. E. & Wallerstein, I. (Der.) (2007). İki kültürü aşmak. modern dünya sisteminde fen bilimleri ile beşeri bilimler ayrılığı. (1. Bs.). (Çev.: A. Babacan) İstanbul: Metis.
 • Pahl, K. (2006). Speculative rhythm. K. Thompson, C.-F. v. Lau & J. O. Surber (Der.), Hegel and Language içinde (s. 233-48). New York: State University of New York.
 • Pensky, M. (2004). Method and time: Benjamin's dialectical images. D. S. Ferris (Der.), The Cambridge Companion to Walter Benjamin içinde (s. 177-198). The Cambridge University Press.
 • Proust, M. (2014). Kayıp zamanın izinde. Swann'ların tarafı. (13. Bs.). (Çev.: R. Hakmen) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Rancière, J. (2008). Görüntülerin yazgısı & duyulurun paylaşımı. (Çev.: A. U. Kılıç) İstanbul: Versus Kitap.
 • Ringer, F. (2006). Weber'in metodolojisi. Kültür Bilimleri ile Sosyal Bilimlerin Birleşimi. (2. Bs.). (Çev.: M. Küçük) Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Spinoza, B. d. (2011). Ethica. geometrik yöntemle kanıtlanmış ve beş bölüme ayrılmış ahlak. (1. Bs.). (Çev.: Ç. Dürüşken) İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Wölfflin, H. (1915/2000). Sanat tarihinin temel kavramları. (5. Bs.). (Çev.: H. Örs) İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Žižek, S. (2004). İdeolojinin yüce nesnesi. (2. Bs.). (Çev.: T. Birkan) İstanbul: Metis Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social, Social
Published Date Cilt: 21 Sayı: 3
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3912-3206
Author: Ömer KÜÇÜK (Primary Author)
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 25, 2019

Bibtex @research article { deusosbil516377, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-3284}, eissn = {1308-0911}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {893 - 922}, doi = {}, title = {WALTER BENJAMİN VE DİYALEKTİK İMAJLAR: SANAT VE SOSYAL BİLİMLERİ BİRLEŞTİRMEK}, key = {cite}, author = {KÜÇÜK, Ömer} }
APA KÜÇÜK, Ö . (2019). WALTER BENJAMİN VE DİYALEKTİK İMAJLAR: SANAT VE SOSYAL BİLİMLERİ BİRLEŞTİRMEK. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 21 (3) , 893-922 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/deusosbil/issue/48767/516377
MLA KÜÇÜK, Ö . "WALTER BENJAMİN VE DİYALEKTİK İMAJLAR: SANAT VE SOSYAL BİLİMLERİ BİRLEŞTİRMEK". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (2019 ): 893-922 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deusosbil/issue/48767/516377>
Chicago KÜÇÜK, Ö . "WALTER BENJAMİN VE DİYALEKTİK İMAJLAR: SANAT VE SOSYAL BİLİMLERİ BİRLEŞTİRMEK". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (2019 ): 893-922
RIS TY - JOUR T1 - WALTER BENJAMİN VE DİYALEKTİK İMAJLAR: SANAT VE SOSYAL BİLİMLERİ BİRLEŞTİRMEK AU - Ömer KÜÇÜK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 893 EP - 922 VL - 21 IS - 3 SN - 1302-3284-1308-0911 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi WALTER BENJAMİN VE DİYALEKTİK İMAJLAR: SANAT VE SOSYAL BİLİMLERİ BİRLEŞTİRMEK %A Ömer KÜÇÜK %T WALTER BENJAMİN VE DİYALEKTİK İMAJLAR: SANAT VE SOSYAL BİLİMLERİ BİRLEŞTİRMEK %D 2019 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-3284-1308-0911 %V 21 %N 3 %R %U
ISNAD KÜÇÜK, Ömer . "WALTER BENJAMİN VE DİYALEKTİK İMAJLAR: SANAT VE SOSYAL BİLİMLERİ BİRLEŞTİRMEK". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 / 3 (September 2019): 893-922 .
AMA KÜÇÜK Ö . WALTER BENJAMİN VE DİYALEKTİK İMAJLAR: SANAT VE SOSYAL BİLİMLERİ BİRLEŞTİRMEK. DEU Journal of GSSS. 2019; 21(3): 893-922.
Vancouver KÜÇÜK Ö . WALTER BENJAMİN VE DİYALEKTİK İMAJLAR: SANAT VE SOSYAL BİLİMLERİ BİRLEŞTİRMEK. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 21(3): 922-893.