Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-3284 | e-ISSN 1308-0911 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |


Değerli Araştırmacılar,


Dergimizin 2020 yılı 22. cilt 1. (Mart), 2. (Haziran) ve 3. (Eylül) sayıları dolmuştur.


6 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılan başvurular, hakem değerlendirmesi süreci olumlu bir şekilde tamamlanıp yayınlanmak üzere kabul edilmeleri halinde en erken 2020 yılı 22. cilt 4. sayısından (Aralık) itibaren yayın sırasına alınabilecektir. 


Dikkatinize sunar, dergimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.


Saygılarımızla,

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi EditörlüğüDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Derginin sayıları 2019 yılı 21. ciltten itibaren Mart (1. sayı), Haziran (2. sayı), Eylül (3. sayı) ve Aralık (4. sayı) aylarında yayımlanmaktadır.

İlk yayınını 1999 yılında yapan derginin amacı bilimsel etik çerçevesinde sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır.

Açık erişimli olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce makaleler de yayımlanır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials DirectoryEBSCOhost-Online Research Databases, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database veri tabanlarında taranmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergilerin bir araya getirildiği DergiPark projesine 2014 yılında dahil olarak elektronik ortamda makale kabulü ve değerlendirmesine geçen dergide 16. Cilt 3. Sayısından itibaren makaleler DOI numarası ile yayımlanmaktadır

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1302-3284 | e-ISSN 1308-0911 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli Araştırmacılar,


Dergimizin 2020 yılı 22. cilt 1. (Mart), 2. (Haziran) ve 3. (Eylül) sayıları dolmuştur.


6 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılan başvurular, hakem değerlendirmesi süreci olumlu bir şekilde tamamlanıp yayınlanmak üzere kabul edilmeleri halinde en erken 2020 yılı 22. cilt 4. sayısından (Aralık) itibaren yayın sırasına alınabilecektir. 


Dikkatinize sunar, dergimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.


Saygılarımızla,

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi EditörlüğüDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Derginin sayıları 2019 yılı 21. ciltten itibaren Mart (1. sayı), Haziran (2. sayı), Eylül (3. sayı) ve Aralık (4. sayı) aylarında yayımlanmaktadır.

İlk yayınını 1999 yılında yapan derginin amacı bilimsel etik çerçevesinde sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır.

Açık erişimli olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce makaleler de yayımlanır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials DirectoryEBSCOhost-Online Research Databases, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database veri tabanlarında taranmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergilerin bir araya getirildiği DergiPark projesine 2014 yılında dahil olarak elektronik ortamda makale kabulü ve değerlendirmesine geçen dergide 16. Cilt 3. Sayısından itibaren makaleler DOI numarası ile yayımlanmaktadır

Cilt 22 - Sayı 1 - 26 Mar 2020
 1. ABD MERKEZİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (CIA) ARŞİV BELGELERİNE GÖRE EGE SORUNU
  Sayfalar 11 - 32
  Sinan KIYANÇ
 2. DİLBİLGİSİNİN TEMEL BİLEŞENLERİ VE ARAKESİTLER
  Sayfalar 33 - 60
  Esra KÜÇÜKSAKARYA
 3. INTERSECTIONS OF SCIENCE, TECHNOLOGY, AND POETRY IN THE WORKS OF PETER PAYACK, ANDREW JORON, AND GENE WOLFE
  Sayfalar 61 - 72
  Şebnem DÜZGÜN
 4. KRİZ İLETİŞİMİNDE DUYGULAR VE KÜLTÜR: KARMA BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 73 - 103
  Özgür KILINÇ , Sevil BAYÇU
 5. KAFKA, METAMORFOZ VE EMEĞİN YABANCILAŞMASI
  Sayfalar 105 - 121
  Serdar ÖZTÜRK , BİLGE ÇİPE
 6. NORTH-SOUTH INEQUALITY AND SEEKING SOLUTION TO GLOBALIZING POVERTY VIA MEANS OF MASS COMMUNICATION: GLOBAL GOVERNANCE MODEL
  Sayfalar 123 - 134
  Muhammet Mücahit KÜÇÜKYILMAZ
 7. KALICI MİSAFİR: MARCEL COHEN'İN KAYIP BİR LADİNO'NUN İZİNDE'SİNDE BELLEK VE KİMLİK
  Sayfalar 135 - 149
  Özen Nergis DOLCEROCCA
 8. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ KAPSAMINDA BÜTÇE SÜRECİNİN ANALİZİ
  Sayfalar 151 - 170
  Baki YEGEN
 9. KARBON VERGİSİNİN İKTİSADİ DARALMA ETKİLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN ALTERNATİF POLİTİKA ÖNERİLERİ: TÜRKİYE İÇİN SOSYAL HESAPLAR MATRİSİ TEMELİNDE BİR ANALİZ
  Sayfalar 171 - 197
  Reyhan ÖZEŞ , Selim ÇAĞATAY
 10. SELÇUKLU DAMADI EBÛ KÂLÎCÂR TACÜLMÜLÛK HEZÂRESB VE FAALİYETLERİ
  Sayfalar 199 - 213
  Ömer TOKUŞ
 11. ÜLKE MARKALAMASI BAĞLAMINDA ULUSLARARASI BASINDA TÜRK DİZİLERİ VE TÜRKİYE İMAJI
  Sayfalar 215 - 238
  Kübra ÖZARSLAN
 12. ‘BU KADAR KİŞİ YANILIYOR OLABİLİR Mİ’? - DEMOKRASİNİN EPİSTEMİK DEĞERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA
  Sayfalar 239 - 261
  Ogan YUMLU
 13. AĞIR VASITA SÜRÜCÜLERİNİN GÜVENLİ SÜRÜŞLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR DERLEME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 263 - 282
  Burcu TEKEŞ , Özgür ŞENER
 14. ELEKTRONİK SPORLAR: REKREASYONEL ETKİNLİK PERSPEKTİFTEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 283 - 301
  Özgür YAYLA , Yiğit GÜVEN
 15. BARACK OBAMA DÖNEMİNDE RADİKALLEŞME VE ŞİDDET İÇEREN AŞIRILIKLA MÜCADELE
  Sayfalar 303 - 336
  Şener ÇELİK
 16. KILIK DEĞİŞTİRMENİN EN MAKBUL HÂLİ: ERKEKSİ KADIN VERSUS KADINSI ERKEK
  Sayfalar 337 - 360
  Gülçin OKTAY
 17. ÖRGÜTSEL DESTEK, SOSYAL BAĞLILIK VE DÜNYAYA İLİŞKİN VARSAYIMLARIN TRAVMA SONRASI BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ACININ DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNÜN ROLÜ: POZİTİF PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 361 - 402
  Tamer BOLAT , Oya İnci BOLAT , Seçil TAŞTAN
Dizinler
Lisans

download

Dergi içeriği Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.