Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1302-3284 | e-ISSN 1308-0911 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |


Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Derginin sayıları 2019 yılı 21. ciltten itibaren Mart (1. sayı), Haziran (2. sayı), Eylül (3. sayı) ve Aralık (4. sayı) aylarında yayımlanmaktadır.

İlk yayınını 1999 yılında yapan derginin amacı bilimsel etik çerçevesinde sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır.

Açık erişimli olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce makaleler de yayımlanır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials DirectoryEBSCOhost-Online Research Databases, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database veri tabanlarında taranmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergilerin bir araya getirildiği DergiPark projesine 2014 yılında dahil olarak elektronik ortamda makale kabulü ve değerlendirmesine geçen dergide 16. Cilt 3. Sayısından itibaren makaleler DOI numarası ile yayımlanmaktadır

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1302-3284 | e-ISSN 1308-0911 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Derginin sayıları 2019 yılı 21. ciltten itibaren Mart (1. sayı), Haziran (2. sayı), Eylül (3. sayı) ve Aralık (4. sayı) aylarında yayımlanmaktadır.

İlk yayınını 1999 yılında yapan derginin amacı bilimsel etik çerçevesinde sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır.

Açık erişimli olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce makaleler de yayımlanır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials DirectoryEBSCOhost-Online Research Databases, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database veri tabanlarında taranmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergilerin bir araya getirildiği DergiPark projesine 2014 yılında dahil olarak elektronik ortamda makale kabulü ve değerlendirmesine geçen dergide 16. Cilt 3. Sayısından itibaren makaleler DOI numarası ile yayımlanmaktadır

Cilt 21 - Sayı 3 - Eyl 2019
 1. CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA TÜRKİYE'NİN GÜNEY SINIRINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİ
  Sayfalar 683 - 714
  Alev GÖZCÜ, Fevzi ÇAKMAK
 2. Z KUŞAĞI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİNİN VE EĞİTİME YÖNELİK KATKILARININ ANALİZİ
  Sayfalar 715 - 729
  Elif TAŞLIBEYAZ
 3. PERS (AKHAİMENİD) BAĞLAMINDA SAKALAR
  Sayfalar 731 - 761
  Muzaffer DURAN
 4. HEGEMONYA KURAMI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YAKLAŞIMINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 763 - 786
  Mükerrem ÖNLÜ
 5. KAM SPİKER TÜRLERİ AÇISINDAN GENEL KANALLAR İLE HABER KANALLARI KARŞILAŞTIRMASI
  Sayfalar 787 - 804
  Gökmen Hakan KARADAĞ
 6. EKOLOJİK YAKLAŞIMLI ÇEVRE-DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARININ KONULAR VE TEKNİKLER AÇISINDAN İÇERİK ANALİZİ
  Sayfalar 805 - 831
  Sema MUMCU, Tuğba DÜZENLİ, Emine TARAKCİ EREN
 7. TRAVMA GEÇİREN BİREYLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ TRAVMA SONRASI BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 833 - 858
  Dilruba UĞURLUOĞLU, Ramazan ERDEM
 8. SOSYAL ADALET SAVUNUCULUĞU ÖLÇEĞİNİN (SASÖ) DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ
  Sayfalar 859 - 874
  Mehmet KIRLIOĞLU, Hasan Hüseyin TEKİN
 9. ZİHİNDE VE SANAL MEKÂNDA MAHREMİYET ALGISI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 875 - 891
  Derya ELMALI ŞEN, Evşen YETİM, Elif ÖZTÜRK
 10. WALTER BENJAMİN VE DİYALEKTİK İMAJLAR: SANAT VE SOSYAL BİLİMLERİ BİRLEŞTİRMEK
  Sayfalar 893 - 922
  Ömer KÜÇÜK
 11. EXPOSING THE LACK OF GENDER IN CLIMATE CHANGE CAMPAIGNS: EVIDENCE FROM THE UK AND TURKEY
  Sayfalar 923 - 942
  Rakibe KÜLCÜR, Susan BUCKINGHAM, Nicola ANSELL
 12. TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN İŞLEMLERİ: NEW YORK BORSASI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 943 - 958
  M. Fevzi ESEN, Ayşegül ACAR, Eda KOCABAŞ
 13. ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’NİN TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET DENGESİ TAHMİNİ (2018-2023)
  Sayfalar 959 - 980
  Murat GÜNGÜL, Füsun YENİLMEZ
 14. KARAKOYUNLU, AKKOYUNLU VE OSMANLI ÖRNEKLEMİNE GÖRE XV. YÜZYIL TÜRKMEN DEVLETLERİNDE NESEP VE MEŞRUİYET KURGUSU
  Sayfalar 981 - 996
  Hamidreza SOHRABIABAD
 15. MAĞCAN CUMABAY’IN “TÜRKİSTAN” VE YAVUZ BÜLENT BÂKİLER’İN “BÜYÜK DESTAN” ADLI ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA
  Sayfalar 997 - 1010
  Ahmet DAŞCILAR
 16. HALİT ZİYA’NIN İZMİR DÖNEMİ UZUN HİKÂYELERİ
  Sayfalar 1011 - 1019
  Sabahattin ÇAĞIN
Dizinler