Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-3284 | e-ISSN 1308-0911 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |


Değerli Araştırmacılar,


Dergimizin 2020 yılı 22. cilt 4. (Aralık) ve sonraki sayıları için değerlendirilmek üzere makale başvurusu alımları devam etmektedir.


Dikkatinize sunar, dergimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.


Saygılarımızla,

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi EditörlüğüDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Derginin sayıları 2019 yılı 21. ciltten itibaren Mart (1. sayı), Haziran (2. sayı), Eylül (3. sayı) ve Aralık (4. sayı) aylarında yayımlanmaktadır.

İlk yayınını 1999 yılında yapan derginin amacı bilimsel etik çerçevesinde sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır.

Açık erişimli olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Dergiye başvuru ücretsiz olup değerlendirme, yayın aşamalarında veya sonrasında herhangi bir ücret alınmaz.

Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce makaleler de yayımlanır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN, TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials Directory,  EBSCOhost-Online Research Databases, SOBIAD Atıf Dizini, , ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database veri tabanlarında taranmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergilerin bir araya getirildiği DergiPark projesine 2014 yılında dahil olarak elektronik ortamda makale kabulü ve değerlendirmesine geçen dergide 16. Cilt 3. Sayısından itibaren makaleler DOI numarası ile yayımlanmaktadır

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1302-3284 | e-ISSN 1308-0911 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli Araştırmacılar,


Dergimizin 2020 yılı 22. cilt 4. (Aralık) ve sonraki sayıları için değerlendirilmek üzere makale başvurusu alımları devam etmektedir.


Dikkatinize sunar, dergimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.


Saygılarımızla,

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi EditörlüğüDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Derginin sayıları 2019 yılı 21. ciltten itibaren Mart (1. sayı), Haziran (2. sayı), Eylül (3. sayı) ve Aralık (4. sayı) aylarında yayımlanmaktadır.

İlk yayınını 1999 yılında yapan derginin amacı bilimsel etik çerçevesinde sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır.

Açık erişimli olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Dergiye başvuru ücretsiz olup değerlendirme, yayın aşamalarında veya sonrasında herhangi bir ücret alınmaz.

Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce makaleler de yayımlanır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN, TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials Directory,  EBSCOhost-Online Research Databases, SOBIAD Atıf Dizini, , ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database veri tabanlarında taranmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergilerin bir araya getirildiği DergiPark projesine 2014 yılında dahil olarak elektronik ortamda makale kabulü ve değerlendirmesine geçen dergide 16. Cilt 3. Sayısından itibaren makaleler DOI numarası ile yayımlanmaktadır

Cilt 22 - Sayı 2 - 5 Haz 2020
 1. SUBALTERNITY IN ARUNDHATI ROY’S THE GOD OF SMALL THINGS
  Sayfalar 421 - 434
  Şule OKUROĞLU ÖZÜN , Ayşe İREN
 2. YENİ ASUR KRALLARININ BAYINDIRLIK FAALİYETLERİ (Parklar-Bahçeler, Su Sistemi, Yollar ve Köprüler Örneği)
  Sayfalar 435 - 458
  Ebru MANDACI
 3. ELEKTRİK TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARET AÇIKLIĞININ CO2 EMİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ
  Sayfalar 459 - 475
  Murat YILMAZ , İlkay DİLBER
 4. II. ABDULHAMİT DÖNEMİ BASININDA HİMAYE POLİTİKALARI VE SANAYİLEŞME TARTIŞMALARI
  Sayfalar 477 - 508
  Kenan DEMİR
 5. HEIDEGGER’S DASEIN AND ANGST: EXAMINING THE ANXIETY OF EXISTENCE IN INGMAR BERGMAN’S PERSONA
  Sayfalar 509 - 522
  M. Önder GÖNCÜOĞLU
 6. MALİYE KAMU MALİYESİ İLİŞKİSİ VE KAMUNUN ÖNEMİ: KAVRAMSAL TEMELLİ BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 523 - 541
  Esra DOĞAN
 7. BÜTÜNLEŞİK ÇKKV YAKLAŞIMI İLE FİNANSAL BOYUTTA TÜRK İNŞAAT FİRMALARININ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 543 - 567
  Özlem HACIFETTAHOĞLU , Selçuk PERÇİN
 8. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÇALIŞMALARI TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA NE ŞEKİLDE İLERLEMEKTEDİR? ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ VE ACADEMY OF MANAGEMENT BİLDİRİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 569 - 587
  Muhammed BELLEK , Ebru AYKAN , Erdem KOPARAN
 9. MEMLÛKLER DÖNEMİNDE MISIR’DA GAYRİMÜSLİMLERLE İLGİLİ YAŞANAN TOPLUMSAL HADİSELER VE ONLARA KARŞI UYGULANAN MÜEYYİDELER
  Sayfalar 589 - 622
  Burak Gani EROL
 10. TÜKETİCİ DEĞERİ VE TÜKETİCİ-MARKA KİMLİĞİNİN MARKA SADAKATİNE OLAN ETKİSİ: AKILLI TELEFON ÖRNEĞİ
  Sayfalar 623 - 653
  Ece AKSU ARMAĞAN , Elif ARIK , Mertcan MERT
 11. Y KUŞAĞININ LÜKS ALGISI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 655 - 671
  Mustafa ÖZDEMİR , Mehmet DURKAYA
 12. ÇALIŞMA HAYATINDA COVID-19 PANDEMİSİNE MARUZ KALANLARIN SOSYAL GÜVENLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 672 - 693
  Ammar Yasir KORKUSUZ
 13. THE LIMITS OF ECONOMIC INTERDEPENDENCE: THE CASE OF THE EUROPEAN UNION AND CHINA
  Sayfalar 695 - 714
  Özlem Zerrin KEYVAN
 14. THE ONGOING IRANIAN SECURITIZATION OF THE UNITED STATES AFTER THE NUCLEAR DEAL: AN ACTOR AND CONTEXT-BASED ANALYSIS
  Sayfalar 715 - 737
  Sevgi BALKAN-ŞAHİN
 15. OSMANLI SON DÖNEMİNDE ADAM ÖLDÜRME SUÇU VE SORUŞTURMA USULLERİ
  Sayfalar 739 - 762
  İbrahim YILMAZ
 16. YÖNETİCİNİN KULLANDIĞI MOTİVASYONEL DİLİN ASTLARLA ETKİLEŞİM DÜZEYİNDEKİ ROLÜ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 775 - 791
  Buket AKDÖL , Serra Aybeniz ŞAHİN
 17. DÜYUN-U UMUMİYE GENEL SEKRETERİ VİTAL CUİNET’İN 1891’DE MALATYA SANCAĞI ÜZERİNE TESPİTLERİ
  Sayfalar 763 - 769
  Türkmen TÖRELİ
 18. KADIN AKADEMİSYENLERDE İŞ-AİLE ÇATIŞMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 793 - 821
  Ebru TOLAY , Sinem BAYSAL
 19. YÖNETİM KURULU YAPISI ÇEŞİTLİLİĞİNİN ENTELEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 823 - 854
  Zekiye AKTAŞ , Mustafa Özgün ATALAY
Dizinler
Lisans

download

Dergi içeriği Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.