Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-3284 | e-ISSN 1308-0911 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Derginin sayıları 2019 yılı 21. ciltten itibaren Mart (1. sayı), Haziran (2. sayı), Eylül (3. sayı) ve Aralık (4. sayı) aylarında yayımlanmaktadır.

İlk yayınını 1999 yılında yapan derginin amacı bilimsel etik çerçevesinde sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır.

Açık erişimli olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Dergiye başvuru ücretsiz olup değerlendirme, yayın aşamalarında veya sonrasında herhangi bir ücret alınmaz.

Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce makaleler de yayımlanır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN, TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials Directory,  EBSCOhost-Online Research Databases, SOBIAD Atıf Dizini, , ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database veri tabanlarında taranmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergilerin bir araya getirildiği DergiPark projesine 2014 yılında dahil olarak elektronik ortamda makale kabulü ve değerlendirmesine geçen dergide 16. Cilt 3. Sayısından itibaren makaleler DOI numarası ile yayımlanmaktadır

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1302-3284 | e-ISSN 1308-0911 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |
Kapak ResmiDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Derginin sayıları 2019 yılı 21. ciltten itibaren Mart (1. sayı), Haziran (2. sayı), Eylül (3. sayı) ve Aralık (4. sayı) aylarında yayımlanmaktadır.

İlk yayınını 1999 yılında yapan derginin amacı bilimsel etik çerçevesinde sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır.

Açık erişimli olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Dergiye başvuru ücretsiz olup değerlendirme, yayın aşamalarında veya sonrasında herhangi bir ücret alınmaz.

Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce makaleler de yayımlanır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN, TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials Directory,  EBSCOhost-Online Research Databases, SOBIAD Atıf Dizini, , ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database veri tabanlarında taranmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergilerin bir araya getirildiği DergiPark projesine 2014 yılında dahil olarak elektronik ortamda makale kabulü ve değerlendirmesine geçen dergide 16. Cilt 3. Sayısından itibaren makaleler DOI numarası ile yayımlanmaktadır

Cilt 23 - Sayı 1 - 31 Mar 2021
 1. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ İZMİR’İN KURTULUŞ BAYRAMI KUTLAMALARI
  Sayfalar 15 - 41
  Firdes TEMİZGÜNEY
 2. THE THEODICY OF SUFFERING AND THE COSMIC VOYAGES IN THE TREE OF LIFE AND MIRACLES FROM HEAVEN
  Sayfalar 43 - 55
  Evrim ERSÖZ KOÇ
 3. “I AM THE LINK BETWEEN THE SHORES WASHED BY THE CARIBBEAN SEA”: CIRCUMCARIBBEAN CONNECTIONS AND THE RE-VISIONING THE MULTICULTURAL U.S. SOUTH IN ERNA BRODBER’S LOUISIANA
  Sayfalar 57 - 78
  Hüseyin ALTINDİŞ
 4. SOSYAL MEDYADA GÖZETLEME MOTİVASYONLARI: INSTAGRAM KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 79 - 107
  Burcu GÜLEÇ, Nahit KÖKER
 5. SOSYAL MEDYANIN KAMUSAL ALAN OLUŞTURMA POTANSİYELİ ÜZERİNE: BOOKSTAGRAM ÖRNEĞİ
  Sayfalar 109 - 140
  Emel UZUN YEDEKCİ, Erdem YEDEKCİ
 6. FROM PANDEMICS TO INFODEMICS: A NETNOGRAPHIC ANALYSIS ON A COVID-19 FACEBOOK SITE
  Sayfalar 141 - 168
  Sebnem OZDEMİR
 7. TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ ULUSLARARASI GÖÇ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
  Sayfalar 169 - 186
  Can KARABIYIK, Ela ÇOLPAN NART
 8. TÜRKİYE'DE ADALET HİZMETLERİ TALEBİNİN BELİRLEYİCİLERİ: YAŞAM MEMNUNİYETİ YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 187 - 222
  Sevilay Ece GÜMÜŞ ÖZUYAR, Alparslan BAŞARAN, Necmiddin BAĞDADİOĞLU
 9. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI KOMİTESİ’NİN TEİTİOTA KARARININ ARDINDAN “İKLİM MÜLTECİLERİ”
  Sayfalar 223 - 248
  Mehtap KAYĞUSUZ AKBAY
 10. AN EXPLORATORY STUDY ON TURKISH CONSUMERS’ ATTITUDE AND PURCHASE INTENTION TOWARDS GREEN PRODUCTS
  Sayfalar 249 - 270
  Fulya MİDİLLİ, Aslı KUŞÇU
 11. ÇANKIRI-ILGAZ-BELÖREN KÖYÜ'NDE YAŞAYAN SU MİRASI: ÇEŞME VE ÇAMAŞIRHANELER
  Sayfalar 271 - 297
  Murat ÇERKEZ
 12. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK ALGISININ MOTOSİKLET KULLANIM TARZI İLE İLİŞKİSİ
  Sayfalar 299 - 320
  Tansu ALAVCI, Gizem GÜMÜŞ, M. Ehil TEKİN, Burcu TEKEŞ, Yeşim ÜZÜMCÜOĞLU
 13. GELENEKSEL İSLAM ANLAYIŞINDA KADININ ÇALIŞMASI
  Sayfalar 321 - 346
  Huriye TEKİN ÖNÜR, Emine DÜNDAR
 14. YEREL HALKIN TURİZM ALGISI VE TOPLUMSAL YAŞAM KALİTESİ: İĞNEADA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 347 - 369
  Seçkin ESER, Yılmaz AKGÜNDÜZ
 15. SÖZCÜKLERİN SINIFLANDIRILMASINDA KULLANILAN ÖLÇÜTLER ve SINIFLANDIRMAYA HERMENUETİK YAKLAŞIM
  Sayfalar 371 - 389
  Yasemin ÇÜRÜK
 16. İNŞACILIK YAKLAŞIMI VE KAVRAMSAL TARTIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ
  Sayfalar 391 - 417
  Pınar KARZAOĞLU, Mehmet Osman ÇATI
 17. BİR DENGE ARAYIŞI: SOSYAL KAYNAŞMA VE AVRUPA BİRLİĞİ İNCELEMESİ
  Sayfalar 419 - 453
  Yiğit YAVUZ
 18. SÜPER AKILLI TOPLUM: TOPLUM 5.0
  Sayfalar 455 - 479
  Emin Sertaç ARI
 19. İŞLETMELERDE BİR EĞİTİM ARACI OLARAK OYUNLAŞTIRMA ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 481 - 520
  Şeyma ALKAÇ, Müge Leyla YILDIZ
Dizinler
Lisans

download

Dergi içeriği Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.