Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-3284 | e-ISSN 1308-0911 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |


Değerli Araştırmacılar,


Dergimizin 2020 yılı 22. cilt 1. (Mart), 2. (Haziran) ve 3. (Eylül) sayıları dolmuştur.


6 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılan başvurular, hakem değerlendirmesi süreci olumlu bir şekilde tamamlanıp yayınlanmak üzere kabul edilmeleri halinde en erken 2020 yılı 22. cilt 4. sayısından (Aralık) itibaren yayın sırasına alınabilecektir. 


Dikkatinize sunar, dergimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.


Saygılarımızla,

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi EditörlüğüDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Derginin sayıları 2019 yılı 21. ciltten itibaren Mart (1. sayı), Haziran (2. sayı), Eylül (3. sayı) ve Aralık (4. sayı) aylarında yayımlanmaktadır.

İlk yayınını 1999 yılında yapan derginin amacı bilimsel etik çerçevesinde sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır.

Açık erişimli olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce makaleler de yayımlanır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials DirectoryEBSCOhost-Online Research Databases, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database veri tabanlarında taranmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergilerin bir araya getirildiği DergiPark projesine 2014 yılında dahil olarak elektronik ortamda makale kabulü ve değerlendirmesine geçen dergide 16. Cilt 3. Sayısından itibaren makaleler DOI numarası ile yayımlanmaktadır

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1302-3284 | e-ISSN 1308-0911 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli Araştırmacılar,


Dergimizin 2020 yılı 22. cilt 1. (Mart), 2. (Haziran) ve 3. (Eylül) sayıları dolmuştur.


6 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılan başvurular, hakem değerlendirmesi süreci olumlu bir şekilde tamamlanıp yayınlanmak üzere kabul edilmeleri halinde en erken 2020 yılı 22. cilt 4. sayısından (Aralık) itibaren yayın sırasına alınabilecektir. 


Dikkatinize sunar, dergimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.


Saygılarımızla,

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi EditörlüğüDokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Derginin sayıları 2019 yılı 21. ciltten itibaren Mart (1. sayı), Haziran (2. sayı), Eylül (3. sayı) ve Aralık (4. sayı) aylarında yayımlanmaktadır.

İlk yayınını 1999 yılında yapan derginin amacı bilimsel etik çerçevesinde sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır.

Açık erişimli olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce makaleler de yayımlanır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials DirectoryEBSCOhost-Online Research Databases, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database veri tabanlarında taranmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergilerin bir araya getirildiği DergiPark projesine 2014 yılında dahil olarak elektronik ortamda makale kabulü ve değerlendirmesine geçen dergide 16. Cilt 3. Sayısından itibaren makaleler DOI numarası ile yayımlanmaktadır

Cilt 21 - Sayı 4 - 19 Ara 2019
 1. TÜRKİYE’DE MUTLULUK DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: MEKÂNSAL EKONOMETRİ ANALİZİ
  Sayfalar 1039 - 1064
  Hakan ÖNDES
 2. TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU, ENFLASYON VE FAİZ ORANLARININ ETKİLEŞİMİ
  Sayfalar 1065 - 1086
  Sedat YENİCE , Ersin YENİSU
 3. DİJİTAL MEDYADA HABER: GAZETECİLİKTE ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1087 - 1105
  Serkan BULUT
 4. TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN İKİ HAVAYOLU ŞİRKETİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ
  Sayfalar 1107 - 1118
  Serkan DERİCİ , Koray UYGUR
 5. İŞ TATMİNİ PSİKOLOJİK SAHİPLENME İLİŞKİSİNDE LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN DÜZENLEYİCİLİK ETKİSİ
  Sayfalar 1119 - 1145
  Metin IŞIK , Zeki UÇAR
 6. ÇEVRE DOSTU ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİNDE ALGILANAN KALİTE, ALGILANAN RİSK VE GÜVENİN ROLÜ
  Sayfalar 1147 - 1171
  Zehra BOZBAY , Melike GÜLEÇ , Nargiz ZULFUGAROVA
 7. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN REKLAMLARIN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ VE CİNSİYETÇİLİK KAVRAMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 1173 - 1195
  Cihangir EKER
 8. KİMLİK, MİLLİYETÇİLİK VE YURTTAŞLIK EKSENİNDE SINIRLAR: MURATLI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1197 - 1223
  Kerem ÖZBEY
 9. SIRTÇANTALILARIN KAÇIŞ DENEYİMİ: AKIŞ KURAMI YAKLAŞIMI
  Sayfalar 1125 - 1147
  Ceren İŞÇİ , Berrin GÜZEL
 10. AÇIK ALAN REKREASYONU OLARAK YAMAÇ PARAŞÜTÜ ETKİNLİĞİNE KATILANLARIN MOTİVASYONLARI VE ETKİNLİK MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ: ARSUZFEST ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1249 - 1269
  Çağrı SAÇLI , Ceyhan Özdemir KAHRAMAN
 11. SU ALTI DALIŞ MOTİVASYONU: DEMOGRAFİK VE DENEYİMSEL ÖZELLİKLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1271 - 1304
  Osman ÇULHA , Eren GÖNÜL
 12. GASTROMİLLİYETÇİLİK ve GASTRODİPLOMASİ KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 1305 - 1320
  Turgay BUCAK , Serkan YİĞİT
 13. KUZEY AFRİKA’DA BİR BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ ANALİZİ: POLİSARİO CEPHESİ VE SAHRA ARAP DEMOKRATİK CUMHURİYETİ (SADC)
  Sayfalar 1321 - 1353
  Cantürk CANER , Betül ŞENGÜL
 14. TURKEY’S CHANGING SECURITY ENVIRONMENT AND TRANSFORMATION OF TURKISH FOREIGN POLICY
  Sayfalar 1355 - 1376
  Müge AKNUR , Tuğcan DURMUŞLAR
 15. DEVELOPING AN INPATIENT PERCEIVED HEALTHCARE SERVICE QUALITY SCALE (IP-HSQS)
  Sayfalar 1377 - 1410
  Nurcan DENİZ , Köksal BÜYÜK
 16. OSMANLI DEVLETİ SON DÖNEMİNDE ADANA HAPİSHANESİ
  Sayfalar 1411 - 1431
  İbrahim YILMAZ
Dizinler