Amaç

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, bilimsel etik çerçevesinde sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlamayı amaçlar. 

Kapsam

Dergi,"sosyal bilimler" alanı çerçevesinde  (ekonomi, hukuk, yönetim bilimleri, ekonometri, psikoloji, sosyoloji, tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, toplumsal cinsiyet çalışmaları, ve diğer ilgili alanlar) teorik ve/veya uygulamalı makaleleri kabul etmektedir.