Hakkımızda

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.


İlk basılı yayınını 1999 yılında yapan ve 2010 yılından itibaren basılının yanı sıra elektronik olarak da yayınlanmaya başlayan derginin amacı bilimsel etik çerçevesinde sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır. 

“Açık erişimli” olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmakta olup y
ayınlanmış eserlerden kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Yazar ve okurlardan herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce makaleler de yayımlanır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials Directory,  EBSCOhost-Online Research Databases, Academic Journals Database, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi),  Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve SOBİAD Atıf Dizini’nde taranmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergilerin bir araya getirildiği DergiPark projesine 2014 yılında dâhil olarak elektronik ortamda makale kabulü ve değerlendirmesine geçen dergide 16. Cilt 3. Sayısından itibaren makaleler DOI numarası ile yayımlanmaktadır

Dergiye başvuru, değerlendirme ve yayın süreci TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemindeki http://dergipark.gov.tr/deusosbil adresi üzerinden yürütülür. Ön kontrol, değerlendirme ve yayın süreçlerinde yazar ve hakemlerle iletişim de yine DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bu süreçler dışında Dergi ile ilgili genel konularda iletişim sbedergi@deu.edu.tr adresinden gerçekleştirilir.

Dergiye gönderilen makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmiş olması, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ve herhangi bir yerde yayınlanması için değerlendirme sürecine girmemiş olması gerekir.

Gönderilen makaleler, ilk olarak editörler ve yayın kurulu tarafından  kapsamı, dergi politikası, yazım kuralları, alana özgün katkısı, bilimsel anlatımı, yönünden incelenir. Çalışmalar, ön değerlendirme ölçütlerini karşılamaları halinde iki hakeme gönderilir. İki hakemin birbirine zıt görüş bildirmesi halinde üçüncü bir hakeme başvurulabilir. 

Hakemlerin ve yazarın kimlikleri bu süreçte çift taraflı kör hakemlik politikası (double blind peer review) gereğince gizli tutulur

Hakem raporları doğrultusunda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına editörler ve yayın kurulu karar verir. 

Dergideki makalelerin bilim, içerik ve dil bakımından sorumluluğu yazara aittir.

Dergide yayınlanmasından sonra makalenin tüm telif hakları DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne aittir. Dergide yayınlanmış makaleler DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi onayı olmadan başka bir yerde yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.