Year 2019, Volume 46 , Issue 2, Pages 241 - 246 2019-06-11

İstanbul İlinde ABO ve Rh Kan Grupları Dağılımının Analizi

Canan EREN [1]


Amaç: Bölgemizdeki kan grubu dağılımını bilmek ve gereksinim halinde bunu pratik ve bilimsel anlamda kullanmayı amaçladık.

Yöntemler: 2012-2018 yılları arasında ............................................................. Kan merkezine kan bağışı amacı ile başvuran 123,900 sağlıklı bireyin kan grupları retrospektif olarak analiz edildi. Kan merkezimize başvuran kişilerin ABO ve Rh kan grupları mikroplak aglütinasyon veya kolon aglütinasyon yöntemleri ile tespit edilmiştir.

Bulgular: 123.900 bireyin kan grubu analizi sonuçlarına göre; 47,496 (%38,3) kişi A Rh (+), 36,427 (%29,4) kişi O Rh (+), 16,294 (%13,2) kişi B Rh (+), 7,971 (%6,4) kişi AB Rh (+), 6,793 (%5,5) kişi A Rh (-), 5451 (%4,4) kişi O Rh (-), 2,560 (%2,1) kişi B Rh (-), 908 (%0,7) kişi AB Rh (-) olarak saptanmıştır. Rh kan grubu açısından bakıldığında 108,188 (%87,31) kişinin Rh (+) olduğu, 15,712 (%12,69) kişinin de Rh (-) olduğu görülmüştür.

Sonuç: İstanbul ili demografik olarak Türkiye’nin özetini yansıtmaktadır. Bölgemizdeki kan grubu dağılımı oranları Türkiye geneli ve İstanbul bölgesi oranları ile benzerdi. Bununla birlikte diğer bazı bölgelerle farklılıkların da olduğunu gördük. Elde ettiğimiz bulguların kan grupları veritabanı açısından pratiğe ve literatüre faydalı olacağını düşünüyoruz.

Kan grupları, ABO, Rh
 • 1. Schwarz HP, Dorner F. Karl Landsteiner and his major contributions to haematology. Br J Haematol. 2003; 121: 556-65.
 • 2. Storry JR, Castilho L, Daniels G, et all. International Society of Blood Group Terminology: Cancun Report (2012). Vox Sang. 2013; 107: 90-6. [CrossRef]
 • 3. Bilgen H. Kan grup antijenleri . İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes için Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No:44: 45-65, 2005.
 • 4. Sloan SR, Benjamin RJ, Friedmanlain DF, Webb J, Silberstein L. Transfusion Medicine. In: Nathan DG. Ginsburg D. Orkin SH. Look AT. Nathan and Oski’s Hematology of Infancy and Childhood. Sixth Edition, Philadelphia, Saunders 2003: 1709-56.
 • 5. Guyton AC, Hall JE. Blood Types; Transfusion;Tissue and Organ Trans- plantation. In: Guyton AC, Hall JE, editors. Textbook of Medical Physiology. Philedelphia: W.B. Saunders; 2006.p.452-53. [CrossRef].
 • 6. Garatty G, Glynn SA, Mc Entire R. ABO and Rh(D) phenotype frequencies of different racial/ethnic groups in the United States. Transfusion. 2004; 44: 703-6.
 • 7. Gezer S, Akgün N, Akın A, Işıklı A. Eskişehir bölgesinde ABO kan gruplarının sıklığı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 1987; 30: 227-31.
 • 8. Yakıncı C, Durmaz Y, Şahin S, ve ark. Malatya yöresinde ABO ve Rh kan gruplarının dağılımı. Turgut Özal Tıp Merkezi Derg. 1995; 2: 277-9.
 • 9. Gül M, Sucu R. İ, Uyar T. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezi kan donörlerinin ABO ve Rh kan gruplarına göre dağılımları. KSÜ Tıp Fak Derg. 2005; 2: 42-4.
 • 10. Salduz ZİY, Çetin G, Karatoprak C, et all. ABO and Rh Blood Distribution in İstanbul Province (Turkey). İstanbul Med J. 2015; 16: 98-100.
 • 11. Cekdemir D, Ergenc H, Ucar A, et all. Blood Groups Distributions of Donors/Patients in a Tertiary Hospital. Sakarya Med J. 2018; 8: 753-8.
 • 12. Temiz H, Altıntaş A, Gül K. Distribution of ABO and Rh Blood Groups in Diyarbakır. UHOD. 2008; 4: 234-7.
 • 13. Yakut Hİ, Elevli M, Günbey S. Diyarbakır bölgesinde ABO ve Rh kan gruplarının dağılımı. Dicle Tıp Bült. 1991; 18: 4: 144-47.
 • 14. Yıldız ŞM. Çukurova bölgesinde ABO ve Rh kan grubu dağılımı. Cukurova Med J. 2016; 41: 658-3.
 • 15. Zerin M, Karakılçık AZ, Nazlıgül Y. Şanlıurfa bölgesinde ABO ve Rh kan gruplarının dağılımı. Harran Tıp Fak Derg. 2004; 1: 15-7.
 • 16. Özkasap S, Dereci S, Şahin K, et all. Analysis of ABO and Rh blood groups distribution in East Karadeniz region of Turkey. Dicle Tıp Dergisi/Dicle Medical Journal. 2013; 40: 1: 100-4.
 • 17. Çalışkan Ü, Yavuz H, Koç H, Odabaş D. Konya bölgesinde ABO ve Rh kan gruplarının sıklığı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1989; 5: 138-9.
 • 18. Dilek İ, Demir C, Bay A, Akdeniz H, Öner AF. ABO and Rh blood groups frequency in men and women living in eastern Turkey. UHOD 2006; 1: 23-6.
 • 19. Gezer S, Akgün N, Akın A, Işıklı A. Eskişehir bölgesinde ABO kan gruplarının sıklığı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 1987; 30: 227-31.
 • 20. Balcı Y, Ovet G, Covut İE, Goncu F, Yılmaz M. ABO and Rh blood groups frequency in Denizli province. UHOD. 2010; 2: 103-5.
 • 21. Torun YA, Kaynar LG, Karakükçü Ç, et. all. ABO an Rh blood group distribution in Kayseri province, Turkey. Turk J Hematol. 2012; 29: 97-8.
 • 22. Kader Ç, Yolcu S, Doğan B, et al. ABO and Rh Blood Groups Distribution in Yozgat City, Turkey. J Clin Exp Invest. 2014; 5: 169-72.
 • 23. Coşkun Y “ABO”“Rh” distribution of blood groups in Gaziantep region. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1990; 1: 13-8.
 • 24. Guyton AC, Hall JE. Blood Types; Transfusion; Tissue and Organ Transplantation. In: Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology. Elevent Edition, Philadelphia, 2006: 452-3.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-4726-8840
Author: Canan EREN (Primary Author)

Dates

Application Date : January 5, 2019
Acceptance Date : March 11, 2019
Publication Date : June 11, 2019

Bibtex @research article { dicletip539989, journal = {Dicle Tıp Dergisi}, issn = {1300-2945}, eissn = {1308-9889}, address = {}, publisher = {Dicle University}, year = {2019}, volume = {46}, pages = {241 - 246}, doi = {10.5798/dicletip.539989}, title = {İstanbul İlinde ABO ve Rh Kan Grupları Dağılımının Analizi}, key = {cite}, author = {Eren, Canan} }
APA Eren, C . (2019). İstanbul İlinde ABO ve Rh Kan Grupları Dağılımının Analizi . Dicle Tıp Dergisi , 46 (2) , 241-246 . DOI: 10.5798/dicletip.539989
MLA Eren, C . "İstanbul İlinde ABO ve Rh Kan Grupları Dağılımının Analizi" . Dicle Tıp Dergisi 46 (2019 ): 241-246 <https://dergipark.org.tr/en/pub/dicletip/issue/43840/539989>
Chicago Eren, C . "İstanbul İlinde ABO ve Rh Kan Grupları Dağılımının Analizi". Dicle Tıp Dergisi 46 (2019 ): 241-246
RIS TY - JOUR T1 - İstanbul İlinde ABO ve Rh Kan Grupları Dağılımının Analizi AU - Canan Eren Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.5798/dicletip.539989 DO - 10.5798/dicletip.539989 T2 - Dicle Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 246 VL - 46 IS - 2 SN - 1300-2945-1308-9889 M3 - doi: 10.5798/dicletip.539989 UR - https://doi.org/10.5798/dicletip.539989 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dicle Tıp Dergisi İstanbul İlinde ABO ve Rh Kan Grupları Dağılımının Analizi %A Canan Eren %T İstanbul İlinde ABO ve Rh Kan Grupları Dağılımının Analizi %D 2019 %J Dicle Tıp Dergisi %P 1300-2945-1308-9889 %V 46 %N 2 %R doi: 10.5798/dicletip.539989 %U 10.5798/dicletip.539989
ISNAD Eren, Canan . "İstanbul İlinde ABO ve Rh Kan Grupları Dağılımının Analizi". Dicle Tıp Dergisi 46 / 2 (June 2019): 241-246 . https://doi.org/10.5798/dicletip.539989
AMA Eren C . İstanbul İlinde ABO ve Rh Kan Grupları Dağılımının Analizi. Dicle Tıp Dergisi. 2019; 46(2): 241-246.
Vancouver Eren C . İstanbul İlinde ABO ve Rh Kan Grupları Dağılımının Analizi. Dicle Tıp Dergisi. 2019; 46(2): 241-246.
IEEE C. Eren , "İstanbul İlinde ABO ve Rh Kan Grupları Dağılımının Analizi", Dicle Tıp Dergisi, vol. 46, no. 2, pp. 241-246, Jun. 2019, doi:10.5798/dicletip.539989