Research Article
BibTex RIS Cite

Multidisipliner Teletıp Uygulaması: Cerrahi Öncesi Telecerrahi Tanılarının Histopatoloji İle Karşılaştırılması

Year 2019, Volume: 46 Issue: 2, 289 - 298, 11.06.2019
https://doi.org/10.5798/dicletip.574816

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Kliniğinde teledermatolog dermatoloji uzmanı tarafından konulan deri tümörü tanıları histopatolojik tanılarla karşılaştırılarak teletıp tekniğinin plastik cerrahi alanındaki başarısının test edilmesi amaçlanmıştır. 
Yöntemler: Araştırmada, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde, 100 deri tümörü hastasının preoperatif lezyon fotoğrafları çekilerek bu çalışma için özel olarak tasarlanmış internet sitesine ve programa yüklendi. Elde edilen veriler bir teledermatolog dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirildi. Daha sonra bu tanılar histopatolojik tanılarla karşılaştırılarak teletıp tekniğinin plastik cerrahide ki başarısı Cohen Kappa uyum istatistiği kullanılarak araştırıldı.  
Bulgular: Analiz sonuçlarına göre kappa istatistiği 0,89 (0,82-0,96) (p<0,001) olarak bulunmuştur. Ayrıca seboreik keratoz, aktinik keratoz, sebase hiperplazi, melanositik nevus ve kaposi sarkom için tanı doğruluğunun %100, diğer tanılarda ise %100’ e yakın olduğu görülmektedir. 
Sonuç: Literatürde teletıp kullanılarak preoperatif tanıların konulmasını araştıran telecerrahi alanında multidisipliner sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Deri tümörlerinin cerrahisinde, telecerrahi, cerrahi öncesi hastalara tanı koymada güvenilir bir yöntem olarak saptandı. 

References

 • 1. Senel E. History of teledermatology: a technique of the future in dermatology. Skinmed 2010; 8: 167–70
 • 2. Senel E, Demir E. An update and evaluation of telemedicine and teledermatology publications for 2014. Skinmed. 2016; 14: 157–8.
 • 3. Senel E, Baba M, Durdu M. The contribution of teledermatoscopy to the diagnosis and management of non-melanocytic skin tumours. Journal of telemedicine and telecare. Jan 2013; 19: 60-3.
 • 4. Warshaw EM, Gravely AA, Nelson DB. Accuracy of teledermatology/teledermoscopy and clinic-based dermatology for specific categories of skin neoplasms. Journal of the American Academy of Dermatology. Aug 2010; 63: 348-52.
 • 5. Karapınar S, Uruç V, Özden R, ve ark. Rotator manşet yırtığı tamirinde mini açık yaklaşımla tek-sıra sütür-ankor tekniğinin klinik ve radyolojik sonuçları, Dicle Tıp Dergisi, 2014; 41: 347-51.
 • 6. Ferrandiz L, Moreno-Ramirez D, Nieto-Garcia A, et all. Teledermatology-based presurgical management for nonmelanoma skin cancer: a pilot study. Dermatologic Surgery. 2007; 33: 1092–8.
 • 7. Janda M, Horsham C, Koh U, et all. Evaluating healthcare practitioners’ views on store-and-forward teledermoscopy services for the diagnosis of skin cancer. Digital Health. 2019; 5: 1–11.
 • 8. Mehrtens SH, Shall L, Halpern SM. A 14-year review of a UK teledermatology service: experience of over 40 000 teleconsultations. Clinical and experimental dermatology. 2019; doi:10.1111/ced.13928.
 • 9. Coustasse A, Sarkar R, Abodunde B, et a ll. Use of Teledermatology to Improve Dermatological Access in Rural Areas. Telemedicine and e-Health. 2019; doi: 10.1089/tmj.2018.0130
 • 10. Koch R, Polanc A, Haumann H, et all. Improving cooperation between general practitioners and dermatologists via telemedicine: study protocol of the cluster-randomized controlled TeleDerm study. Trials. 2018;19: 583.
 • 11. Zheng Y. Lin Y, Cui Y, et all. Teledermatology in China: History, Current Status, and the Next Step. J Investig Dermatol Symp Proc. 2018; 19: 71-3.
 • 12. Şenel E, Demir E, Artüz RF, Bibliometric Evaluation of Global Productivity of Teledermatology Publications between 1975 and 2017 with a 3-Year Update. Indian journal of dermatology. 2018; 63: 437.
Year 2019, Volume: 46 Issue: 2, 289 - 298, 11.06.2019
https://doi.org/10.5798/dicletip.574816

Abstract

References

 • 1. Senel E. History of teledermatology: a technique of the future in dermatology. Skinmed 2010; 8: 167–70
 • 2. Senel E, Demir E. An update and evaluation of telemedicine and teledermatology publications for 2014. Skinmed. 2016; 14: 157–8.
 • 3. Senel E, Baba M, Durdu M. The contribution of teledermatoscopy to the diagnosis and management of non-melanocytic skin tumours. Journal of telemedicine and telecare. Jan 2013; 19: 60-3.
 • 4. Warshaw EM, Gravely AA, Nelson DB. Accuracy of teledermatology/teledermoscopy and clinic-based dermatology for specific categories of skin neoplasms. Journal of the American Academy of Dermatology. Aug 2010; 63: 348-52.
 • 5. Karapınar S, Uruç V, Özden R, ve ark. Rotator manşet yırtığı tamirinde mini açık yaklaşımla tek-sıra sütür-ankor tekniğinin klinik ve radyolojik sonuçları, Dicle Tıp Dergisi, 2014; 41: 347-51.
 • 6. Ferrandiz L, Moreno-Ramirez D, Nieto-Garcia A, et all. Teledermatology-based presurgical management for nonmelanoma skin cancer: a pilot study. Dermatologic Surgery. 2007; 33: 1092–8.
 • 7. Janda M, Horsham C, Koh U, et all. Evaluating healthcare practitioners’ views on store-and-forward teledermoscopy services for the diagnosis of skin cancer. Digital Health. 2019; 5: 1–11.
 • 8. Mehrtens SH, Shall L, Halpern SM. A 14-year review of a UK teledermatology service: experience of over 40 000 teleconsultations. Clinical and experimental dermatology. 2019; doi:10.1111/ced.13928.
 • 9. Coustasse A, Sarkar R, Abodunde B, et a ll. Use of Teledermatology to Improve Dermatological Access in Rural Areas. Telemedicine and e-Health. 2019; doi: 10.1089/tmj.2018.0130
 • 10. Koch R, Polanc A, Haumann H, et all. Improving cooperation between general practitioners and dermatologists via telemedicine: study protocol of the cluster-randomized controlled TeleDerm study. Trials. 2018;19: 583.
 • 11. Zheng Y. Lin Y, Cui Y, et all. Teledermatology in China: History, Current Status, and the Next Step. J Investig Dermatol Symp Proc. 2018; 19: 71-3.
 • 12. Şenel E, Demir E, Artüz RF, Bibliometric Evaluation of Global Productivity of Teledermatology Publications between 1975 and 2017 with a 3-Year Update. Indian journal of dermatology. 2018; 63: 437.
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Article
Authors

Ümran Muslu 0000-0003-0403-7217

Emre Demir This is me 0000-0002-3834-3864

Hakan Kör This is me 0000-0002-8314-9585

Engin Şenel This is me 0000-0001-8098-1686

Publication Date June 11, 2019
Submission Date November 14, 2018
Published in Issue Year 2019 Volume: 46 Issue: 2

Cite

APA Muslu, Ü., Demir, E., Kör, H., Şenel, E. (2019). Multidisipliner Teletıp Uygulaması: Cerrahi Öncesi Telecerrahi Tanılarının Histopatoloji İle Karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi, 46(2), 289-298. https://doi.org/10.5798/dicletip.574816
AMA Muslu Ü, Demir E, Kör H, Şenel E. Multidisipliner Teletıp Uygulaması: Cerrahi Öncesi Telecerrahi Tanılarının Histopatoloji İle Karşılaştırılması. diclemedj. June 2019;46(2):289-298. doi:10.5798/dicletip.574816
Chicago Muslu, Ümran, Emre Demir, Hakan Kör, and Engin Şenel. “Multidisipliner Teletıp Uygulaması: Cerrahi Öncesi Telecerrahi Tanılarının Histopatoloji İle Karşılaştırılması”. Dicle Tıp Dergisi 46, no. 2 (June 2019): 289-98. https://doi.org/10.5798/dicletip.574816.
EndNote Muslu Ü, Demir E, Kör H, Şenel E (June 1, 2019) Multidisipliner Teletıp Uygulaması: Cerrahi Öncesi Telecerrahi Tanılarının Histopatoloji İle Karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi 46 2 289–298.
IEEE Ü. Muslu, E. Demir, H. Kör, and E. Şenel, “Multidisipliner Teletıp Uygulaması: Cerrahi Öncesi Telecerrahi Tanılarının Histopatoloji İle Karşılaştırılması”, diclemedj, vol. 46, no. 2, pp. 289–298, 2019, doi: 10.5798/dicletip.574816.
ISNAD Muslu, Ümran et al. “Multidisipliner Teletıp Uygulaması: Cerrahi Öncesi Telecerrahi Tanılarının Histopatoloji İle Karşılaştırılması”. Dicle Tıp Dergisi 46/2 (June 2019), 289-298. https://doi.org/10.5798/dicletip.574816.
JAMA Muslu Ü, Demir E, Kör H, Şenel E. Multidisipliner Teletıp Uygulaması: Cerrahi Öncesi Telecerrahi Tanılarının Histopatoloji İle Karşılaştırılması. diclemedj. 2019;46:289–298.
MLA Muslu, Ümran et al. “Multidisipliner Teletıp Uygulaması: Cerrahi Öncesi Telecerrahi Tanılarının Histopatoloji İle Karşılaştırılması”. Dicle Tıp Dergisi, vol. 46, no. 2, 2019, pp. 289-98, doi:10.5798/dicletip.574816.
Vancouver Muslu Ü, Demir E, Kör H, Şenel E. Multidisipliner Teletıp Uygulaması: Cerrahi Öncesi Telecerrahi Tanılarının Histopatoloji İle Karşılaştırılması. diclemedj. 2019;46(2):289-98.