Year 2014, Volume 41 , Issue 4, Pages 640 - 646 2014-12-01

The effects of desflurane and remifentanyl anaesthesia compared to lumbar epidural analgesia combined with desflurane on recovery
Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran\'a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Celaleddin Soyalp [1] , Ayşenur Dostbil [2] , Mine Çelik [3] , Ali Ahıskalıoğlu [4] , Mehmet Aksoy [5] , İlker İnce [6] , Muhammet Ahmet Karakaya [7]


Objective: Our primary objective in this study is to compare the effects of the applications of desflurane and remifentanyl anaesthesia, along with lumbar epidural analgesia combined with desflurane on postoperative recovery in the cases who undergoing lower abdominal surgery. Methods: This study performed 240 patients who undergoing elective lower abdominal surgery. Patients were divided into two random groups as Group DR (desflurane + remifentanyl n=120) and Group DL (desflurane +Lumbar Epidural Analgesia n=120).The general anaesthesia in Group DR was performed through the use of desflurane and remifentanyl. Group DL was administered a general anaesthesia through a pre-operative epidural catheter insertion and an application of desflurane. Extubation, eye opening, head lift for 5 seconds, and the surgical durations of the patients as well as the postoperative side-effects were recorded. Modified Aldrete Scoring System was used to assess the recovery of the patients from anaesthesia. Results: According to the inter group comparison results between Group DR and Group DL, the duration of extubation, eye opening, head lift for 5 seconds and the average amount of elapsed time until the modified Aldrete Scoring reached 10 were found statistically and significantly shorter in Group DL than Group DR( respectively p=0.002, p
Amaç: Bu çalışmadaki primer amacımız, alt batın cerrahisi geçirecek olgularda, desfluran ve remifentanil anestezisi ile desflurana kombine edilen lomber epidural analjezi uygulamalarının postoperatif derlenme üzerine olan etkilerini karşılaştırmaktı. Yöntemler: Bu çalışma elektif alt batın cerrahisi planlanan 240 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hastalar Grup DR (desfluran+remifentanil n=120) ve Grup DL (desfluran + lomber epidural analjezi n=120) olarak rastgele iki gruba ayrıldı. Grup DR\'de genel anestezi desfluran ve remifentanil ile sağlandı. Grup DL\'ye ise preoperatif epidural katater takıldıktan sonra desfluran kullanılarak genel anestezi uygulandı. Olguların ekstübasyon, göz açma, başını 5 sn yukarıda tutma ve cerrahi süreleri ile postoperatif yan etkiler kaydedildi. Hastaların anesteziden derlenmesini değerlendirmek için modifiye aldrete skorlama sistemi kullanıldı. Bulgular: Ekstübasyon, göz açma, başını 5 saniye yukarda tutma süresi ve modifiye Aldrete skoru 10 oluncaya kadar geçen ortalama süre, DL grubunda DR grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olarak daha kısa idi (sırasıyla p=0,002, p
 • Turnaoglu S, Çamcı E, Akıncı Ö, ve ark. Değişik hasta grup- larında sağ ventrikül, sağ atrium ve santral ven kanı örnek- lerinin pulmoner arter kanı örneği ile oksijen satürasyonu açısından karşılaştırılması. Türk Anest Rean Cem Mecmu- ası 2000;28:444-451.
 • Van Aken H, Van Hemelrijck J, Verhaegen M. Anesthetics: total intravenous anesthesia or inhalation anesthesia in neu- rosurgery. Ann Fr Anesth Reanim 1995;14:56-69.
 • Motsch J, Wandel C, Neff S, Martin E. A comparative study of the use of sevoflurane and propofol in ambulatory sur- gery Anaesthesist 1996;45:57-62.
 • Pandit SK, Green CR. General anaesthetic techniques. Int Anesthesiol Clin 1994;32:55-79.
 • Zeynep Kayhan. Klinik Anestezi. Dördüncü Baskı ed. İstanbul: Logos Yayıncılık; 1997.
 • Hadimioğlu N, Sanlı S, Özgurel Ö, ve ark. Laparotomilerde farklı remifentanil dozlarının hemodinami ve derlenme üzerine etkileri. Anestezi Dergisi 2006;14:48-52.
 • Tüfek A, Bilgin H, Özcan B, Türker G. Remifentanil ile kombine edilen sevofluran, desfluran veya propofol anes- tezisi: derlenme özelliklerinin, komplikasyonların ve ilaç maliyetlerinin karşılaştırılması. Türk Anest Rean Dergisi 2006;34:103-110.
 • Del Gaudio A, Ciritella P, Perrotta F, et al. Remifentanil vs fentanyl with a target controlled propofol infusion in pa- tients undergoing craniotomy for supratentorial lesions. Minerva Anestesiol 2006;72:309-319.
 • Degoute CS, Ray MJ, Manchon M, et al. Remifentanil and controlled hypotension; comparison with nitroprus- side or esmolol during tympanoplasty. Can J Anesthesia 2001;48:20-27.
 • Cicek M, Koroglu A, Demirbilek S, et al. Comparison of propofol alfentanil and propofol-remifentanil anaesthe- sia in percutaneous ephrolithotripsy. Eur J Anaesthesiol 2005;22:683-688.
 • Ökten F, İnan S, Kurtipek O. Total İntravenöz Aneste- zide (TİVA) Propofol+Fentanil ve Propofol+Ketamin kombinasyonlarının değerlendirilmesi. Anestezi Dergisi 1994;2:135-140
 • Papagiannopoulou P, Argiriadou H, Georgiou M, et al. Pre- insizional local infiltration of levobupivacaine vs ropiva- caine for pain control after laparoscopic cholecystectomy. Surg Endos 2003;17:1961-1964.
 • Dauri M, Costa F, Servetti S, et al. Combined general and epidural anesthesia with ropivacaine for renal transplanta- tion. Minerva Anestesiol 2003;69:873-884.
 • Guay J. The benefits of adding epidural analgesia to general anesthesia: a metaanalysis. J Anesth 2006;20:335-340.
 • Chu CP, Yap JC, Chen PP, Hung HH. Postoperative out- come in Chinese patients having primary total knee artro- plasty under general anaesthesia / intravenous patient-con- trolled analgesia compared to spinal epidural anaesthesia / analgesia. Hong Kong Med J 2006;12:442-447.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Celaleddin Soyalp

Author: Ayşenur Dostbil

Author: Mine Çelik

Author: Ali Ahıskalıoğlu

Author: Mehmet Aksoy

Author: İlker İnce

Author: Muhammet Ahmet Karakaya

Dates

Publication Date : December 1, 2014

Bibtex @ { dicletip63753, journal = {Dicle Tıp Dergisi}, issn = {1300-2945}, eissn = {1308-9889}, address = {}, publisher = {Dicle University}, year = {2014}, volume = {41}, pages = {640 - 646}, doi = {10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491}, title = {Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran\\'a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri}, key = {cite}, author = {Soyalp, Celaleddin and Dostbil, Ayşenur and Çelik, Mine and Ahıskalıoğlu, Ali and Aksoy, Mehmet and İnce, İlker and Karakaya, Muhammet Ahmet} }
APA Soyalp, C , Dostbil, A , Çelik, M , Ahıskalıoğlu, A , Aksoy, M , İnce, İ , Karakaya, M . (2014). Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran\'a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri. Dicle Tıp Dergisi , 41 (4) , 640-646 . DOI: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491
MLA Soyalp, C , Dostbil, A , Çelik, M , Ahıskalıoğlu, A , Aksoy, M , İnce, İ , Karakaya, M . "Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran\'a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri". Dicle Tıp Dergisi 41 (2014 ): 640-646 <https://dergipark.org.tr/en/pub/dicletip/issue/4684/63753>
Chicago Soyalp, C , Dostbil, A , Çelik, M , Ahıskalıoğlu, A , Aksoy, M , İnce, İ , Karakaya, M . "Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran\'a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri". Dicle Tıp Dergisi 41 (2014 ): 640-646
RIS TY - JOUR T1 - Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran\'a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri AU - Celaleddin Soyalp , Ayşenur Dostbil , Mine Çelik , Ali Ahıskalıoğlu , Mehmet Aksoy , İlker İnce , Muhammet Ahmet Karakaya Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 DO - 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 T2 - Dicle Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 640 EP - 646 VL - 41 IS - 4 SN - 1300-2945-1308-9889 M3 - doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 UR - https://doi.org/10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dicle Tıp Dergisi Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran\'a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri %A Celaleddin Soyalp , Ayşenur Dostbil , Mine Çelik , Ali Ahıskalıoğlu , Mehmet Aksoy , İlker İnce , Muhammet Ahmet Karakaya %T Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran\'a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri %D 2014 %J Dicle Tıp Dergisi %P 1300-2945-1308-9889 %V 41 %N 4 %R doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 %U 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491
ISNAD Soyalp, Celaleddin , Dostbil, Ayşenur , Çelik, Mine , Ahıskalıoğlu, Ali , Aksoy, Mehmet , İnce, İlker , Karakaya, Muhammet Ahmet . "Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran\'a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri". Dicle Tıp Dergisi 41 / 4 (December 2014): 640-646 . https://doi.org/10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491
AMA Soyalp C , Dostbil A , Çelik M , Ahıskalıoğlu A , Aksoy M , İnce İ , Karakaya M . Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran\'a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri. Dicle Tıp Dergisi. 2014; 41(4): 640-646.
Vancouver Soyalp C , Dostbil A , Çelik M , Ahıskalıoğlu A , Aksoy M , İnce İ , Karakaya M . Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran\'a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri. Dicle Tıp Dergisi. 2014; 41(4): 646-640.