Case Report
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Sempozyum Tanıtımı Uluslararası İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı III (XII.-XIX. Yüzyıllar Arası) (28-29 Mayıs 2021, Muş)

Year 2021, Volume 4, Issue 2, 291 - 298, 31.12.2021

Abstract

Muş Alparslan Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi ve İslami Araştırmalar Vakfı (İSAV) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında “Uluslararası İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı” başlıklı bir sempozyum serisi düzenlenmişti. Yoğun katılım, bilimsel bilgi üretme, İslam mirasını günümüze ve gündemimize taşımak sebebiyle ve konunun arz ettiği önem açısından “klasik dönem”, “klasik sonrası dönem”, çağdaş İslam düşüncesi” şeklinde dönemlere ayrılarak sempozyum serisi haline getirilmesine ilk sempozyumun sonuç bildirgesinde karar verilmişti. Bu serinin devamı ve üçüncüsü olan “İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı III (XII.-XIX. Yüzyıllar Arası)” başlıklı uluslarası sempozyum 28-29 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi olarak icra edildi

References

  • Uluslarası İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı III, Muş, 2021

Symposium Introduction International Culture of Criticism and Ethics of Endurance in Islamic Thought III (Between XII.-XIX. Centuries) (28-29 May 2021, Muş)

Year 2021, Volume 4, Issue 2, 291 - 298, 31.12.2021

Abstract

A symposium series titled “Culture of Criticism and Tolerance in International Islamic Thought” was organized by Muş Alparslan University, Faculty of Islamic Sciences and Islamic Research Foundation (İSAV) in 2019 and 2020. In the final declaration of the first symposium, it was decided to divide it into periods as “classical period”, “post-classical period”, and contemporary Islamic thought” due to intense participation, scientific knowledge production, carrying the Islamic heritage to our day and our agenda, and in terms of the importance of the subject. The continuation of this series and the third international symposium titled “Culture of Criticism and Tolerance Ethics in Islamic Thought III (between the XII.-XIX. Centuries)” was held online between 28-29 May.

References

  • Uluslarası İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı III, Muş, 2021

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religion
Journal Section Case Reports
Authors

Şuheda Belkıs BARAK (Primary Author)
MUS ALPARSLAN UNIVERSITY
0000-0003-0912-8759
Türkiye

Early Pub Date December 29, 2021
Publication Date December 31, 2021
Application Date November 15, 2021
Acceptance Date December 24, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 2

Cite

ISNAD Barak, Şuheda Belkıs . "Sempozyum Tanıtımı Uluslararası İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı III (XII.-XIX. Yüzyıllar Arası) (28-29 Mayıs 2021, Muş)". Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 4 / 2 (December 2021): 291-298 .

Dergi İletişim: dinbil@alparslan.edu.tr

e-issn: 2667 - 7717


Religion and Science-Muş Alparslan University Faculty of Islamic Sciences Journal is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).