Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2667-7717 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Mus Alparslan University | http://dergipark.gov.tr/dinbil


Din ve Bilim Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık) olarak yayımlanan uluslararası bir akademik dergidir.


Din ve Bilim-Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, başta ilahiyat alanı olmak üzere dinî araştırmalarla ilgili bütün sosyal bilim alanlarından makale, çeviri, sempozyum değerlendirmesi, kitap kritiği gibi çalışmaları kabul eden hakemli bir dergidir.

Dergide; Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde; alanında özgün araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanmaktadır.


Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2667-7717 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Mus Alparslan University | http://dergipark.gov.tr/dinbil
Cover Image


Din ve Bilim Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık) olarak yayımlanan uluslararası bir akademik dergidir.


Din ve Bilim-Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, başta ilahiyat alanı olmak üzere dinî araştırmalarla ilgili bütün sosyal bilim alanlarından makale, çeviri, sempozyum değerlendirmesi, kitap kritiği gibi çalışmaları kabul eden hakemli bir dergidir.

Dergide; Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde; alanında özgün araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanmaktadır.