Year 2016, Volume , Issue 9, Pages 169 - 190 2016-06-01

Spinoza’da Korku Duygusu Üzerine Bir İnceleme
A Review on Emotion of Fear in Spinoza

Hasan Ali BAŞARAN [1]


Bu yazı, Spinoza’nın felsefesinde korku duygusunun ontolojik, epistemolojik, psikolojik, etik ve politik anlamını teşhis etme ve Spinoza’nın felsefesinin bu duyguya karşı bir polemik oluşturduğunu temellendirme amacını taşımaktadır. Korku duygusunun incelenmesi öncelikle duygu kavramının Spinoza’nın düşüncelerindeki yerinin incelenmesini gerektirir. Duygu kavramı, Spinoza’nın felsefesinin merkezinde bulunur. Duyguyu incelemek, yalnızca bireysel bir durumu ve deneyimi incelemek değil, aynı zamanda epistemolojik, etik, toplumsal ve politik bir durumu incelemektir. Bilginin gücüne, özgürlüğe ve neşeli bir etiğe dayanan Spinoza’nın felsefesi, korku duygusunu yok etmek için çaba harcamaktadır
This paper aims to identify the ontological, epistemological, physiological, ethical and political meaning of emotion of fear in the Spinoza’s philosophy and to demonstrate that Spinoza’s philosophy forms a polemic against this emotion. In order to examine the emotion of fear, primarily, the place of the concept of emotion within the Spinoza’s thoughts should be examined. The concept of emotion stands at the centre of the Spinoza’s philosophy. Examining emotion refers not only to examining an individual case or experience; but also to examining an epistemological, ethical, social and political case. Spinoza’s philosophy, which is based upon the power of knowledge, freedom and a joyful ethics, tries to eliminate the emotion of fear
 • Armaner, T. (2009). “Spinoza’da ‘Doğal Hak’ ya da Aklın Doğası”, Spinoza Günleri: Teolojik- Politik İnceleme Etrafında, (Ed.) Cemal Bali Akal, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Balibar, E. (2004). Spinoza ve Siyaset, çev. Sanem Soyarslan, İstanbul: Otonom.
 • Çankaya Eksen, G. (2009). “Spinoza’da Etik-Siyaset İlişkisi Üzerine”, Spinoza Günleri: Teolojik-Politik İnceleme Etrafında, (Ed.) Cemal Bali Akal, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Deleuze, G. (2000). Spinoza Üzerine On Bir Ders, çev. Ulus Baker, Ankara: Öteki Matbaası.
 • Deleuze, G. (2005). Spinoza. Pratik Felsefe, çev. Ulus Baker, İstanbul: Norgunk.
 • Deleuze, G. (2013). Spinoza ve İfade Problemi, çev. Alber Nahum, İstanbul: Norgunk.
 • Ergün, R. (2009), “Leviathan ile Teolojik-Politik İnceleme ile Politik İnceleme’de Korku Kavramı”, Spinoza Günleri: Teolojik-Politik İnceleme Etrafında, (Ed.) Cemal Bali Akal, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Gatens, M. (1997). “Through a Spinozist Lens: Ethology, Difference, Power”, Deleuze: A Critical Reader, (Ed.) Paul Patton, Oxford, UK: Blackwell Publishers.
 • Goodchild, P. (2005). Deleuze&Guattari: Arzu Politikasına Giriş, çev. Rahmi G. Öğdül, İstanbul: Ayrıntı.
 • Hardt, M. (1995). “Spinoza’s Democracy: The Passions of Social Assemblages”, Marxism in The Postmodern Age: Confronting The New World Order, (Ed.) Antonio Callari, Stephen Cullenberg, Carole Blewener, New York, NY: The Guilford Press.
 • Hobbes, T. (2001). Leviathan, çev. Semih Lim, İstanbul: YKY.
 • Lloyd, G. (1996). Spinoza and the Ethics, London, UK: Routledge.
 • Spinoza, B. (1996). Ethica /Törebilim, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea.
 • Spinoza, B. (2007). Tractatus Politicus, çev. Murat Erşen, Ankara: Dost.
 • Spinoza, B. (2008). Tractatus Theologico- Politicus / Teolojik- Politik İnceleme, çev. Cemal Bali Akal, Reyda Ergün, Ankara: Dost.
 • Spinoza, B. (2014a). “21. Mektup”, Mektuplar, çev. Emine Ayhan, Ankara: Dost.
 • Spinoza, B. (2014b). “50. Mektup”, Mektuplar, çev. Emine Ayhan, Ankara: Dost.
Other ID JA57YP77SC
Journal Section Research Article
Authors

Author: Hasan Ali BAŞARAN

Dates

Application Date : June 1, 2016
Publication Date : June 1, 2016

APA Başaran, H . (2016). Spinoza’da Korku Duygusu Üzerine Bir İnceleme . Dört Öge , (9) , 169-190 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/40210/478777