Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Mehmet Naim (Fraşiri)’nin İhtirâʻat ve Keşfiyyât (İcatlar ve Keşifler) Risalesi

Year 2021, Issue 20, 7 - 38, 29.12.2021

Abstract

Mehmet Naim (Fraşiri) Bey hem Osmanlı Devleti’nin hem de Arnavutluk’un fikir dünyasında etkili olmuş önemli düşünürlerden biridir. Kendisi, Türkçenin büyük hizmetkarı, Kamûs-i Türkî’nin yazarı Şemseddin Sami Bey’in abisi, Arnavutluk’un milli kahramanı Abdül Fraşiri’nin de kardeşidir. Arnavutluk’ta Fraşiri (Frashëri) köyünde doğduğu için bu isimle birlikte de anılmaktadır. Mehmet Naim Bey Türkçe, Farsça, Yunanca ve Arnavutça’ya son derece hakim olup, tüm bu dillerle ilgili eserler yazmıştır. Ayrıcı o, Arnavutluk çocuk edebiyatının kurucularından olarak ta sayılmaktadır. Mehmet Naim Bey’in ‘Cep Kütüphanesi’ yayınlarından çıkan ‘İhtirâʻat ve Keşfiyyât’ adlı risalesi, bize göre ülkemizdeki modern ‘teknoloji tarihi yazıcılığının’ başlangıç aşamasındaki bilgi düzeyinin seviyesini ve niteliğini anlamamıza yardımcı olabilecek bir yayındır. Bu makalede, Mehmet Naim Bey’in hayatına ve çalışmalarına değinilecek olup, söz konusu eserin de çevrimyazı metni verilecektir.

References

 • Aruçi, M. (1996). İslam Ansiklopedisi (Cilt 13). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Bursalı Mehmed Tahir Bey. ((1915)1972). Osmanlı Müellifleri (Cilt 2). (A. Yavuz, İ. Özen, Dü, & İ. Özen , Çev.) İstanbul: Meral Yayınevi.
 • Dhima, E., & Kashahu, E. (2013). Homer’s Influence on Naim Frashëri’s Poem ‘History of Skanderbeg’. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(4), 235-238.
 • Mahmud Esat. (1306/1891). Tarih-i Sanayi. İstanbul.
 • Mehmet Ziya. (1307/1892). Tarih-i Sanayi. İstanbul.
 • Ülken, H. Z. (2015(1966)). Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi (3 b.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Year 2021, Issue 20, 7 - 38, 29.12.2021

Abstract

References

 • Aruçi, M. (1996). İslam Ansiklopedisi (Cilt 13). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Bursalı Mehmed Tahir Bey. ((1915)1972). Osmanlı Müellifleri (Cilt 2). (A. Yavuz, İ. Özen, Dü, & İ. Özen , Çev.) İstanbul: Meral Yayınevi.
 • Dhima, E., & Kashahu, E. (2013). Homer’s Influence on Naim Frashëri’s Poem ‘History of Skanderbeg’. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(4), 235-238.
 • Mahmud Esat. (1306/1891). Tarih-i Sanayi. İstanbul.
 • Mehmet Ziya. (1307/1892). Tarih-i Sanayi. İstanbul.
 • Ülken, H. Z. (2015(1966)). Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi (3 b.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects History and Philosophy of Science
Journal Section Articles
Authors

Yavuz Selim DOKUMACI> (Primary Author)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, BİLİM TARİHİ (DR)
0000-0001-7860-2974
Türkiye

Publication Date December 29, 2021
Application Date April 20, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 20

Cite

APA Dokumacı, Y. S. (2021). Mehmet Naim (Fraşiri)’nin İhtirâʻat ve Keşfiyyât (İcatlar ve Keşifler) Risalesi . Dört Öge , (20) , 7-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/68235/922723