Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İntihar Sorununa Schopenhauer’in ve Camus’nün Felsefi Çözüm Önerileri

Year 2021, Issue 20, 39 - 55, 29.12.2021

Abstract

Bu makale iki bölümden oluşur. İlk bölümde Schopenhauer’in intihar üzerine düşünceleri kısaca açıklanır. Schopenhauer’e göre intiharın iki önemli nedeni yaşamın kendi başına bir anlamı olduğunu düşünmek ve istemenin kışkırtılmasıdır. İkinci bölümde Camus’nün intihar üzerine düşünceleri Sisifos Söyleni kitabı bağlamında açıklanır. Camus’ye göre felsefenin en ciddi konusu intihar sorunudur. İntiharı anlamak için yaşamın absürd özelliği dikkate alınmalıdır. Camus kitap boyunca absürdün otuz beş ayrı tanımını yapar. Bu tanımlardan kuşatıcı olduğu düşünülen bir kısmı değerlendirilir. Camus intihara karşı absürd iklimin içinde kalmayı önerir. Absürd iklimden ölümsüze sıçrayan filozof ve yazarlar eleştirilir. Absürd iklime dayanamayan filozof ve yazarlar eleştirilir. Farklı alanlarda ölümsüzlüğün peşinde olan edebiyat kahramanları Gılgamış, Dante ve Werther eleştirilir. Absürde bağlı kalan filozoflar ve yazarlardan ve Sisifos, Orpheus, Prometheus, Stavrogin, Don Juan, Kirilov, Meursault ve Rieux gibi absürd kahramanlardan örnekler verilir. Sonuç bölümünde intiharı önlemeye yardımcı olabilecek felsefi öneriler geliştirilir.

References

 • Camus, Albert (1994) Ecinniler, çev. Aziz Çalışlar, İstanbul: Can Yayınları.
 • Camus, Albert (2005) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O’Brien, London: Penguin Books.
 • Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları.
 • Camus, Albert (2018) Veba, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Camus, Albert (2020) Yabancı, çev. Ayça Sezen, İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Dostoyevski (2008) Ecinniler, Birinci Cilt, çev. İsmail Yerguz-Engin Özden, İstanbul: Engin Yayıncılık.
 • Dostoyevski (2008) Ecinniler, İkinci Cilt, çev. İsmail Yerguz-Engin Özden, İstanbul: Engin Yayıncılık.
 • Gılgamış Destanı (2018) çev. Sait Maden, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Nietzsche, Friedrich (1968) The Will To Power, A New Translation by Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale, edited, with Commentary, by Walter Kaufmann with Facsimilies of the Original Manuscript, New York: Vintage Books, A Division of Random House.
 • Nietzsche, Friedrich (2003) Şen Bilim, “la gaya scienza”, çev. Levent Özşar, Bursa: Asa Kitabevi.
 • Schopenhauer, Arthur (2014) Hayatın Anlamı, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.
 • Schopenhauer, Arthur (2020) İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya, çev. Abdullah Onur Aktaş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Year 2021, Issue 20, 39 - 55, 29.12.2021

Abstract

References

 • Camus, Albert (1994) Ecinniler, çev. Aziz Çalışlar, İstanbul: Can Yayınları.
 • Camus, Albert (2005) The Myth of Sisyphus, tr. by Justin O’Brien, London: Penguin Books.
 • Camus, Albert (2014) Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, İstanbul: Can Yayınları.
 • Camus, Albert (2018) Veba, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Camus, Albert (2020) Yabancı, çev. Ayça Sezen, İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Dostoyevski (2008) Ecinniler, Birinci Cilt, çev. İsmail Yerguz-Engin Özden, İstanbul: Engin Yayıncılık.
 • Dostoyevski (2008) Ecinniler, İkinci Cilt, çev. İsmail Yerguz-Engin Özden, İstanbul: Engin Yayıncılık.
 • Gılgamış Destanı (2018) çev. Sait Maden, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Nietzsche, Friedrich (1968) The Will To Power, A New Translation by Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale, edited, with Commentary, by Walter Kaufmann with Facsimilies of the Original Manuscript, New York: Vintage Books, A Division of Random House.
 • Nietzsche, Friedrich (2003) Şen Bilim, “la gaya scienza”, çev. Levent Özşar, Bursa: Asa Kitabevi.
 • Schopenhauer, Arthur (2014) Hayatın Anlamı, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.
 • Schopenhauer, Arthur (2020) İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya, çev. Abdullah Onur Aktaş, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Philosophy
Journal Section Research Article
Authors

Metin BAL> (Primary Author)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ
0000-0003-3448-3736
Türkiye

Publication Date December 29, 2021
Application Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 20

Cite

APA Bal, M. (2021). İntihar Sorununa Schopenhauer’in ve Camus’nün Felsefi Çözüm Önerileri . Dört Öge , (20) , 39-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/68235/960493