Research Article
BibTex RIS Cite

VERGİSİZ ORTAMDA SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

Year 2024, Volume: 25 Issue: 1, 317 - 340, 20.12.2023
https://doi.org/10.31671/doujournal.1362954

Abstract

Bu çalışmanın amacı tüm kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulan Türkiye gayrimenkul yatırım ortaklığı firmalarının sermaye yapılarına etki eden faktörlerin ortaya konulmasıdır. 2013-2022 yılları arasındaki dönemi kapsayan çalışmada panel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma modelinde sermaye yapısını temsilen bağımlı değişken olarak finansal kaldıraç oranına yer verilmiştir. Sermaye yapısı üzerinde etkisi araştırılan bağımsız değişkenler ise firmaya özgü, finansal piyasalara özgü ve makroekonomik faktörler olarak sınıflandırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre finansal kaldıraç oranı ile firma aktif büyüklüğü ve tahvil piyasası gelişmişlik düzeyi arasında pozitif yönlü; temettü dağıtma oranı, firma yaşı, sermaye piyasalarının gelişmişlik düzeyi ve işletme faaliyet riski arasında negatif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Gayrimenkul yatırım ortaklığı firmalarının sermaye yapısına etki eden faktörlerin dengeleme ve finansman hiyerarşisi teorilerinin varsayımları ile uyumlu olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre firmaların sermaye yapılarına etki eden faktörleri açıklayan sadece tek bir teorinin olmadığı, firmaya özgü faktörler, finansal piyasalardaki gelişmeler ve makroekonomik koşullara göre farklı teorilerin birlikte ele alınarak değerlendirme yapılabileceği ortaya konulmuştur.

References

 • Allen, D. E. ve Mizuno, H. (1989). The determinants of corporate capital structure: Japanese evidence. Applied Economics, 21(5), 569-585.
 • Baltagi, B. H. (2008). Econometric analysis of panel data. New York: John Wiley & Sons.
 • Baltagi, B. H. ve Li, Q. (1995). Testing AR (1) against MA (1) sisturbances in an error component model. Journal of Econometrics, 68(1), 133-151.
 • Belsley, D., Kuh, E. ve Welsch, R. (1980). Regression diagnostics. New York: John Wiley & Sons.
 • Bilgin, R. ve Dinç, Y. (2019). Factoring as a determinant of capital structure for large firms: theoretical and empirical analysis. Borsa Istanbul Review, 19(3), 273-281.
 • Breuer, W., Nguyen, L. D. ve Steininger, B. I. (2019). Decomposing industry leverage in the US: the real estate investment trust (REIT) debt puzzle. SSRN.
 • Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980). The lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Cameron, A. C. ve Trivedi, P. K. (2010). Microeconometrics using Stata. Texas: Stata Press College Station.
 • Campello, M. ve Giambona, E. (2013). Real assets and capital structure. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48(5), 1333-1370.
 • Chen, Y., Sensini, L. ve Vazquez, M. (2021). Determinants of leverage in emerging markets: empirical evidence. International Journal of Economics and Financial Issues, 11(2), 40.
 • Curran, W. S. (1988). Principles of corporate finance. San Diego: Harcourt College Publishers.
 • Dogan, Y. Y., Ghosh, C. ve Petrova, M. (2019). On the determinants of REIT capital structure: evidence from around the World. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 59(2), 295-328.
 • Dougherty, C. (2011). Introduction to econometrics. New York: Oxford University Press.
 • Driscoll, J. C. ve Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549-560.
 • European Public Real Estate Association (2022). Global REIT survey. Erişim adresi https://prodapp.epra.com/media/EPRA_Global_REIT_Survey_2022_ONLINE_v1_1662041628712.7_FINAL_VERSION.pdf
 • Erdinç, N. Y. ve Sayılgan, G. (2020). BİST imalat sektöründeki küçük boyuttaki ve orta ölçekteki işletmelerin sermaye yapısına etki eden faktörlerin kanonik korelasyon analizi ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(1), 826-847.
 • Erol, I. ve Tırtıroğlu, D. (2011). Concentrated ownership, no dividend payout requirement and capital structure of REITs: Evidence from Turkey. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 43(1-2), 174-204.
 • Fama, E. F. ve French, K. R. (2002). Testing trade - off and pecking order predictions about dividends and debt. Review of Financial Studies, 15(1), 1-33.
 • Fan, J. P., Titman, S. ve Twite, G. (2012). An international comparison of capital structure and debt maturity choices. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 47(1), 23-56.
 • Feng, Z., Ghosh, C. ve Sirmans, C. (2007). On the capital structure of real estate investment trusts. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 34(1), 81-105.
 • Frank, M. Z. ve Goyal, V. K. (2003). Testing the pecking order theory of capital structure. Journal of Financial Economics, 67(2), 217-248.
 • Frank, M. Z. ve Goyal, V. K. (2009). Capital structure decisions: which factors are reliably important? Financial Management, 38(1), 1-37.
 • Giacomini, E., Ling, D. C. ve Naranjo, A. (2017). REIT leverage and return performance: keep your eye on the target. Real Estate Economics, 45(4), 930-978.
 • Greene, W. H. (2008). Econometric analysis. New York: Pearson Education.
 • Gujarati, D. N. (2009). Basic econometrics. New Delhi: Tata McGraw-Hill Education.
 • Güriş, S. (2018). Uygulamalı panel veri ekonometrisi. İstanbul: Der Yayınları.
 • Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. The Econometrics Journal, 3(2), 148-161.
 • Harris, C. ve Roark, S. (2019). Cash flow risk and capital structure decisions. Finance Research Letters, 29(1), 393-397.
 • Harrison, D. M., Panasian, C. A. ve Seiler, M. J. (2011). Further evidence on the capital structure of REITs. Real Estate Economics, 39(1), 133-166.
 • Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 46(6), 1251-1271.
 • Hoechle, D. (2007). Robust standard errors for panel regressions with cross sectional dependence. The Stata Journal, 7(3), 281-312.
 • Hsiao, C. (2022). Analysis of panel data. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Huang, G. ve Song, F. M. (2006). The determinants of capital structure: Evidence from china. China Economic Review, 17(1), 14-36.
 • Juhl, T. ve Sosa-Escudero, W. (2014). Testing for heteroskedasticity in fixed effects models. Journal of Econometrics, 178(3), 484-494.
 • Kraus, A. ve Litzenberger, R. H. (1973). A state-preference model of optimal financial leverage. The Journal of Finance, 28(4), 911-922.
 • Lemmon, M. L., Roberts, M. R. ve Zender, J. F. (2008). Back to the beginning: persistence and the cross‐section of corporate capital structure. The Journal of Finance, 63(4), 1575-1608.
 • Majluf, N. S. ve Myers, S. C. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221.
 • Marts, B. A. ve Elayan, F. A. (1990). Capital structure and the cost of capital for untaxed firms: the case of REITs. Real Estate Economics, 18(1), 22-39.
 • Mazıbaş, M. (2005). İMKB piyasalarındaki volatilitenin modellenmesi ve öngörülmesi: asimetrik GARCH modelleri ile bir uygulama. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3008342
 • Megginson, W. L. (1997). Corporate finance theory. New York: Addison Wesley Educational Publisher.
 • Modigliani, F. ve Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. The American Economic Review, 48(3), 261-297.
 • Morri, G. ve Cristanziani, F. (2009). What determines the capital structure of real estate companies? An analysis of the EPRA/NAREIT Europe Index. Journal of Property Investment & Finance, 27(4), 318-372.
 • Moulton, B. R. ve Randolph, W. C. (1989). Alternative tests of the error components model. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 57(3), 685-693.
 • National Association of Real Estate Investment Trusts (2023). Global REIT brochure.
 • Myers, S. C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5(2), 147-175.
 • Ooi, J. T., Ong, S.-E. ve Li, L. (2010). An analysis of the financing decisions of REITs: the role of market timing and target leverage. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 40(2), 130-160.
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. Cambridge Working Papers in Economics 0435: Faculty of Economics, University of Cambridge.
 • Pfaffermayr, M., Stöckl, M. ve Winner, H. (2013). Capital structure, corporate taxation and firm age. Fiscal Studies, 34(1), 109-135.
 • Rajan, R. G. ve Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. The Journal of Finance, 50(5), 1421-1460.
 • Rovolis, A. ve Feidakis, A. (2014). Evaluating the impact of economic factors on REITs' capital structure around the World. Journal of Property Investment & Finance, 32(1), 5-20.
 • Sarıkovanlık, V., Koy, A., Akkaya, M., Yıldırım, H. H. ve Kantar, L. (2019). Finans biliminde ekonometri uygulamaları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Sermaye Piyasası Kurulu (2023). Uluslararası ekonomik ve finansal göstergeler raporu. Erişim adresi https://spk.gov.tr/istatistikler/uluslararasi-ekonomik-ve-finansal-gostergeler/2023-yili
 • Stamolampros, P. ve Symitsi, E. (2022). Employee treatment, financial leverage, and bankruptcy risk: evidence from high contact services. International Journal of Hospitality Management, 105(1), 103268.
 • Tatoğlu, F. Y. (2021). Panel veri ekonometrisi: Stata uygulamalı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Titman, S. ve Wessels, R. (1988). The determinants of capital structure choice. The Journal of Finance, 43(1), 1-19.
 • Versmissen, J. ve Zietz, J. (2017). Is there a leverage target for REITs. The Quarterly Review of Economics and Finance, 66(1), 57-69.
 • Welch, I. (2004). Capital structure and stock returns. Journal of Political Economy, 112(1), 106-131.
 • White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 48(4), 817-838.
 • Wooldridge, J. M. (2002). Econometric analysis of cross section and panel data. Cambridge: MIT Press.
 • Yousef, I. (2019). The determinants of capital structure: evidence from GCC and UK real estate sectors. Real Estate Management and Valuation, 27(2), 108-125.
 • Zarebski, P. ve Dimovski, B. (2012). Determinants of capital structure of A-REITs and the global financial crisis. Pacific Rim Property Research Journal, 18(1), 3-19.

CAPITAL STRUCTURE DETERMINANTS IN A TAX-FREE ENVIRONMENT: REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS OF TURKEY

Year 2024, Volume: 25 Issue: 1, 317 - 340, 20.12.2023
https://doi.org/10.31671/doujournal.1362954

Abstract

The purpose of this paper is to elucidate the factors affecting the capital structure of Turkish real estate investment trusts whose all earnings are exempt from corporate tax. The study employs the panel data analysis method, covering the period from 2013 to 2022. The dependent variable is the financial leverage ratio, which is used as a proxy for capital structure. Firm-specific, financial market-specific and macroeconomic factors are the analyzed independent variables affecting capital structure. According to the analysis results, positive relationships exist between the financial leverage ratio with the asset size and the level of bond market development, while negative relationships exist between the dividend payout ratio, the firm's age, the level of capital market development and the operating risk. These factors are consistent with the assumptions of both trade-off and pecking-order theories of firm capital structure. The factors affecting the capital structure of firms can be explained with distinct theories, taking into account firm-specific variables, financial market developments, and macroeconomic conditions.

References

 • Allen, D. E. ve Mizuno, H. (1989). The determinants of corporate capital structure: Japanese evidence. Applied Economics, 21(5), 569-585.
 • Baltagi, B. H. (2008). Econometric analysis of panel data. New York: John Wiley & Sons.
 • Baltagi, B. H. ve Li, Q. (1995). Testing AR (1) against MA (1) sisturbances in an error component model. Journal of Econometrics, 68(1), 133-151.
 • Belsley, D., Kuh, E. ve Welsch, R. (1980). Regression diagnostics. New York: John Wiley & Sons.
 • Bilgin, R. ve Dinç, Y. (2019). Factoring as a determinant of capital structure for large firms: theoretical and empirical analysis. Borsa Istanbul Review, 19(3), 273-281.
 • Breuer, W., Nguyen, L. D. ve Steininger, B. I. (2019). Decomposing industry leverage in the US: the real estate investment trust (REIT) debt puzzle. SSRN.
 • Breusch, T. S. ve Pagan, A. R. (1980). The lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Cameron, A. C. ve Trivedi, P. K. (2010). Microeconometrics using Stata. Texas: Stata Press College Station.
 • Campello, M. ve Giambona, E. (2013). Real assets and capital structure. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48(5), 1333-1370.
 • Chen, Y., Sensini, L. ve Vazquez, M. (2021). Determinants of leverage in emerging markets: empirical evidence. International Journal of Economics and Financial Issues, 11(2), 40.
 • Curran, W. S. (1988). Principles of corporate finance. San Diego: Harcourt College Publishers.
 • Dogan, Y. Y., Ghosh, C. ve Petrova, M. (2019). On the determinants of REIT capital structure: evidence from around the World. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 59(2), 295-328.
 • Dougherty, C. (2011). Introduction to econometrics. New York: Oxford University Press.
 • Driscoll, J. C. ve Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549-560.
 • European Public Real Estate Association (2022). Global REIT survey. Erişim adresi https://prodapp.epra.com/media/EPRA_Global_REIT_Survey_2022_ONLINE_v1_1662041628712.7_FINAL_VERSION.pdf
 • Erdinç, N. Y. ve Sayılgan, G. (2020). BİST imalat sektöründeki küçük boyuttaki ve orta ölçekteki işletmelerin sermaye yapısına etki eden faktörlerin kanonik korelasyon analizi ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(1), 826-847.
 • Erol, I. ve Tırtıroğlu, D. (2011). Concentrated ownership, no dividend payout requirement and capital structure of REITs: Evidence from Turkey. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 43(1-2), 174-204.
 • Fama, E. F. ve French, K. R. (2002). Testing trade - off and pecking order predictions about dividends and debt. Review of Financial Studies, 15(1), 1-33.
 • Fan, J. P., Titman, S. ve Twite, G. (2012). An international comparison of capital structure and debt maturity choices. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 47(1), 23-56.
 • Feng, Z., Ghosh, C. ve Sirmans, C. (2007). On the capital structure of real estate investment trusts. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 34(1), 81-105.
 • Frank, M. Z. ve Goyal, V. K. (2003). Testing the pecking order theory of capital structure. Journal of Financial Economics, 67(2), 217-248.
 • Frank, M. Z. ve Goyal, V. K. (2009). Capital structure decisions: which factors are reliably important? Financial Management, 38(1), 1-37.
 • Giacomini, E., Ling, D. C. ve Naranjo, A. (2017). REIT leverage and return performance: keep your eye on the target. Real Estate Economics, 45(4), 930-978.
 • Greene, W. H. (2008). Econometric analysis. New York: Pearson Education.
 • Gujarati, D. N. (2009). Basic econometrics. New Delhi: Tata McGraw-Hill Education.
 • Güriş, S. (2018). Uygulamalı panel veri ekonometrisi. İstanbul: Der Yayınları.
 • Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. The Econometrics Journal, 3(2), 148-161.
 • Harris, C. ve Roark, S. (2019). Cash flow risk and capital structure decisions. Finance Research Letters, 29(1), 393-397.
 • Harrison, D. M., Panasian, C. A. ve Seiler, M. J. (2011). Further evidence on the capital structure of REITs. Real Estate Economics, 39(1), 133-166.
 • Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 46(6), 1251-1271.
 • Hoechle, D. (2007). Robust standard errors for panel regressions with cross sectional dependence. The Stata Journal, 7(3), 281-312.
 • Hsiao, C. (2022). Analysis of panel data. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Huang, G. ve Song, F. M. (2006). The determinants of capital structure: Evidence from china. China Economic Review, 17(1), 14-36.
 • Juhl, T. ve Sosa-Escudero, W. (2014). Testing for heteroskedasticity in fixed effects models. Journal of Econometrics, 178(3), 484-494.
 • Kraus, A. ve Litzenberger, R. H. (1973). A state-preference model of optimal financial leverage. The Journal of Finance, 28(4), 911-922.
 • Lemmon, M. L., Roberts, M. R. ve Zender, J. F. (2008). Back to the beginning: persistence and the cross‐section of corporate capital structure. The Journal of Finance, 63(4), 1575-1608.
 • Majluf, N. S. ve Myers, S. C. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221.
 • Marts, B. A. ve Elayan, F. A. (1990). Capital structure and the cost of capital for untaxed firms: the case of REITs. Real Estate Economics, 18(1), 22-39.
 • Mazıbaş, M. (2005). İMKB piyasalarındaki volatilitenin modellenmesi ve öngörülmesi: asimetrik GARCH modelleri ile bir uygulama. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3008342
 • Megginson, W. L. (1997). Corporate finance theory. New York: Addison Wesley Educational Publisher.
 • Modigliani, F. ve Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. The American Economic Review, 48(3), 261-297.
 • Morri, G. ve Cristanziani, F. (2009). What determines the capital structure of real estate companies? An analysis of the EPRA/NAREIT Europe Index. Journal of Property Investment & Finance, 27(4), 318-372.
 • Moulton, B. R. ve Randolph, W. C. (1989). Alternative tests of the error components model. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 57(3), 685-693.
 • National Association of Real Estate Investment Trusts (2023). Global REIT brochure.
 • Myers, S. C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5(2), 147-175.
 • Ooi, J. T., Ong, S.-E. ve Li, L. (2010). An analysis of the financing decisions of REITs: the role of market timing and target leverage. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 40(2), 130-160.
 • Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. Cambridge Working Papers in Economics 0435: Faculty of Economics, University of Cambridge.
 • Pfaffermayr, M., Stöckl, M. ve Winner, H. (2013). Capital structure, corporate taxation and firm age. Fiscal Studies, 34(1), 109-135.
 • Rajan, R. G. ve Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. The Journal of Finance, 50(5), 1421-1460.
 • Rovolis, A. ve Feidakis, A. (2014). Evaluating the impact of economic factors on REITs' capital structure around the World. Journal of Property Investment & Finance, 32(1), 5-20.
 • Sarıkovanlık, V., Koy, A., Akkaya, M., Yıldırım, H. H. ve Kantar, L. (2019). Finans biliminde ekonometri uygulamaları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Sermaye Piyasası Kurulu (2023). Uluslararası ekonomik ve finansal göstergeler raporu. Erişim adresi https://spk.gov.tr/istatistikler/uluslararasi-ekonomik-ve-finansal-gostergeler/2023-yili
 • Stamolampros, P. ve Symitsi, E. (2022). Employee treatment, financial leverage, and bankruptcy risk: evidence from high contact services. International Journal of Hospitality Management, 105(1), 103268.
 • Tatoğlu, F. Y. (2021). Panel veri ekonometrisi: Stata uygulamalı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Titman, S. ve Wessels, R. (1988). The determinants of capital structure choice. The Journal of Finance, 43(1), 1-19.
 • Versmissen, J. ve Zietz, J. (2017). Is there a leverage target for REITs. The Quarterly Review of Economics and Finance, 66(1), 57-69.
 • Welch, I. (2004). Capital structure and stock returns. Journal of Political Economy, 112(1), 106-131.
 • White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 48(4), 817-838.
 • Wooldridge, J. M. (2002). Econometric analysis of cross section and panel data. Cambridge: MIT Press.
 • Yousef, I. (2019). The determinants of capital structure: evidence from GCC and UK real estate sectors. Real Estate Management and Valuation, 27(2), 108-125.
 • Zarebski, P. ve Dimovski, B. (2012). Determinants of capital structure of A-REITs and the global financial crisis. Pacific Rim Property Research Journal, 18(1), 3-19.
There are 61 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Finance
Journal Section Research Article
Authors

Emre Çelik 0000-0002-4680-0105

Ali Hepşen 0000-0002-3379-7090

Publication Date December 20, 2023
Submission Date September 19, 2023
Published in Issue Year 2024 Volume: 25 Issue: 1

Cite

APA Çelik, E., & Hepşen, A. (2023). VERGİSİZ ORTAMDA SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 25(1), 317-340. https://doi.org/10.31671/doujournal.1362954