ISSN: 1302-6739
e-ISSN: 1308-6979
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Doğuş Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergi arşivinin bu sayfaya aktarımı tamamlanıncaya kadar arşive http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/issue/archive linkinden ulaşabilirsiniz.


Makalenizi makale şablon dosyasını kullanarak gönderiniz. Şablon dosyayı buradan indirebilirsiniz. 


Makale dosyanızla birlikte Telif Hakkı Formu'nu da gerekli bilgiler doldurulmuş ve ıslak imzalı olarak taratıp sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Telif hakkı formunu indirmek için tıklayınız.

2021 - Cilt: 22 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

5. SİGORTA SEKTÖRÜNÜN YARATTIĞI KAMUSAL DIŞSALLIKLAR

Araştırma Makalesi

6. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ LİTERATÜRÜNDE YENİ BİR PERSPEKTİF: NÖROBİLİM

Araştırma Makalesi

7. TÜRKİYE DEVLET TAHVİL PİYASASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Araştırma Makalesi

9. ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMA MÜZAKERELERİNİN BAŞARISIZLIK NEDENLERİ: FİRMA VE MÜZAKERE YAPISININ ETKİLERİ