e-ISSN: 1308-6979
Başlangıç: 2000
Yayıncı: Doğuş Üniversitesi
Kapak Resmi
Doğuş Üniversitesi Dergisi Doğuş Üniversitesi tarafından yayınlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir. 2000 yılında yayın hayatına başlamış olan dergi, 2008 yılında EconLit, 2010 yılında ise EBSCOhost tarafından taranması ile uluslararası nitelik kazanıştır. Dergi, iktisat, işletme ve finans konularında Türkçe ve İngilizce özgün bilimsel makalelerin yayımlanmasını amaçlamakta olup, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Doğuş Üniversitesi Dergisi makale değerlendirme sürecinin hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep etmemektedir.

Yazarların Doğuş Üniversitesi Dergisi’ne gönderecekleri makaleleri Doğuş Üniversitesi Dergisi yazım kurallarına uygun olarak hazırlamaları ve gerekli kısımları doldurulmuş ve ıslak imzalı olarak taranmış Telif Hakkı Formu ile birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

(Makale şablon dosyasını indirmek için tıklayınız)

(Telif hakkı formunu indirmek için tıklayınız)

Nisan 2023 itibariyle TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri uyarınca etik kurul izni gerektiren tüm araştırmalar için etik kurul onayı aranacaktır. Bu tarih itibari ile etik kurul belgesi olmayan çalışmalar sürece alınmadan yazarlara iade edilecektir.

(Etik kurul izni gerektiren araştırmalar için tıklayınız)

Dergimiz yoğun başvurular nedeniyle Ocak 2024 sayısı itibariyle her sayıda yayınlanacak makale sayısını 20 ile sınırlandırma kararı almıştır. Bu kapsamda sıralama, makalenin hakemlik sürecinin tamamlanıp yayın onayı verildiği tarih esas alınarak yapılacaktır.


2023 - Cilt: 25 Sayı: 1