Yazarlara Önemli Bilgilendirmeler

1. Dergimizde yayımlanan makalelerde sistemde oluşturulan “içindekiler” bölümünde görünen yazar ad ve soy ad bilgileri tarafımızca düzenlenememektedir. Bu kısımdaki ad ve soy ad bilgileri yazarların makale gönderim sürecinde girmiş oldukları bilgilerden otomatik olarak alınmaktadır. Yayım öncesinde yazarların talepleri doğrultusunda tarafımızca güncellenebilen yazar ad ve soy ad bilgileri yalnızca dergide yayımlanan makale ve sayı tam dosyasındaki bilgilerle sınırlıdır. Sistemde görünen ad ve soy ad bilgilerinin düzenlenmesi ve güncellenmesi hususunda sorumluluk yazarlara aittir.  
2. Yayımlanan bir sayıdaki makalelerle ilgili DergiPark tarafından tanınan düzenleme ve değişiklik yapma süresinin sayı yayımlanma tarihi itibariyle 5 gün olması nedeniyle yazarların makaleleriyle ilgili mizanpaj, son okuma ve yayım sürecinde gözden kaçan hataların düzeltilmesine yönelik taleplerini bu süre içerisinde iletmeleri rica olunur. Söz konusu talepler mizanpaj, son okuma ve yayım sürecinde yaşanabilecek olası hataların ve gözden kaçan hususların (sayfa numaralarının hatalı çıkması, başlık, tablo ve şekillerin kayması, marj hataları, yazar bilgilerindeki hatalar, makale başlığındaki, öz ve abstracttaki, anahtar kelimelerdeki, kaynakçadaki, hatalar vb.) düzeltilmesiyle sınırlı  olup metnin içeriğine dair değişiklik talebinde bulunulamaz. Yayımlanan sayının düzenlemeye kapanmasının ardından iletilen talepler dikkate alınmayacak olup bu konudaki sorumluluk yazarlara aittir. 
3. Yazarlar makalelerini "Doğuş Üniversitesi Dergisi Yazım Kuralları"na ve makale kaynakçalarını Doğuş Üniversitesi Dergisi "Kaynakça Yazım Örnekleri"ne birebir uygun olarak düzenlemelidir. Aksi durumda, makalenin yayımlanma sürecinin uzaması sorumluluğu yazarlara aittir.