Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

PORSUK BARAJ HAVZASI’NIN KÜTAHYA KÖKENLİ KİRLİLİK PROBLEMİ

Year 2004, Volume , Issue 006, 43 - 52, 15.10.2004

Abstract

Bu çalışmada 2003-2004 yılları arasında Kütahya ilindeki çeşitli sanayi kuruluşlarının Porsuk çayına bıraktıkları deşarj sularında kirlilik ölçümü yapılmıştır. Başlıca kirlilik parametreleri olan pH, BOI, KOI, AKM, Kurşun, Kadmiyum, Yağ ve Gres, Toplam Fosfor analizleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar Su Kalitesi Kontrol Yönetmeliği verilerine göre karşılaştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda, bazı sanayi kuruluşlarının deşarj sularından elde edilen verilerin Su Kalitesi Kontrol Yönetmeliği kriterlerine uygun olmadığı belirlenmiştir.

References

 • [1]. Mitsch, W. J and Gosselink, J. M. 2000. Wetlands, Third edition, p. 920. John Wiley & Sons, Inc., New York, U. S. A.
 • [2]. Haggar, K. M., 2001. Defining Wetlands, SWS Society of Wetland Scientists Bulletin, 18, 5-10.
 • [3]. Kocataş, A., 1996, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Yayınları No: 51, Ege Üniv. Basımevi, İzmir. 564 s.
 • [4]. Yiğit, N., Çolak, E., Ketenoğlu, O., Kurt, L., Sözen, M., Hamzaoğlu, E., Karataş, A. Ve Özkurt, Ş., 2002. Çevresel Etki Değerlendirme “ÇED”, Kılavuz Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Ankara.
 • [5]. Solak, K., 1982. Çoruh ve Aras Havzasında Sinas Balığı (Capoeta türlerinin) Biyolojik ve Ekolojik Parametrelerle Olan İlişkileri Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu, Erzurum.
 • [6]. Atagün, C., 2003. Su Kirliliği ve Atık Suların Arıtılması. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • [7]. Çınar, A. G., Sarı, M., Sarıdağ, C., Çetin, C., 1999. Kütahya İli Çevre Durum Raporu. T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Yayını, Kütahya.
 • [8]. Şahin, Y,. 2000. Yukarı Sakarya Nehir Sisteminin Biyoindikatör Omurgasız Formları ve Mikrobiyolojik İncelenmesi. Osman Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 98/17, Eskişehir.
 • [9]. Erzincanlıoğlu, A., 2001. Porsuk Vadisi (Kütahya) Florası. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • [10]. Anonim, 1991. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği.
 • [11]. Anonim, 1984. Türk İçme Suyu Standartları, UDK 662.6:543, TS 266, Ankara.
 • [12]. Uslu, O., Türkmen, A., 1987. Su Kirliliği ve Kontrolü. T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları Eğitim Dizisi– I. Ankara 398 s.
 • [13]. Fatoki ve ark., 2001. Situation Analysis of Water Quality in the Umnata Rive.r Catchment, Water SA Vol. 27 No. 4: 467- 473.
 • [14]. Faniran ve ark., 2001. An Assessment of the Water Quality of the Isinuka Springs in the Trakei Region of the Eastern Cape, Republic of South Africa, Water SA Vol. 27 No. 2: 241-250.
 • [15]. Egemen, Ö. Sunlu, U., 1996. Su Kalitesi (Ders Kitabı). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 14, Ege Üniv. Basımevi, İzmir. 364 s.

PORSUK DAM RIVER BASIN POLLUTION ORIGINATED FROM KUTAHYA PROVINCE

Year 2004, Volume , Issue 006, 43 - 52, 15.10.2004

Abstract

In this study, pollution in sawege water of industrial factories along Porsuk River, Kütahya, was measured between 2003 and 2004. Main parameters; Ph, COD, BOD, suspended solids, Pb, Cd, oil and grease and total phosphorus were analyzed and the results were compared to water standard criteria . Results indicated that COD, BOD, suspended solids, Pb, Cd, oil and grease and total phosphorus values of discharging water of industrial factories was not fit to values of water quality criteria.

References

 • [1]. Mitsch, W. J and Gosselink, J. M. 2000. Wetlands, Third edition, p. 920. John Wiley & Sons, Inc., New York, U. S. A.
 • [2]. Haggar, K. M., 2001. Defining Wetlands, SWS Society of Wetland Scientists Bulletin, 18, 5-10.
 • [3]. Kocataş, A., 1996, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Yayınları No: 51, Ege Üniv. Basımevi, İzmir. 564 s.
 • [4]. Yiğit, N., Çolak, E., Ketenoğlu, O., Kurt, L., Sözen, M., Hamzaoğlu, E., Karataş, A. Ve Özkurt, Ş., 2002. Çevresel Etki Değerlendirme “ÇED”, Kılavuz Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Ankara.
 • [5]. Solak, K., 1982. Çoruh ve Aras Havzasında Sinas Balığı (Capoeta türlerinin) Biyolojik ve Ekolojik Parametrelerle Olan İlişkileri Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu, Erzurum.
 • [6]. Atagün, C., 2003. Su Kirliliği ve Atık Suların Arıtılması. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • [7]. Çınar, A. G., Sarı, M., Sarıdağ, C., Çetin, C., 1999. Kütahya İli Çevre Durum Raporu. T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Yayını, Kütahya.
 • [8]. Şahin, Y,. 2000. Yukarı Sakarya Nehir Sisteminin Biyoindikatör Omurgasız Formları ve Mikrobiyolojik İncelenmesi. Osman Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 98/17, Eskişehir.
 • [9]. Erzincanlıoğlu, A., 2001. Porsuk Vadisi (Kütahya) Florası. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • [10]. Anonim, 1991. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği.
 • [11]. Anonim, 1984. Türk İçme Suyu Standartları, UDK 662.6:543, TS 266, Ankara.
 • [12]. Uslu, O., Türkmen, A., 1987. Su Kirliliği ve Kontrolü. T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları Eğitim Dizisi– I. Ankara 398 s.
 • [13]. Fatoki ve ark., 2001. Situation Analysis of Water Quality in the Umnata Rive.r Catchment, Water SA Vol. 27 No. 4: 467- 473.
 • [14]. Faniran ve ark., 2001. An Assessment of the Water Quality of the Isinuka Springs in the Trakei Region of the Eastern Cape, Republic of South Africa, Water SA Vol. 27 No. 2: 241-250.
 • [15]. Egemen, Ö. Sunlu, U., 1996. Su Kalitesi (Ders Kitabı). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 14, Ege Üniv. Basımevi, İzmir. 364 s.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

M.S. Özyurt This is me (Primary Author)


H. Dayıoğlu This is me


N. Bingöl This is me


A. Yamık This is me

Publication Date October 15, 2004
Published in Issue Year 2004, Volume , Issue 006

Cite

APA Özyurt, M. , Dayıoğlu, H. , Bingöl, N. & Yamık, A. (2004). PORSUK BARAJ HAVZASI’NIN KÜTAHYA KÖKENLİ KİRLİLİK PROBLEMİ . Journal of Science and Technology of Dumlupınar University , (006) , 43-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dpufbed/issue/36238/409711

HAZİRAN 2020'den itibaren Journal of Scientific Reports-A adı altında ingilizce olarak yayın hayatına devam edecektir.