Research Article
BibTex RIS Cite

Güvenliğin Dönüşümü ve Ulusal Güvenlik

Year 2022, Issue: 2, 260 - 278, 29.12.2022

Abstract

1990’lar itibariyle uluslararası sistemin yapısında meydana gelen dönüşüm gerek devletler gerekse toplumlar için yeni tehdit tanımlamalarını da beraberinde getirmiştir. Soğuk Savaş sürecindeki iki kutupluluğun yarattığı sınırlandırıcı ortamın yerini daha az sınırlandırıcı olan bir yapıya bırakması devletlerin olduğu gibi devlet dışı örgütlenmelerin de manevra alanını artırmıştır. Bunun sonucunda devlet odaklı ve askeri sektör ağırlıklı güvenlik tanımlaması yeni tehditlere göre daha geniş ve derin bir alanı kapsayacak şekilde dönüşüme maruz kalmıştır. Bu çalışmada güvenlik ve ulusal güvenlik kavramlarının özellikle Soğuk Savaş sonrası yeniden kavramlaştırılmaları üzerinde durulmaktır. Bu bağlamda yeni tehditlerin yeni ulusal güvenlik önceliklerini ortaya çıkardığı görülmektedir. Çalışmada, bu yeni kavramsallaştırmalar ile uluslararası sistemin dönüşümü arasındaki nedensellik tartışılmakta bunun yanı sıra özellikle yeni ulusal güvenlik tanımlamalarının değerli referans nesnesinin ne olduğu sorusuna cevap aranmaktadır. Ayrıca güvenliğin dönüşümünün ve derinleşmesinin yarattığı ikilemler de çalışmada ayrıca irdelenmektedir.

References

 • Ayoob, Mohammed. 1983-1984. “Security in the Third World: The Worm About to Turn?” International Affairs 60 (1): 41-51.
 • Baylis, John. 2008. “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı.” Uluslararası İlişkiler Dergisi 5 (18): 69-85.
 • Booth, Ken. 1991. “Security and Emancipation.” Review of International Studies 17 (4): 313-326.
 • Brauch, Hans Günter. 2008. “Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü.” Uluslararası İlişkiler Dergisi 5 (18): 1-47.
 • Buzan, Barry. 1991. People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-cold War Era. London: Harvester Wheatsheaf.
 • Herz, John. 1950. “Idealist Internationalism and Security Dilemma.” World Politics 2 (2): 157-180.
 • Morgenthau, Hans J. 1952. “Another ‘Great Debate’: The National Interest of the United States.” The American Political Science Review 46 (4): 961-988.
 • Neocleous, Mark. 2006. “From Social to National Security: On the Fabrication of Economic Order.” Security Dialogue 37 (3): 363-384.
 • Nye, Joseph S. Jr. 1980. “Soft Power.” Foreign Policy 80: 153-171.
 • Ullman, Richard H. 1983. “Redefining Security.” International Security 8 (1): 129-153.
 • Wæver, Ole. 2007. “Securitization and Desecuritization” International Security Volume III: Widening Security, derleyenler Barry Buzan ve Lene Hansen, 66-98. London: Sage Publications.
 • Wolfers, Arnold. 1952. “‘National Security’ as an Ambiguous Symbol.” Political Science Quarterly 67 (4): 481-502.
Year 2022, Issue: 2, 260 - 278, 29.12.2022

Abstract

References

 • Ayoob, Mohammed. 1983-1984. “Security in the Third World: The Worm About to Turn?” International Affairs 60 (1): 41-51.
 • Baylis, John. 2008. “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı.” Uluslararası İlişkiler Dergisi 5 (18): 69-85.
 • Booth, Ken. 1991. “Security and Emancipation.” Review of International Studies 17 (4): 313-326.
 • Brauch, Hans Günter. 2008. “Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü.” Uluslararası İlişkiler Dergisi 5 (18): 1-47.
 • Buzan, Barry. 1991. People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-cold War Era. London: Harvester Wheatsheaf.
 • Herz, John. 1950. “Idealist Internationalism and Security Dilemma.” World Politics 2 (2): 157-180.
 • Morgenthau, Hans J. 1952. “Another ‘Great Debate’: The National Interest of the United States.” The American Political Science Review 46 (4): 961-988.
 • Neocleous, Mark. 2006. “From Social to National Security: On the Fabrication of Economic Order.” Security Dialogue 37 (3): 363-384.
 • Nye, Joseph S. Jr. 1980. “Soft Power.” Foreign Policy 80: 153-171.
 • Ullman, Richard H. 1983. “Redefining Security.” International Security 8 (1): 129-153.
 • Wæver, Ole. 2007. “Securitization and Desecuritization” International Security Volume III: Widening Security, derleyenler Barry Buzan ve Lene Hansen, 66-98. London: Sage Publications.
 • Wolfers, Arnold. 1952. “‘National Security’ as an Ambiguous Symbol.” Political Science Quarterly 67 (4): 481-502.
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects International Relations
Journal Section Research Articles
Authors

Mustafa Çakır 0000-0002-6429-2394

Publication Date December 29, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 2

Cite

Chicago Çakır, Mustafa. “Güvenliğin Dönüşümü Ve Ulusal Güvenlik”. Diplomasi Ve Strateji Dergisi 3, no. 2 (December 2022): 260-78.

DSJ is the corporate publication of the Association for Diplomacy and Strategy Studies.