ISSN: 2602-232X
Founded: 2017
Publisher: Dicle University
Cover Image
       

Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu  Dicle Adalet Dergisi, Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu yayını olarak yılda iki kez (Haziran ve Aralık) basılı ve elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.