Editör Yardımcısı
Ad: Öğr. Gör. Ahmet TAŞIR
E-posta: ahmet.tasir@dicle.edu.tr
Editör
Ad: Arş. Gör. Coşkun ÇALDAĞ
E-posta: caldagcoskun@gmail.com
Telefon: 05071002921
Teknik İletişim
Ad: Mehmet TÜYSÜZ
E-posta: mtuysuz@dicle.edu.tr
Telefon: 05353414542
Dergi İletişim
Ad: Dicle Adalet Dergisi
E-posta: adaletdergi@dicle.edu.tr