BibTex RIS Cite

General Aspects of Recreational Angling and Some Estimations on Catch Amounts in Turkey

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 1441 - 1452, 01.08.2018
https://doi.org/10.29130/dubited.393756

Abstract

Some simple approaches make easy to see problems that lie at the centre of the phenomenon. Contrary to
expectations of outputs at the decision given may originate from lack of this simple approaches. From this point
of view, recreational angling performed by hundreds of thousands or millions of people, has serious effects on
both ecosystem and economy. Recreational angling known as a daily activity. Even though its outputs indicated
in a few local, estimation of its effects in every parts of Turkey can be light on legislative regulations. Allowed
daily recreational catch limit is 5 kg per person in Turkey. But coupled with this amount and conjectural angler
numbers, an unseen situation is transpired. It was aimed in this study, besides state of recreational angling in
Turkey, comparing of annual catch of recreational angling with Turkey total fishery, inland and marine capture
fishery statistics. Also economic gains from this activity and lack of knowledge about legislative regulations
draw the attention.

References

 • [1] FAO, Recreational Fisheries, FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries, no. 13. Rome, 2012, pp. 176.
 • [2] S. Macinko, and S. Schumann, “Searching for subsistence: in the field in pursuit of an elusive concept in small-scale fisheries,” Fisheries, vol. 32, pp. 592–600, 2007.
 • [3] V. Ünal, and C. O. Kıraç, Sorumlu Amatör Balıkçılığa Geçiş. Türkiye’de Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi Kaş Pilot Projesi, Ankara, Turkey: Sualtı Araştırmaları Derneği, 2013, pp. 80.
 • [4] R. Arlinghaus, and S.J. Cooke, J. Lyman, D. Policansky, A. Schwab, C. D. Suski, S. G. Sutton, and E. B. Thorstad, “Understanding the complexity of catch-and-release in recreational fishing: an integrative synthesis of global knowledge from historical, ethical, social, and biological perspectives,” Reviews in Fisheries Science, vol. 15 pp. 75–167, 2007.
 • [5] R. Arlinghaus, and S.J. Cooke, “Recreational fisheries: socioeconomic importance, conservation issues and management challenges,” in Recreational hunting, conservation and rural livelihoods: science and practice, 2009, p. 39–58.
 • [6] World Bank. 2012. “Hidden Harvest: the global contribution of capture fisheries.” Washington, DC, Report number 66469- GLB, 2012.
 • [7] FAO, “The state of world fisheries and aquaculture,” Food and Agriculture Organization, Rome, 2012.
 • [8] GFCM, “Report of the transversal workshop on the monitoring of recreational fisheries in the GFCM area,” General Fisheries Commission for the Mediterranean, Rome, Italy, 2010.
 • [9] A. Pasiner, “Balık ve Olta,” İstanbul, Turkey, Remzi Kitabevi, 1998, pp. 372.
 • [10] R. Arlinghaus, T. Mehner, and I. G. Cowx, “Reconciling traditional inland fisheries management and sustainability in industrialized countries, with emphasis on Europe,” Fish and Fisheries, vol. 3, pp. 261–316, 2002.
 • [11] PMSU, (2004). [Online]. Net benefits: A sustainable and profitable future for UK fishing. Prime. Available: www. number-10.gov.uk/su/fish/index.htm.
 • [12] EAA (European Angler Allience) (2003). [Online]. Recreational Fisheries and Tourism in the new EU Constitution. Available: https://www.sdu.dk/~/media/3B704AA623134849AA5CC33DE18E7DF5.ashx
 • [13] B. Dillon, “A bio-economic review of recreational angling for Bass (Dicentrachus labrax),” Scarborough Centre for Coastal Studies, University of Hull, UK, 2004, pp 24.
 • [14] T. Williams, “Survey of Socio Economic Surveys into Angling in the United Kingdom,”
 • [15] NMFS (National Marine Fisheries Service) (2011). [Online]. Fisheries Economics of the United States, 2010. Available: https://www.st.nmfs.noaa.gov/st5/publication/index.html.
 • [16] S. Tunca, V. Ünal, and B. Miran, “A preliminary study on economic value of recreational fishing in İzmir Inner Bay, Aegean Sea (Turkey),” Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol. 29, no. 2, pp. 55-62, 2012.
 • [17] Anonymus, (2013) [Online]. Arizona game and fish department, Available: http://www.azgfd.gov/h_f/fishing_rules.shtml.
 • [18] H. Kaykaç, A. Ulaş, C. Metin, and Z. Tosunoğlu, “A study on catch efficiency of straight and kirbed hooks at hand line fishing,” Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol. 20, no. 1-2, pp. 227-231, 2003.
 • [19] V. Ünal, “Socio-economic analysis of part time small-scale fishery, Foça (Aegean Sea),” Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol. 20, no. 1-2, pp. 165-172, 2003.
 • [20] T. Ceyhan, O. Akyol, “The hand lines used in bluefish (Pomatomus saltatrix L., 1766) fishery in Marmara Region,” Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol. 22 no 3-4, pp. 351-355, 2005.
 • [21] İ. Aydın, “Is natural bait type a stochastic process for size and condition of fishes in the recreational fishery of İzmir Bay?,” Mediterranean Marine Science, vol. 12, no 2, pp. 390-400, 2011.
 • [22] A. Akyol, T. Ceyhan, and O. Ertosluk, “Coastal fisheries and fishing resources of Marmara Island,” Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol. 26, no. 2, pp. 143-148, 2009.
 • [23] 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, Tebliğ No: 2016/36, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara, pp 26, 2016.
 • [24] N. Iwano and A. A. Öztürk, Fishing at the Galata Bridge, İstanbul, in 2011-2012. J. Black Sea/Mediterranean Environment, vol. 18, no. 2, pp. 223-237, 2012.
 • [25] Turkstat, (2016a). [Online]. Available: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059
 • [26] Turkstat, (2016b). [Online]. Available: http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005
 • [27] A. İlhan, S. Balık, H. M. Sarı, “Orta ve Batı Anadolu Endemik İçsu Balıklarının Günümüzdeki Dağılımları ve Koruma Statüleri,” İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol. 29, no. 2, pp. 9–34, 2014.

Türkiye'de Rekreasyonel Olta Balıkçılığının Genel Özellikleri ve Av Miktarına İlişkin Bazı Tahminler

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 1441 - 1452, 01.08.2018
https://doi.org/10.29130/dubited.393756

Abstract

Bazı basit yaklaşımlar belirli bir olgunun temelinde bulunan problemlerin görülmesini kolaylaştırmaktadır.
Verilen bir kararda beklenen çıktıların olmaması ise bu basit düşüncelerin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir.
Bu bağlamda değerlendirildiğinde yüzbinlerce belki de milyonlarca kişinin Türkiye’de yaptığı rekreasyonel
amaçlı olta balıkçılığı gerek ekosistem gerekse de ekonomi üzerinde çok önemli etkilere sahip olmaktadır.
Günlük bir aktivite olarak bilinen olta balıkçılığının çıktıları mevcut bölgesel birkaç çalışma ile belirtilse de
Türkiye genelindeki etkisinin tahmin edilmesi bu konudaki yasal düzenlemelere ışık tutabilir. Türkiye’de kişi
başı günlük izin verilen av miktarı 5 kg’dır. Ancak bu miktar ile ülke nüfusunda tahmini olarak bulunan oltacı
sayısı birlikte düşünüldüğünde daha önce göremediğimiz bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada
rekrasyonel olta balıkçılığının Türkiye’deki durumunun yanı sıra bu yöntemle tahmini olarak elde edilebilecek miktarların Türkiye toplam su ürünleri üretiminin yanı sıra içsular ve denizlerdeki avcılık yolu ile elde edilen
miktarlarının kıyaslanması amaçlanmıştır. Ayrıca bu aktivitenin yarattığı ekonomik girdi ve konuyu ilgilendiren
yasal düzenlemeler konusunda da ciddi bir bilgi eksikliği göze çarpmaktadır.

References

 • [1] FAO, Recreational Fisheries, FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries, no. 13. Rome, 2012, pp. 176.
 • [2] S. Macinko, and S. Schumann, “Searching for subsistence: in the field in pursuit of an elusive concept in small-scale fisheries,” Fisheries, vol. 32, pp. 592–600, 2007.
 • [3] V. Ünal, and C. O. Kıraç, Sorumlu Amatör Balıkçılığa Geçiş. Türkiye’de Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi Kaş Pilot Projesi, Ankara, Turkey: Sualtı Araştırmaları Derneği, 2013, pp. 80.
 • [4] R. Arlinghaus, and S.J. Cooke, J. Lyman, D. Policansky, A. Schwab, C. D. Suski, S. G. Sutton, and E. B. Thorstad, “Understanding the complexity of catch-and-release in recreational fishing: an integrative synthesis of global knowledge from historical, ethical, social, and biological perspectives,” Reviews in Fisheries Science, vol. 15 pp. 75–167, 2007.
 • [5] R. Arlinghaus, and S.J. Cooke, “Recreational fisheries: socioeconomic importance, conservation issues and management challenges,” in Recreational hunting, conservation and rural livelihoods: science and practice, 2009, p. 39–58.
 • [6] World Bank. 2012. “Hidden Harvest: the global contribution of capture fisheries.” Washington, DC, Report number 66469- GLB, 2012.
 • [7] FAO, “The state of world fisheries and aquaculture,” Food and Agriculture Organization, Rome, 2012.
 • [8] GFCM, “Report of the transversal workshop on the monitoring of recreational fisheries in the GFCM area,” General Fisheries Commission for the Mediterranean, Rome, Italy, 2010.
 • [9] A. Pasiner, “Balık ve Olta,” İstanbul, Turkey, Remzi Kitabevi, 1998, pp. 372.
 • [10] R. Arlinghaus, T. Mehner, and I. G. Cowx, “Reconciling traditional inland fisheries management and sustainability in industrialized countries, with emphasis on Europe,” Fish and Fisheries, vol. 3, pp. 261–316, 2002.
 • [11] PMSU, (2004). [Online]. Net benefits: A sustainable and profitable future for UK fishing. Prime. Available: www. number-10.gov.uk/su/fish/index.htm.
 • [12] EAA (European Angler Allience) (2003). [Online]. Recreational Fisheries and Tourism in the new EU Constitution. Available: https://www.sdu.dk/~/media/3B704AA623134849AA5CC33DE18E7DF5.ashx
 • [13] B. Dillon, “A bio-economic review of recreational angling for Bass (Dicentrachus labrax),” Scarborough Centre for Coastal Studies, University of Hull, UK, 2004, pp 24.
 • [14] T. Williams, “Survey of Socio Economic Surveys into Angling in the United Kingdom,”
 • [15] NMFS (National Marine Fisheries Service) (2011). [Online]. Fisheries Economics of the United States, 2010. Available: https://www.st.nmfs.noaa.gov/st5/publication/index.html.
 • [16] S. Tunca, V. Ünal, and B. Miran, “A preliminary study on economic value of recreational fishing in İzmir Inner Bay, Aegean Sea (Turkey),” Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol. 29, no. 2, pp. 55-62, 2012.
 • [17] Anonymus, (2013) [Online]. Arizona game and fish department, Available: http://www.azgfd.gov/h_f/fishing_rules.shtml.
 • [18] H. Kaykaç, A. Ulaş, C. Metin, and Z. Tosunoğlu, “A study on catch efficiency of straight and kirbed hooks at hand line fishing,” Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol. 20, no. 1-2, pp. 227-231, 2003.
 • [19] V. Ünal, “Socio-economic analysis of part time small-scale fishery, Foça (Aegean Sea),” Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol. 20, no. 1-2, pp. 165-172, 2003.
 • [20] T. Ceyhan, O. Akyol, “The hand lines used in bluefish (Pomatomus saltatrix L., 1766) fishery in Marmara Region,” Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol. 22 no 3-4, pp. 351-355, 2005.
 • [21] İ. Aydın, “Is natural bait type a stochastic process for size and condition of fishes in the recreational fishery of İzmir Bay?,” Mediterranean Marine Science, vol. 12, no 2, pp. 390-400, 2011.
 • [22] A. Akyol, T. Ceyhan, and O. Ertosluk, “Coastal fisheries and fishing resources of Marmara Island,” Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol. 26, no. 2, pp. 143-148, 2009.
 • [23] 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, Tebliğ No: 2016/36, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara, pp 26, 2016.
 • [24] N. Iwano and A. A. Öztürk, Fishing at the Galata Bridge, İstanbul, in 2011-2012. J. Black Sea/Mediterranean Environment, vol. 18, no. 2, pp. 223-237, 2012.
 • [25] Turkstat, (2016a). [Online]. Available: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059
 • [26] Turkstat, (2016b). [Online]. Available: http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005
 • [27] A. İlhan, S. Balık, H. M. Sarı, “Orta ve Batı Anadolu Endemik İçsu Balıklarının Günümüzdeki Dağılımları ve Koruma Statüleri,” İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol. 29, no. 2, pp. 9–34, 2014.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Ozan Soykan This is me

Hasan Cerim

Publication Date August 1, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 6 Issue: 4

Cite

APA Soykan, O., & Cerim, H. (2018). General Aspects of Recreational Angling and Some Estimations on Catch Amounts in Turkey. Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 6(4), 1441-1452. https://doi.org/10.29130/dubited.393756
AMA Soykan O, Cerim H. General Aspects of Recreational Angling and Some Estimations on Catch Amounts in Turkey. DUBİTED. August 2018;6(4):1441-1452. doi:10.29130/dubited.393756
Chicago Soykan, Ozan, and Hasan Cerim. “General Aspects of Recreational Angling and Some Estimations on Catch Amounts in Turkey”. Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi 6, no. 4 (August 2018): 1441-52. https://doi.org/10.29130/dubited.393756.
EndNote Soykan O, Cerim H (August 1, 2018) General Aspects of Recreational Angling and Some Estimations on Catch Amounts in Turkey. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 4 1441–1452.
IEEE O. Soykan and H. Cerim, “General Aspects of Recreational Angling and Some Estimations on Catch Amounts in Turkey”, DUBİTED, vol. 6, no. 4, pp. 1441–1452, 2018, doi: 10.29130/dubited.393756.
ISNAD Soykan, Ozan - Cerim, Hasan. “General Aspects of Recreational Angling and Some Estimations on Catch Amounts in Turkey”. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6/4 (August 2018), 1441-1452. https://doi.org/10.29130/dubited.393756.
JAMA Soykan O, Cerim H. General Aspects of Recreational Angling and Some Estimations on Catch Amounts in Turkey. DUBİTED. 2018;6:1441–1452.
MLA Soykan, Ozan and Hasan Cerim. “General Aspects of Recreational Angling and Some Estimations on Catch Amounts in Turkey”. Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, vol. 6, no. 4, 2018, pp. 1441-52, doi:10.29130/dubited.393756.
Vancouver Soykan O, Cerim H. General Aspects of Recreational Angling and Some Estimations on Catch Amounts in Turkey. DUBİTED. 2018;6(4):1441-52.