Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2019, Volume: 7 Issue: 3, 1456 - 1465, 31.07.2019
https://doi.org/10.29130/dubited.532628

Abstract

References

 • [1] E. Malyer, S. K. Akgün, “Isıl işlemin AA6061 alüminyum alaşımı sac metal malzemenin şekillendirilmesine etkilerinin incelenmesi,” DÜMF Mühendislik Dergisi, c. 9, s. 2, ss. 741-751, 2018.
 • [2] A. Işıktaş, İ. Ay, “Farklı Kalınlıklardaki Dkp Sacın Farklı Açılarda Yapılan V-Bükme İşlemindeki Geri Esnemelerinin İncelenmesi,” Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 17, s. 1, ss. 59-69, 2015.
 • [3] S. Kılıç, F. Öztürk, S. Toros, “DP 800 çeliğinin Mekanik Özelliklerinin ve Geri Esneme Davranışının İncelenmesi,” Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, c. 11, s. 1, ss. 40-45, 2009.
 • [4] P. Mulidran, E. Spisak, J. Majernikova, “Springback Prediction in Sheet Metal Forming Via FEA Similation,” The International Journal of Engineering and Science, vol. 6, no. 9, pp. 49-52, 2017.
 • [5] Y. Umur, “Dual Fazlı Çelik Saclarda Geri Yaylanma Probleminin Deneysel Olarak İncelenmesi,” Doktora tezi, Makine Mühendisliği Bölümü, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye, 2016.
 • [6] A. Mkaddem, D. Saidane, “Experimental Approach and RSM Procedure on the Examination of Springback in Wiping-die Bending Processes,” Journal of Materials Processing Technology, vol. 189, no. 2007, pp. 325-333, 2007.
 • [7] N. Şen, N. Kurgan, “HC300LA ve HC420LA Sac Malzemelerde Ilık Şekillendirmenin Geri Esnemeye Etkisinin Deneysel İncelenmesi,” 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Antalya, Türkiye, 2016, ss. 523-532.
 • [8] E. Lee, J. Hwang, C. Lee, D. Yang, W. Yang, “A local heating method by near-infrared rays for forming of non-quenchable advanced high-strength steels,” Journal of Materials Processing Technology, vol. 214, no. 4, pp. 784-793, 2014.
 • [9] M. Türkmen, S. Gündüz, “Çift Fazlı Çeliklerde Martenzit Morfolojisinin Statik Deformasyon Yaşlanma Davranışı Üzerine Etkisi,” Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 28, s. 2, ss. 353-362, 2014.
 • [10] E. Salamcı, F . Kabakçı, “Çift Fazlı Çeliğin Çekme Özelliklerine Mikroyapının Etkisi,” Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 26, s. 2, ss. 263-272, 2013.
 • [11] M. Yenice, “Bükme ile Şekillendirilen Saclarda Geri Yaylanma Davranışının İncelenmesi,” Yüksek lisans tezi, Makine Mühendisliği Bölümü, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye, 2006.
 • [12] ASM Metals Handbook, Forming and Forging, 14. baskı, USA: International Handbook Committee A, 1993, böl. 3, ss. 1144.
 • [13] E. Uslu, “Sac Malzemelerin Bükülmesinde Geri Yaylanma Davranışının Araştırılması,” Yüksek lisans tezi, Makine Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye, 2014.
 • [14] Y. Zong, P. Liu, B. Guo, D. Shan, “Springback evaluation in hot V-bending of Ti-6Al-4V alloysheets,” International Journal AdvManufTechnol, vol. 76, no. 2015, pp. 577–585, 2015.
 • [15] S. Benson, “The hows and whys of springback and springforward,” The Fabricator, 90-93, 2014.

DP600 ve HSLA300 Sac Malzemelerde Geri Esneme Davranışlarına Proses Parametrelerinin Etkisinin Deneysel Araştırılması

Year 2019, Volume: 7 Issue: 3, 1456 - 1465, 31.07.2019
https://doi.org/10.29130/dubited.532628

Abstract

Bu çalışmada sac metal malzemelerin
oda sıcaklığında bükülerek şekillendirilmesi sonrası gözlenen ve
şekillendirmede istenmeyen bir durum olan geri esneme davranışı deneysel olarak
araştırılmıştır. Çalışmada DP600 ve HSLA300 sac malzemeler farklı kalıp açılarında
ve ütüleme sürelerinde V bükme yöntemiyle şekillendirilmiştir. Çalışma sonunda
ütüleme süresinin 10 saniye artmasıyla elastik gerilmelerin kalıcı gerilmelere
dönüşmesinden dolayı geri esneme açısının DP600 sac malzemede ortalama %14,8,
HSLA sac malzemede ise ortalama %9,7 azaldığı tespit edilmiştir. Kalıp açısının
artmasıyla elastik gerilim miktarının da artmasından dolayı her iki malzemede
de esneme açısının arttığı, açının büyümesiyle de elastik gerilmelerin dar bir
alanda hapsolmasından dolayı da esnemenin daha sonra azaldığı belirlenmiştir.
DP600 sac malzemede 15 derece kalıp açısından 45 derece kalıp açısına kadar
esnemenin ortalama %15,2 arttığı, 45 dereceden sonra ise %27,6 azaldığı tespit
edilmiştir. HSLA sac malzemede ise 15 derece kalıp açısından 30 derece kalıp
açısına kadar esnemenin önce ortalama %10,4 arttığı, 30 dereceden sonra ise
%26,4 azaldığı gözlenmiştir. Ayrıca DP600 sac malzemenin sertliğinin HSLA sac
malzemeden daha yüksek olmasından dolayı oluşan geri esneme değerinin HSLA sac malzemeye
göre %12,3 daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

References

 • [1] E. Malyer, S. K. Akgün, “Isıl işlemin AA6061 alüminyum alaşımı sac metal malzemenin şekillendirilmesine etkilerinin incelenmesi,” DÜMF Mühendislik Dergisi, c. 9, s. 2, ss. 741-751, 2018.
 • [2] A. Işıktaş, İ. Ay, “Farklı Kalınlıklardaki Dkp Sacın Farklı Açılarda Yapılan V-Bükme İşlemindeki Geri Esnemelerinin İncelenmesi,” Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 17, s. 1, ss. 59-69, 2015.
 • [3] S. Kılıç, F. Öztürk, S. Toros, “DP 800 çeliğinin Mekanik Özelliklerinin ve Geri Esneme Davranışının İncelenmesi,” Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, c. 11, s. 1, ss. 40-45, 2009.
 • [4] P. Mulidran, E. Spisak, J. Majernikova, “Springback Prediction in Sheet Metal Forming Via FEA Similation,” The International Journal of Engineering and Science, vol. 6, no. 9, pp. 49-52, 2017.
 • [5] Y. Umur, “Dual Fazlı Çelik Saclarda Geri Yaylanma Probleminin Deneysel Olarak İncelenmesi,” Doktora tezi, Makine Mühendisliği Bölümü, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye, 2016.
 • [6] A. Mkaddem, D. Saidane, “Experimental Approach and RSM Procedure on the Examination of Springback in Wiping-die Bending Processes,” Journal of Materials Processing Technology, vol. 189, no. 2007, pp. 325-333, 2007.
 • [7] N. Şen, N. Kurgan, “HC300LA ve HC420LA Sac Malzemelerde Ilık Şekillendirmenin Geri Esnemeye Etkisinin Deneysel İncelenmesi,” 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Antalya, Türkiye, 2016, ss. 523-532.
 • [8] E. Lee, J. Hwang, C. Lee, D. Yang, W. Yang, “A local heating method by near-infrared rays for forming of non-quenchable advanced high-strength steels,” Journal of Materials Processing Technology, vol. 214, no. 4, pp. 784-793, 2014.
 • [9] M. Türkmen, S. Gündüz, “Çift Fazlı Çeliklerde Martenzit Morfolojisinin Statik Deformasyon Yaşlanma Davranışı Üzerine Etkisi,” Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 28, s. 2, ss. 353-362, 2014.
 • [10] E. Salamcı, F . Kabakçı, “Çift Fazlı Çeliğin Çekme Özelliklerine Mikroyapının Etkisi,” Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 26, s. 2, ss. 263-272, 2013.
 • [11] M. Yenice, “Bükme ile Şekillendirilen Saclarda Geri Yaylanma Davranışının İncelenmesi,” Yüksek lisans tezi, Makine Mühendisliği Bölümü, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye, 2006.
 • [12] ASM Metals Handbook, Forming and Forging, 14. baskı, USA: International Handbook Committee A, 1993, böl. 3, ss. 1144.
 • [13] E. Uslu, “Sac Malzemelerin Bükülmesinde Geri Yaylanma Davranışının Araştırılması,” Yüksek lisans tezi, Makine Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye, 2014.
 • [14] Y. Zong, P. Liu, B. Guo, D. Shan, “Springback evaluation in hot V-bending of Ti-6Al-4V alloysheets,” International Journal AdvManufTechnol, vol. 76, no. 2015, pp. 577–585, 2015.
 • [15] S. Benson, “The hows and whys of springback and springforward,” The Fabricator, 90-93, 2014.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Kadir AYDIN 0000-0001-5701-8058

İbrahim KARAAĞAÇ 0000-0001-6727-3650

Publication Date July 31, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 7 Issue: 3

Cite

APA AYDIN, K., & KARAAĞAÇ, İ. (2019). DP600 ve HSLA300 Sac Malzemelerde Geri Esneme Davranışlarına Proses Parametrelerinin Etkisinin Deneysel Araştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 7(3), 1456-1465. https://doi.org/10.29130/dubited.532628
AMA AYDIN K, KARAAĞAÇ İ. DP600 ve HSLA300 Sac Malzemelerde Geri Esneme Davranışlarına Proses Parametrelerinin Etkisinin Deneysel Araştırılması. DUBİTED. July 2019;7(3):1456-1465. doi:10.29130/dubited.532628
Chicago AYDIN, Kadir, and İbrahim KARAAĞAÇ. “DP600 Ve HSLA300 Sac Malzemelerde Geri Esneme Davranışlarına Proses Parametrelerinin Etkisinin Deneysel Araştırılması”. Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi 7, no. 3 (July 2019): 1456-65. https://doi.org/10.29130/dubited.532628.
EndNote AYDIN K, KARAAĞAÇ İ (July 1, 2019) DP600 ve HSLA300 Sac Malzemelerde Geri Esneme Davranışlarına Proses Parametrelerinin Etkisinin Deneysel Araştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 3 1456–1465.
IEEE K. AYDIN and İ. KARAAĞAÇ, “DP600 ve HSLA300 Sac Malzemelerde Geri Esneme Davranışlarına Proses Parametrelerinin Etkisinin Deneysel Araştırılması”, DUBİTED, vol. 7, no. 3, pp. 1456–1465, 2019, doi: 10.29130/dubited.532628.
ISNAD AYDIN, Kadir - KARAAĞAÇ, İbrahim. “DP600 Ve HSLA300 Sac Malzemelerde Geri Esneme Davranışlarına Proses Parametrelerinin Etkisinin Deneysel Araştırılması”. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7/3 (July 2019), 1456-1465. https://doi.org/10.29130/dubited.532628.
JAMA AYDIN K, KARAAĞAÇ İ. DP600 ve HSLA300 Sac Malzemelerde Geri Esneme Davranışlarına Proses Parametrelerinin Etkisinin Deneysel Araştırılması. DUBİTED. 2019;7:1456–1465.
MLA AYDIN, Kadir and İbrahim KARAAĞAÇ. “DP600 Ve HSLA300 Sac Malzemelerde Geri Esneme Davranışlarına Proses Parametrelerinin Etkisinin Deneysel Araştırılması”. Düzce Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, vol. 7, no. 3, 2019, pp. 1456-65, doi:10.29130/dubited.532628.
Vancouver AYDIN K, KARAAĞAÇ İ. DP600 ve HSLA300 Sac Malzemelerde Geri Esneme Davranışlarına Proses Parametrelerinin Etkisinin Deneysel Araştırılması. DUBİTED. 2019;7(3):1456-65.