Year 2019, Volume 7 , Issue 3, Pages 1500 - 1510 2019-07-31

Batı Karadeniz Bölgesi Odun Zararlısı Böcek Faunası İçin Yeni Kayıtlar

Çağlar AKÇAY [1] , Mesut YALÇIN [2]


Bu çalışmanın amacı, Batı Karadeniz Bölgesinde orman depolarında zarar yapan böcek türlerini teşhis etmek ve bu bölge için yeni kayıt olan böcek türlerini tespit etmektir. Bu amaçla 7 il ve 21 orman deposuna feromon tuzakları kurulmuş ve beklemekte olan odunlar kırıldıktan sonra elde edilen böcekler toplanarak teşhis edilmiştir. Çalışmada 13 böcek türü bölge için yeni kayıt niteliği taşımaktadır. Çalışma sonucunda odunda zararlı böceklerden Oxypleurus nodieri, Stromatium unicolor, Xylotrechus arvicola, Xylotrechus antilope, Isotomus speciosus, Chalcophora detrita, Buprestis novemmaculata, Lasioderma serricorne, Rhyncolus elongatus, Rhyncolus ater, Helops rossii, Calais parreyssi türleri ve Reticulitermes sp. termit karıncası Batı Karadeniz Bölgesinde ilk defa tespit edilmiştir. Bu böcek türlerinin ülkemizde daha önce tespit edildiği yerler de literatür bilgileri ile irdelenmiştir.

Yeni kayıt, Batı Karadeniz, Odun zararlısı böcekler, , tomruk deposu
 • [1] S. Lowe, M. Browne, S. Boudjelas and M. De Poorter. (2019, 10 July). 100 of the World’s worst invasive alien species; a selection from the global invasive species database. The Invasive Species Specialist Group (ISSG). [Online] Available: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2000-126.pdf
 • [2] L. M. Hanks, “Influence of the larval host plant on reproductive strategies of Cerambycid beetles,” Annual Review of Entomology, vol. 44, pp. 483-50, 1999.
 • [3] V.S. Monteys and G.T. Tutusaus, “A New Alien Invasive Longhorn Beetle, Xylotrechus chinensis (Cerambycidae), Is Infesting Mulberries in Catalonia (Spain),” Insects, vol. 9, pp. 2-16, 2018.
 • [4] E. Hızal, Z. A. Gündoğdu, A. Göç ve M. Ak, “Türkiye istilacı yabancı böcek faunasına yeni bir kayıt Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae),” İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi c. 65, s.1, ss. 7-11, 2015.
 • [5] Y. Yıldız, “Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae) reported at new location in Turkey,” Applied Ecology and Environmental Research. vol. 15, no. 4, pp. 111-116, 2017.
 • [6] Y. Yıldız, “Invasive species Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae) in Turkey,” ISFOR (International Symposium on New Horizons in Forestry), Isparta, Turkey, 2017.
 • [7] K.G. Hellrigl, “Cerambycidae, Bockkäfer. Longhorned Beetles, Longicornia,” Die Forstschädlinge Europas, Hamburg, Berlin, Germany: Parey, 1974, pp. 130–202. [8] Orman Genel Müdürlüğü. (2019, 10 Temmuz). Ormancılık İstatistikleri, [Online] Erişim: https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler.aspx?RootFolder=%2Fekutuphane%2FIstatistikler%2FOrmanc%C4%B1l%C4%B1k%20%C4%B0statistikleri&FolderCTID=0x012000301D182F8CB9FC49963274E712A2DC00&View={4B3B693B-B532-4C7F-A2D0-732F715C89CC}
 • [9] D. J. Borror, C. A. Triplehorn and N. F. Johnson, An Introduction to Study of Insects, 6nd ed., Philadelphia, San Diego, USA: Saunders College Publishing, 1989, pp.875.
 • [10] U. Bense, Longhorn Beetles: Illustrated Key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe, Weikersheim, Germany: Margraf Verlag, 1995, pp. 512.
 • [11] A. I. Cherepanov, Cerambycidae of Northern Asia, Köln, Germany: Brill Academic Publications, 1991, pp. 308.
 • [12] J. W. Creffield, Wood-Destroying Insects: Wood Borers and Termites, Melbourne, Australia: CSIRO Publishing, 1996, pp. 44.
 • [13] H. Çanakçıoğlu ve T. Mol, Orman Entomolojisi (Zararlı ve Yararlı Böcekler), İstanbul, Türkiye: İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, 1998, ss. 541.
 • [14] A. T. Kaygın, Endüstriyel Odun Zararlıları, 1. Basım, Ankara, Türkiye: Nobel Yayın Dağıtım, 2007, 243s.
 • [15] H. Özdikmen and S. Turgut, "A zoogeographical review of Spondylidinae in Turkey (Coleoptera: Cerambycidae)," Munis Entomology & Zoology, vol. 1, no. 2, pp. 279-288, 2006.
 • [16] H. Özdikmen, S. Turgut and S. Güzel, "Longhorned beetles of Ankara region in Turkey (Coleoptera: Cerambycıdae)," Munis Entomology & Zoology, vol. 4, no. 1, pp. 59-102, 2009.
 • [17] H. Özdikmen and S. Tezcan, "A synopsis of Turkish Xylotrechus chevrolat, 1860 with a new record, Xylotrechus stebbingı Gahan, 1906 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae)," Munis Entomology & Zoology, vol. 6, no. 1, pp. 276-281, 2011.
 • [18] H. Özdikmen, "The longicorn beetles of Turkey (Coleoptera: Cerambycıdae) part II – Marmara region," Munis Entomology & Zoology, vol. 3, no. 1, pp. 7-152, 2008. [19] H. Özdikmen, "The longicorn beetles of Turkey (Coleoptera: Cerambycidae) part I - Black Sea Region," Munis Entomology & Zoology, vol. 2, no. 2, pp. 179-422, 2007.
 • [20] H. Alkan and M. Eroğlu, "A contribution to our knowledge of Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) species of the Eastern Black Sea region of Turkey," Turkish Journal of Entomology, vol. 25, no. 4, pp. 243-255, 2001.
 • [21] K. Adlbauer, "Zur Faunistik und Taxonomie der Bockkäferfauna der Türkei II (Coleoptera, Cerambycidae)," Entomofauna, vol. 13, no. 30, pp. 485-512, 1992.
 • [22] T. Gürkan, "Adana-Kozan-Eskimantaş köy mevkiinde yaşlı meşe ağaçlarındaki Coleoptera faunasının belirlenmesi," Yüksek lisans tezi, Biyoloji Bölümü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Türkiye, 2011.
 • [23] M. Kanat ve G. Tozlu, "Kahramanmaraş ilinde bulunan Buprestidae (Coleoptera) familyası türleri üzerinde faunistik bir araştırma," Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 32, s. 3, ss. 223-231, 2001.
 • [24] N. Lodos ve S. Tezcan, "Türkiye Buprestidae (Coleoptera) faunasının genel görünümü ve zoocoğrafi yönden değerlendirilmesi," Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 29, s.1, ss. 15-22, 1992.
 • [25] Ş. Kısmalı, S. Tezcan, F. Turanlı ve N. Madanlar, "Chrysomelidae ve Buprestidae (Coleoptera) familyalarına bağlı türlerin Gap Bölgesi’ndeki durumu," Gap Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 27-29 Nisan, 1995.
 • [26] M. Niehuis, "Contribution to the knowledge of the Jewel Beetles (Coleoptera: Buprestidae) of the Near East," Zoology in the Middle East, vol. 3, pp. 73-110, 1989.
 • [27] G. Tozlu and H. Özbek, "Faunistic and Taxonomic Studies on the Family Buprestidae (Coleoptera) in Erzurum, Erzincan, Artvin and Kars Provinces I. Acmaeoderinae, Polycestinae and Buprestinae," Turkish Journal of Zoology, vol. 24, pp. 51-78, 2000.
 • [28] İ. Türkekul ve Y. Gülmez, "Fungaryum örneklerinde zarara neden olan bir böcek türü: Lasioderma serricorne (F.) (Insecta: Coleoptera)," Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2014.
 • [29] A. Lompe. (2019, 10 July). Gattung rhyncolus Germ. (Eremotes Woll.) [Online]. Available: http://www.coleo-net.de/coleo/texte/rhyncolus.htm.
 • [30] M. Erbey, "Bolkar dağlarının Curculionidae (Coleoptera) familyası üzerinde taksonomik ve morfolojik çalışmalar," Doktora tezi, Biyoloji Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2010.
 • [31] M. V. Nabozhenko and B. Keskin, “Taxonomic review of the genus Helops Fabricius, 1775 (Coleoptera: Tenebrionidae) of Turkey,” Caucasian Entomological Bulletin, vol, 13, no. 1, 41-49, 2017.
 • [32] N. Gülpercin and S. Tezcan, "Two new records and some additional notes on Elateridae," Linzer Biologische Beiträge, vol. 47, no. 1, pp. 545-567, 2015.
 • [33] J. W. Austin, A. L. Szalanski, P. Uva, A. G. Bagneres and A. Kence, "A comparative genetic analysis of the Subterranean termite genus Reticulitermes (Isoptera: Rhinotermitidae)," Annals of the Entomological Society of America, vol. 95, no. 6, pp. 753-760, 2002.
 • [34] A. T. Kaygın, Ü.C. Yıldız, S. Yıldız, S. Çelikyay, B. Kaygın, N. K. Özkazanç, S. M. Onat ve Y. Yıldız. “Batı Karadeniz’deki Tarihi Evlerde Zarar Yapan Etmenlerin Belirlenerek Bu Evlerin Korunma ve Süreklilik Olanaklarının Araştırılması,” Tübitak proje raporu, Türkiye, rap. 106O759, 2011. [35] H. Özdikmen, "Review on the biology of Turkish Cerambycidae (Coleoptera) Part II – Cerambycidae (Aseminae-Dorcasominae)," Munis Entomology & Zoology, vol. 8, no.1, pp. 438-443, 2013.
 • [36] C. Cocquempot, A. Drumont, D. Brosens and H. V. Ghate, "First interception of the cerambycid beetle Stromatium longicorne (Newman, 1842) in Belgium and distribution notes on other species of Stromatium (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae)," Bulletin de la Société royale belge d’Entomologie, vol. 150, pp. 201-206, 2014.
 • [37] R. Á. González, H. J. Peláez, S. Mayo, L. Ö. González and P. A. Casquero, "Egg development and toxicity of insecticides to eggs, neonate larvae and adults of Xylotrechus arvicola, a pest in Iberian grapevines," Vitis, vol. 55, p. 83–93, 2016.
 • [38] A. Jozeyaha, S. R. Vafaei and H. Askary, "Oaks Wood Borer Beetle and Relationship with Dryness Oak Trees in Ilam Province," Trends in life sciences, vol. 4, no. 4, pp. 273-280, 2015.
 • [39]. C. György and K. Tibor. (1999, 29 December). Forest pests: Insects, diseases & other damage agents [Online]. Available: http://www.forestpests.org/hungary/longhornis.html.
 • [40]. D. Obeid, R. Moussawi and M. Arab. (2016, 22 June). Pine insects and diseases [Online]. Available:https://danyelobeid.files.wordpress.com/2016/06/pine-insects.pdf.
 • [41] FAO. (2019, 10 July) Overview of forest pests. Forest health & biosecurity working papers. Forestry Department Food and Agriculture Organization of the United Nations, [Online]. Available: http://www.fao.org/3/ak830e/ak830e00.pdf.
 • [42] K. Pilt, M. Teder, I. Süda and U. Noldt, "In-situ measurement of microclimatic conditions and modeling of mechanical properties of timber structures – A case study on new church on Ruhnu Island," International biodeterioration & biodegradation, vol. 86, pp. 158-164, 2014.
 • [43] K. N. Alexander, "The invertebrates of living & decaying timber in Britain and Ireland - a provisional annotated checklist," English Nature Research Reports, 2002.
 • [44] A. Nieto and K.N.A. Alexander. (2019, 10 July) European Red List of Saproxylic Beetles Luxembourg: Publications Office of the European Union. [Online]. Available: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_saproxylic_beetles.pdf
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1246-3056
Author: Çağlar AKÇAY (Primary Author)
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5181-9484
Author: Mesut YALÇIN
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 31, 2019

Bibtex @research article { dubited536550, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Duzce University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1500 - 1510}, doi = {10.29130/dubited.536550}, title = {Batı Karadeniz Bölgesi Odun Zararlısı Böcek Faunası İçin Yeni Kayıtlar}, key = {cite}, author = {Akçay, Çağlar and Yalçın, Mesut} }
APA Akçay, Ç , Yalçın, M . (2019). Batı Karadeniz Bölgesi Odun Zararlısı Böcek Faunası İçin Yeni Kayıtlar . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 7 (3) , 1500-1510 . DOI: 10.29130/dubited.536550
MLA Akçay, Ç , Yalçın, M . "Batı Karadeniz Bölgesi Odun Zararlısı Böcek Faunası İçin Yeni Kayıtlar" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1500-1510 <https://dergipark.org.tr/en/pub/dubited/issue/46290/536550>
Chicago Akçay, Ç , Yalçın, M . "Batı Karadeniz Bölgesi Odun Zararlısı Böcek Faunası İçin Yeni Kayıtlar". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1500-1510
RIS TY - JOUR T1 - Batı Karadeniz Bölgesi Odun Zararlısı Böcek Faunası İçin Yeni Kayıtlar AU - Çağlar Akçay , Mesut Yalçın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29130/dubited.536550 DO - 10.29130/dubited.536550 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1500 EP - 1510 VL - 7 IS - 3 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.536550 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.536550 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Batı Karadeniz Bölgesi Odun Zararlısı Böcek Faunası İçin Yeni Kayıtlar %A Çağlar Akçay , Mesut Yalçın %T Batı Karadeniz Bölgesi Odun Zararlısı Böcek Faunası İçin Yeni Kayıtlar %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 7 %N 3 %R doi: 10.29130/dubited.536550 %U 10.29130/dubited.536550
ISNAD Akçay, Çağlar , Yalçın, Mesut . "Batı Karadeniz Bölgesi Odun Zararlısı Böcek Faunası İçin Yeni Kayıtlar". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 / 3 (July 2019): 1500-1510 . https://doi.org/10.29130/dubited.536550
AMA Akçay Ç , Yalçın M . Batı Karadeniz Bölgesi Odun Zararlısı Böcek Faunası İçin Yeni Kayıtlar. DÜBİTED. 2019; 7(3): 1500-1510.
Vancouver Akçay Ç , Yalçın M . Batı Karadeniz Bölgesi Odun Zararlısı Böcek Faunası İçin Yeni Kayıtlar. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(3): 1500-1510.