Year 2015, Volume 3 , Issue 1, Pages 180 - 197 2015-01-30

Çukurca İlçesinin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi

Burak YEŞİL [1] , Ali ATEŞ [2] , Adil ÖZDEMİR [3]


In this study, suitable for the placement of Cukurca, aim at determining the appropriate precautionary and nonborder areas was obtained. For this purpose, drawn lithological unit within the land boundaries of geological studies, tectonic determined and 1/2000 scale engineering geology and settlement suitability map was made. In addition, geotechnical drilling obtained from experiments, the standard penetration (SPT) with data consolidation settlement and bearing capacity calculations have been used to investigate the physical properties of rock and soil. On the other hand, the mass movement (landslides, etc.), the areas with the highest potential and topographic slope value (α≥ 30%) were identified. Engineering geology and geotechnical studies taken together ultimately "Cukurca district" and areas that make up the environment are evaluated for compliance with the settlement. Not abuse from the study area of cohesive unit normally consolidated in SK-1 and SK-13 locations, while the SK-8 locations were found to be over-consolidated floors. The consolidation settlement of accounts is between 0,19 to 0,22 cm and was seen seating in the well below the allowable limit

Bu çalışmada, Çukurca ilçesinin yerleşimi için uygun, önlemli ve uygun olmayan alanların sınırlarının belirlenmesi amaç edinilmiştir. Bu amaca yönelik olarak, arazi çalışmaları kapsamında jeolojik birimlerin litolojik sınırları çizilmiş, tektonik hatlar belirlenmiş ve 1/2000 ölçekli mühendislik jeolojisi ve yerleşime uygunluk haritası yapılmıştır. Ayrıca, jeoteknik amaçlı sondajlardan elde edilen standart penetrasyon deney (SPT) verileri ile konsolidasyon oturması ve taşıma gücü hesapları, kaya ve zeminlerin fiziksel özelliklerinin araştırılması için kullanılmıştır. Diğer yandan, kütle hareketi (heyelan vb.) potansiyeli taşıyan ve yüksek topografik eğim değerine sahip olan alanlar (α≥ % 30) belirlenmiştir. Mühendislik jeolojisi ve jeoteknik incelemeler birlikte ele alınarak sonuçta “Çukurca İlçesi” ve çevresini oluşturan alan, yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çukurca, SPT, Oturma analizi, Taşıma gücü, Yerleşime Uygunluk

 • TS 1901 İnşaat Mühendisliğinde Sondaj Yolları ile Örselenmemiş Numune Alma Yöntemleri (1975).
 • TS 1900-1 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuar Deneyleri Bölüm 1: Fiziksel Özelliklerin Tayini (2006).
 • TS 1900-2 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuar Deneyleri Bölüm 2: Mekanik (2006).
 • TS-1500 İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Sınıflandırılması (2000).
 • G. A. Leonards, Foundation Engineering. Mc Graw Hill Book Comp., (1962) 1136.
 • D.M. Burmister, Identification and classification of soil An apprasial and statement of principles. ASTM STP 113, Amer. Soc. for Test and Mat.,Philadelpia (1951).
 • IAEG. Rock and soil description and classification for engineering geological mapping report by the IAEG commission on engineering geological mapping. Bulletin of the International Association of Engineering Geology 24, (1981) 235-274.
 • R.D. Holtz and D. Kovacs, An Introduction to Geotechnical Engineering. Prentice-Hall Inc., New Jersey, (1981) 736 p.
 • R. F. Craig, Soil Mechanics. Van Nostrand Reinhold Ltd., London, (1978) 317 p.
 • Ulusay, R. Uygulamalı Jeoteknik Bilgiler. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, 38, (2001) 385 s.
 • T.L. Youd, I.M. Idriss, R.D. Andrus, I. Arango, G. Castro, J.T. Christian, R. Dobry, W.D.L. Finn, L.F. Harder, M.E. Hynes, K. Ishihara, J.P. Koester, S.S.C. Liao, W.F. Marcuson III., G.R. Martin, J.K. Mitchell, Y. Moriwaki, M.S. Power, P.K. Robertson, R.B. Seed and II.K.H. Stokoe, Liquefaction resistance of soils: Summary report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF workshops on evaluation of liquefaction resistance of soils, J. of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 127 (2001) 817-833
 • H. Sönmez, HS Jeotek, Jeoteknik Paket Programı, Haccettepe Ünv. Müh. Fak. Vakfı. (2007).
 • E. Şekercioğlu, Yapıların Projelendirilmesinde Mühendislik Jeolojisi, Ankara (2002).
 • K. Terzaghi, and R.B. Peck, Soil Mechanics in Engineering Practice, 2nd Ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, (1967) 729 p.
 • H. Başarır, M. Kumral ve A. Özsan, Kayaçların tek eksenli basınç dayanımının basit deney yöntemleriyle tahmini. VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Sivas, Türkiye (2004).
 • Z. T. Bieniawski, Transactions of the South African Institution of Civil Engineers, 15(12) (1973) 335-344.
 • D.U. Deere, R.P. Miller, Engineering classification and index properties for intact rocks. Tech. Report. Air Force Weapons Lab., New Mexico, No., AFNL-TR, Kirtland. (1966) pp. 65-116.
 • International Society for Rock Mechanics (ISRM) Suggested methods for the quantitative description of discontinuities in rock masses. (Coordinator, Barton, N.) Int. J. Rock Mech. Sci. and Geomech. Abstr., Vol. 15: (1978) 319-368.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Burak YEŞİL

Author: Ali ATEŞ

Author: Adil ÖZDEMİR

Dates

Publication Date : January 30, 2015

Bibtex @ { dubited66245, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Duzce University}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {180 - 197}, doi = {}, title = {Çukurca İlçesinin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {YEŞİL, Burak and ATEŞ, Ali and ÖZDEMİR, Adil} }
APA YEŞİL, B , ATEŞ, A , ÖZDEMİR, A . (2015). Çukurca İlçesinin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 3 (1) , 180-197 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dubited/issue/4809/66245
MLA YEŞİL, B , ATEŞ, A , ÖZDEMİR, A . "Çukurca İlçesinin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (2015 ): 180-197 <https://dergipark.org.tr/en/pub/dubited/issue/4809/66245>
Chicago YEŞİL, B , ATEŞ, A , ÖZDEMİR, A . "Çukurca İlçesinin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (2015 ): 180-197
RIS TY - JOUR T1 - Çukurca İlçesinin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi AU - Burak YEŞİL , Ali ATEŞ , Adil ÖZDEMİR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 180 EP - 197 VL - 3 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Çukurca İlçesinin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi %A Burak YEŞİL , Ali ATEŞ , Adil ÖZDEMİR %T Çukurca İlçesinin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi %D 2015 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD YEŞİL, Burak , ATEŞ, Ali , ÖZDEMİR, Adil . "Çukurca İlçesinin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 / 1 (January 2015): 180-197 .
AMA YEŞİL B , ATEŞ A , ÖZDEMİR A . Çukurca İlçesinin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi. DÜBİTED. 2015; 3(1): 180-197.
Vancouver YEŞİL B , ATEŞ A , ÖZDEMİR A . Çukurca İlçesinin Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2015; 3(1): 197-180.